26.mars.2019

Info etter månedsmøte med bedriften i mars 2019

fb

 
En info som omhandler skatteavtale, Chela kran, TMS, ekstra AD, røykdykkertest, Medhelp, venting på heliport, Daily Safety Leader, Fagbrev for dekksarbeidere, Lærlinger i teknisk-avd/maritim avdeling, fravær, sveisere, evaluering af juniorpersonale og beredskapskurs vikarer Reacher.
20130905-14330158

Skatteavtalen for arbejde i udlandet.
Info for dem som var på tow fra Korea i 2017, og deraf blev dyrere beskattet i Danmark.
MAF har modtaget flere input fra ansatte, som ikke har kunnet flytte deres personfradrag tilbage til ægtefællen, dette betyder at de ikke får dækket den reelle mer-skat de har haft ved at jobbe i udlandet.
Aftalen siger at bedriften ikke skal tage hensyn til skattefordele som f.eks overførsel af gældrenter som ikke kan udnyttes. Men hvis Skattesystemet i Danmark nu ikke som tidligere, muliggør at man kan overflytte det samlede personfradrag til ægtefællen, så virker vores Skatteaftale ikke mere efter hensigten. Vi har derfor indmeldt sagen til bedriften, som først vil undersøge med Tax manager og KPMG, inden de vil komme med deres holdning til sagen.

Training Managenment Solutions (TMS)
MAF mener fortsat at dette må sees på som outsourching at FALCK NUTEC skal booke alle de vanlige kurser.  MAF kræver derfor reel arbeidstakermedvirkning når dette skal evalueres videre.

Ekstra AD på Invincible.
MAF er stadig bekymrede for om Ekstra AD'er får den kompetance de skal have i boreoperationen.  Vi foreslog derfor logføring i en periode, men det er ikke ønskeligt fra operationen at logge timer i drillerstolen etc.. men bedriften er enige i at der skal sikres lige oplæring af personalet.

Venting på Heliport utover 10 timer.
Bedriften har undersøgt sagen, og fremviste til mødet en oversigt som viste at dette ikke sker ret ofte.  Men de vil uanset informere rigledelsen, om at de skal være opmærksomme på, at der kan komme trætte medarbejdere ud, som følge af lang ventetid på heliport, så de om om nødvendig kan tilrettelægge for hvile. 

Melde inn fravær
Det er sendt ut mail med prosess for hvordan en melder inn sykefravær. For de som fortsatt er usikre kan de kontakte sin HR koordinator.
Det gjøres oppmerksom på at det vedlagte skjema er et frivillig hjelpemiddel som den ansatte kan ta med seg til sin lege for vurdering av mulig restarbeidsevne.

Medhelp
MAF mener at oppgavene MedHelp gjør per i dag kan utføres av MDN ansatte.
Basert på evalueringsmøte høsten 2018 ble det tatt en beslutning på å fortsette ett år til med ordningen, dvs til 31.oktober 2019. 
MAF ber om å bli involvert i videre beslutninger i evaluering av bruken av Medhelp. 

Invincible- ”Daily Safety Leader”
MAF har meldt inn sak til bedriften om at enkeltpersoner skal være ”Daily Safety Leder” for en dag. Bedriften vil svare tilbake.

Fagbrev for dekksarbeidere
MAF ber om at bedriften ser på muligheter gjennom sin organisasjon for å lage en fagbrevutdannelse for dekksarbeidere. Vi afventer svar.

Lærlinger i teknisk-avd/maritim avdeling
MAF ønsker at bedriften skal se på muligheten får å tiltrekke seg lærlinger innen område teknisk/maritimt personell. Vi afventer svar.

Evaluering af juniorpersonale
Asset Teamet/MDN tok initiativ til å gjennomføre en pilot for evalueringssamtaler for 2018, hvor score for ansatte i tarifferte stillinger ble fjernet. MAF ble informert om dette.
Det ble ikke fra bedriftens side ansett å være noen avtale med arbeidstakersiden om piloten eller hvordan dette vil gjøres i fremtiden.
Noen ledere har valgt og uformelt sette en score i sitt forberedende arbeid til medarbeidersamtaler, noe bedriften anser å være uproblematisk. For god ordens skyld informeres det om at ingen score blir registrert for den enkelte medarbeider i personalsystemet for 2018.

Beredskapskurs Reacher, vikarer
Bedriften er kjent med at det har vært utfordringer med hensyn til å dekke beredskapsroller på Reacher i grunnet sykefravær. Det vil bli fulgt opp med rig team mht hvordan vi er dekket og hvor det er behov for å utvide treningen for å sikre beredskapsorganisasjonen også ved fravær.
Bedriften bekrefter å ha mottatt krav fra vernetjenesten om granskning av disse forhold.

Chela Kran
MAF krever at bedriften kommer opp med en plan for hvordan man håndterer løft til og fra Invincible med Chela kranen. 
MAF mener at dette skal være utført av MDN personell.
At løft nede på installasjon blir utført av andre enn MDN personell, kan i denne ene situasjonen vise seg å være praktisk; det er en del av Allincen/samarbeid og SWAT-Team bor ombord på Invincible.
Det er viktig å presisere at dette ikke skal skape presedens for om hvordan en slik eller tilsvarende kran skal opereres på andre enheter.
MAF vil uansett mene at dette er en type løfteoperasjon som skal følge våre prosedyrer, og da bemannes av MDN personell, og ikke av tilfeldig personell fra andre rigger/firmaer som da er shuttlet rundt i Nordsjøen for å utføre arbeid.
Alt vedlikehold og service på Chela kranen og tilhørende utstyr skal utføres av MDN personell.

Prosedyre angående røykdykkertest  
MAF sendte inn kommentarer til denne prosedyren, meldte ut at de ikke var enige i prosedyren og at de ikke kunne godta dette. Likevel ble prosedyren sendt inn for godkjenning i Sirius, uten at hverken kommentarene eller merknadene er tatt med. MAF arbeider videre på å få prosedyren lik bransje standard.
 
IMG_2953
19.juni.2024

NAF info juni 2024

En info som omhandler lønn/lønnslipp, Internasjonalt ansatte, helseforsikring, firmahytter, reisepolicy, pensjon land, heliportmøter, Inspirer, midlertidig kompetansepool og rett til å gå i land.
Les mer
NAF info juni 2024
shutterstock_186766919
05.juni.2024

Inspirer- juni -24

Hva skjedde egentlig?
Les mer
Inspirer- juni -24
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
04.juni.2024

Inspirer- Avtale signert

På fredag den 31.05.2024, ble protokollen om Inspirer signert mellom Noble Drilling Norge AS(Noble) og Odfjell Technology (Odfjell).
Les mer
Inspirer- Avtale signert
IMG_2951
29.mai.2024

Lønnsoppgjøret offshore 2024

Hva fikk vi egentlig?
Les mer
Lønnsoppgjøret offshore 2024
IMG_1759
29.mai.2024

Inspirer mai 2024

Noble innkaller til teams møte for alle ansatte ombord på Inspirer
Les mer
Inspirer mai 2024
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
}, []);