Arkiv 2016

MAF info
12 permitteres på Maersk Interceptor
Sist oppdatert: 13.12.2016 | Opprettet: 13.12.2016
I forbindelse med at Maersk Interceptor skal fungere som hotell i en periode vil det være behov for ta av det ekstra personellet som arbeider som Auxiliery crew på riggen. 

Varsel om permittering er sendt ut fredag den 9.desember. Personell dette dreier seg om er 6 floorhand og 6 roustabouts. Det er de med minst bedriftsansiennitet i disse stillingene om bord på Interceptor blir permittert.
MDN forplikter ta permittert personell tilbake på lønn fra første utreise etter 7. mars 2017, dog skal ingen være permitterte lenger enn 12 uker.


Vedlagt finner dere:
- bedriftens newsletter
- lokal avtale om permitteringene på norsk og engelsk

MAF-Styrevalg
Valget til styret i MAF har startet.
Sist oppdatert: 05.12.2016 | Opprettet: 05.12.2016
Materiell til valget i forbindelse med styrevalget i MAF er underveis. Hjem i posten og ut på riggene.

Som dere vet starter styrevalget til MAF 1.desember 2016. Dette pågår frem til 15.januar 2017.
 
Materiell er sendt hjem til hvert enkelt medlem og det er også sendt ut valgmateriell på riggene.
Sett opp en urne på hvert enkelt rigg slik at vi sikrer oss at flest mulig stemmer. Den plasstillitsvalgte er spesielt ansvarlig at dette gjøres.
Hvem som er plasstillitsvalgt på din rigg finner du her: http://www.mafsiden.no/category.aspx?CatId=63


Godt valg alle sammen :-)

Tillitsvalgtkonferanse MAF
Tillitsvalgtkonferanse 16.-17.november og 1.-2.desember 2016
Sist oppdatert: 07.09.2016 | Opprettet: 22.08.2016
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2016. Datoer for avholdelse av disse er satt til 16.-17.november og 1.-2.desember 2016.

Alle plasstillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte inviteres herved på konferanse. Tillitsvalgtkonferansene avholdes 16.-17.november og 1.-2.desember 2016 på Quality Hotel Residence i Sandnes.

Begge konferansene starter første dag med lunsj kl 12.00 og avsluttes dagen etter kl 16.00.
Agendaen under konferansen er prosessen vi har hatt i forbindelse med nedbemanningen i 2016, med alle lokale avtaler omkring reduksjonen av antall ansatte i MDN.
Det blir også tid til gjennomgang av overenskomsten med de typiske problemstillingene vi har i Maersk Drilling Norge as (MDN), samt sosialt samvær.
 
Tillitsvalgtkonferansen skal tas på fritiden og det gis ikke fri fra offshorearbeid for deltakelse. Deltakerne vil få dekket transport, opphold etc. og kompenseres tilsvarende 12 timer overtidskompensasjon.
MAF ber dem som er interessert å delta om å melde seg på HER (mmaf@online.no)
Du må oppgi navn og arbeidsplass samt den dato du ønsker å delta.
Det er begrenset deltakelse på konferansene og derfor blir det ”først til mølla” prinsippet.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 16.november er satt til 1.november.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 1.desember er satt til 18.november. 

MAF info
130-140 oppsigelser i Maersk Drilling Norge
Sist oppdatert: 20.07.2016 | Opprettet: 20.07.2016
Hovedårsakene er at Mærsk Gallant avslutter sin kontrakt i løpet av høsten og Mærsk Inspirer avslutter sin kontrakt med Statoil ved årsskiftet.

MAF har i de siste ukene sittet i drøftelser med Maersk Drilling Norge as(MDN).
Det er sterkt beklagelig at vi nå må gå nok en runde med oppsigelser i selskapet.
Høsten 2015 var det om lag 150 ansatte som miste sine jobber i bedriften. Våren 2016 måtte vi igjen si forvell til 70. Nå ser det ut som at vi mister ytterligere 130-140 i MDN.

Som vi alle vet venter vi på ny rigg, XLE4. Den forventes å ankomme Norge februar 2017. Her er mer detaljert hva som står i protokollen:


Situasjonsbeskrivelse
I tillegg til at Mærsk Gallant og Mærsk Inspirer forventes å gå av kontrakt i løpet av Q3 og Q4 2016 skal XLE4 oppbemannes. Det planlegges at de første posisjoner til XLE4 overføres fra oktober, med en gradvis oppbemanning frem mot ankomst Norge i februar 2017, hvor resterende crew tiltrer.

En har valgt å se hele situasjonen under ett, men fordelt på to runder med nedbemanninger.
Den første nedbemanning vil skje i forbindelse med at Mærsk Gallant avsluttes. Her tas det også høyde for de første overføringer til XLE4, det vil si de det vil være behov for før 1. januar 2017. Dette betyr at noen stillinger ikke blir berørt i den første runde av nedbemanninger. 
Den andre nedbemanning vil gjennomføres i forbindelse med at Mærsk Inspirer avsluttes. Det tas her høyde for resterende crew til XLE4.


Den vedlagte protokoll mellom MDN/MAF beskriver situasjonen mer detaljert.

MDN´s ”Newsletter” ligger også vedlagt.

Som det står i protokollen angående prosessen for ansatte som vurderes oppsagt:


Individuelle drøftelser
Bedriften vil etter disse drøftelsene er sluttført, gjennomføre individuelle drøftelser med den enkelte ansatte iht AML § 15-1. Partene er enige om at innkalling til drøftelser kan sendes per mail, med telefonisk oppfølging. Det er også enighet om at dersom medarbeider ikke ønsker/har anledning til å stille i møte på kontoret kan dette gjennomføres per telefon. MAF vil være disponible for sine medlemmer i disse møter.

Informasjon om hvem som forventes å bli berørt vil bli gitt til alle samtidig, selv om de individuelle drøftelser vil bli gjennomført fortløpende fra og med juli til november 2016. Tidspunkt for når den enkelte ansatte mottar selve innkallingen til drøftelsesmøte vil være avhengig av oppsigelsestid. Endelig avgjørelse med hensyn til oppsigelse vil bli tatt i etterkant av disse drøftelser, og oppsigelsesbrev vil bli sendt til de ansatte som besluttes oppsagt innen utgangen av den aktuelle måneden.


MAF vil være med å bistå alle medlemmer ved disse møtene. Disse såkalte ”15.1 møtene” kan være ved oppmøte eller telefonisk.

Se alle vedlegg under:

Styrevalg MDN AS 2016
Valg av ansatterepresentanter i MDN AS
Sist oppdatert: 23.06.2016 | Opprettet: 23.06.2016
Dere har nå mottatt stemmemateriell til dette valget på mail fra MDN.
MAF stiller med egen liste og vi oppfordrer på det sterkeste at medlemmene stemmer på denne nå når valget har startet.

Dette er en viktig arena for de ansatte, og det gir oss en mulighet til å treffe ledelsen i selskapet og komme med våre synspunkter.
Årsmøte i MAF har enstemmig valgt disse til å stå på listen.
1. Frode Larsen
2. Bår Inge Pedersen
3. Hanne Holmboe Bang
4. Jørn B. Hansen
5. Ivar Arne Langseth
6. Eirik Gjemble

Vi håper at dere stemmer på oss nå når valget har startet.

Foreslår at dere laster ned ferdig utfylt stemmeseddel som ligger vedlagt og sender denne til
StyrevalgMDN@maerskdrilling.com

En annen måte dere kan gjøre dette på er å stemme ute på riggene. Det skal kunne avgis stemmer ved å kontakte OIM ombord.

 
 
}, []);