Tariff

Her vil du finne alle gjellende tariffavtaler samt lønnstabeller for alle ansatte i Noble Drilling Norge offshore. Hovedavtalen vil du også finne her. 

Lønnstabell 1 juni 2023

16.august.2022

Her er lønnstabell som gjelder fra 1.juni 2023 til 31.mai 2024.

Flyteriggavtalen 2022 - 2024

20.november.2020

OVERENSKOMST mellom NORGES REDERIFORBUND OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE og INDUSTRI ENERGI for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Gjeldende fra 2022 - 2024.

Tariffavtaler land

20.november.2020

Her finner du tariffavtalen mellom IE-NR samt særavtalen for Maersk onshore.

}, []);