Personalforsikringer (informasjon gitt av MDN)Ansattportalen som gir deg opplysninger om de personalforsikringer du har gjennom din ansettelse i Maersk Drilling Norge AS er nå klar.
Ansattportalen er et internettbasert verktøy som viser eksakte opplysninger om de ulike hendelser som gir deg eller dine etterlatte erstatning. I tillegg får du vite hva du i kroner vil få utbetalt i de ulike situasjon som kan oppstå.
(Pensjonsavtaler i Danica og PFA er ikke inkludert i portalen)

Her er link til ansatteportalen


Her finner du linkt til dokument utarbeidet av MDN som omhandler forsikring og pensjon.
44180430 910269912498305 9181980316036759552 n

Odd Richard Kollstad

Nestleder/forsikringstillitsvalgt

91614748

 
}, []);