Medlemsfordeler

Medlemskap i Industri Energi og Noble Ansattes Forening

Til for medlemmene
IE har 3000 tillitsvalgte og over 90 ansatte med solid kompetanse og inngående kjennskap til din bransje som stiller opp for deg og din arbeidsplass. Om du har tariffavtale eller ikke. Du slipper å stå alene om noe skulle skje. Enten du får problemer på jobben, eller i privatlivet.

NAF innehar pr. dags dato 3 hele stillinger på land. Foreningen arbeider for medlemmenes rettigheter, forhandler med bedriften, og svarer på henvendelser relatert til arbeidslivet.
NAF sitt AU består pr. dags dato av 4 erfarne fagforeningsmenn som besitter forskjellige viktige roller i oljeindustrien. Blant annet deltar de på NR-forum, i sentral AMU, i sentrale lønnsforhandlinger, sitter i MDN styret, landsstyret og forbundsstyret. De er med når avgjørelsene tas, og forhandler på vegne av medlemmene.

Trygghet i arbeidslivet
IE og NAF sine tillitsvalgte, forhandlere og advokater kan kjørereglene i arbeidslivet.

Advokathjelp på jobben, og Min Advokat som hjelper deg privat
Medlemsskap i Industri Energi gir deg juridisk hjelp om det blir konflikter på arbeidsplassen. Deres folk stiller opp for deg, så slipper du å stå alene.
Du får også tilgang til advokat i privatlivet, gjennom medlemsfordelen Min Advokat. Du betaler ingen timespris eller egenandel.

Norges beste forsikringer
IE har forhandlet frem markedets beste forsikringer, blant annet innboforsikringen Kollektiv hjemforsikring.

Få refundert 25 prosent av studieavgiften på BI, søk om stipend og gratis kurs
Industri Energi har en samarbeidsavtale med Handelshøyskolen BI. Alle som har vært fullt betalende yrkesaktive medlemmer i minst 6 måneder får refundert 25 prosent av studieavgiften.
I tillegg kan man søke oss om inntil 13 500 kroner i stipend i året. IE arrangerer også gratis kurs og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer, inkludert reise og opphold.

Pensjonsrådgivning
Lurer du på hvor mye får du i pensjon? Når du kan og bør gå av? Industri Energi har egen pensjonsrådgivning for deg som nærmer deg pensjonsalder.

Les mer om fordelene ved medlemsskap:
https://www.industrienergi.no/medlemsfordeler/ordinaert-medlemskap/

Hva koster det å være medlem?
Yrkesaktive medlemmer med ordinært medlemskap betaler en andel av lønnen i kontingent. Jo lavere lønn, dess lavere kontingent.
Les mer: https://www.industrienergi.no/kontingent/
I tillegg til denne kontigenten betaler man 43 kr/mnd til MAF.

Hvordan melde seg inn:
Send mail til post@nafsiden.no


 
}, []);