Arkiv 2011

Happy New Year
Sist oppdatert: 29.12.2011 | Opprettet: 29.12.2011
We thank all members of the old year is passed. We wish you all a happy new year. A special greeting goes to those who are offshore and to those loved ones waiting at home.

Godt nyttår
Sist oppdatert: 29.12.2011 | Opprettet: 29.12.2011
Vi takker alle medlemmer for det gamle året som er gått. Vi ønsker dere alle godt nytt år. En særlig hilsen går til dem som er offshore og til dem kjære som venter hjemme.

Board election in MAF
Board election in Maersk Employees Association - MAF
Sist oppdatert: 09.12.2011 | Opprettet: 09.12.2011
To all members !
December 1 is here and today we have forwarded voting material to home for each and everyone of you.
Envelopes and voting material for all rigs have been handed over to the company and will be sent offshore to the rigs in tfhe mail bags tomorrow.
The material sent out are labelled for shop steward MAF, so remember to check with Rig Admin the next few days whether the envelope have arrived at your rig.
It is the shop stewards on the rigs that will ensure that the ballot box is placed in the duty mess or other appropriate place.
The election will take place between December 1st and January 15.
We wish everyone the best of luck with the election and remember to use your vote.
Regards from Election Committee MAF

Styrevalg MAF
Styrevalg Maersk Ansattes Forening
Sist oppdatert: 06.12.2011 | Opprettet: 05.12.2011
Til alle medlemmer !
Da var vi kommet til 1.desember og stemmeseddler er i dag sendt hjem til hver enkelt av dere.
Konvolutter med stemmemateriale til hver rigg er også avlevert til bedriften og vil bli sendt ut til riggene med mailbaggene i morgen .
Materialet som er sendt ut til riggene er merket med tillitsvalgt MAF , så husk å sjekke med Rig Adm de kommende dagene om konvolutten er ankommet din rigg .
Det er de tillitsvalgte på riggene som skal sørge for at stemmeurne blir satt opp i duty messe eller egnet sted.
Valget finner sted mellom 1.desember og 15.jan .
Vi ønsker alle lykke til med valget og husk å bruke stemmeretten din.
Hilsen Valgkomiteen MAF 

Ungdomskurs 9.-10.feb.
Under 30 år og lyst å engasjere deg?
Sist oppdatert: 06.12.2011 | Opprettet: 06.12.2011
Hva skjer?
MOTO-ungdOMskurs og kaizers
Ønsker du å delta, send en mail til: mmaf@online.no
Her er litt av programmet. Vedlagt finner du hele programmet. 
Det blir to lærerike og sosiale dager med unge fagforeningskamerater. Hvorfor organiserer vi oss? Hva skjer når vi tar ansvar? Hvordan realisére en ide? Hva er “Raising Hell”? Hvorfor LO og forbund? Finanskrisen ruller over Europa, det er massearbeidsledighet blant ungdom. Hva har det å si for oss i Norge?
QualiTy airpOrT HOTel,
sTavanger kaizers kOMMer,
kOMMer du?
daTO: 9.-10. februar

Ass. Technical Supervisor
Meeting regarding the Ass. Technical Supervisor
Sist oppdatert: 09.12.2011 | Opprettet: 09.12.2011
A short update after the meeting held at the office at the 29.11.11 regarding wages negotiations for the position Ass. Techical Supervisor.
We received some figures from the company that we could not accept, and provided the company with some numbers in return that we believe matches better, we can not go into the numbers in this update.
We envision a matrix with 4 groups in which the first is a group of new employees and the last group for those with longer seniority as Ass.. Technical Supervisor with a certificate in which expectations of job performance are met.
These meetings are very challenging and if we do not agree there is a risk that the subject must be solved centrally between IE / NSA.
Regards Odd Richard Kollstad, Board member and participant in these meetings.
 Some background:
During the Settlement in 2010 the parties agreed that the Ass. Technical Supervisor might be placed in wage group 2 for individually paid. 
From the protocol of 2010:
Ass. Technical Supervisor.
The organisations have discussed the wage position of the Ass. Technical Supervisor.
The approach to the problem will be addressed to the established joint committee which the organisations are agreed upon. Untill this work is carried out the parties are agreed that the position according to agreement between the local parties can be placed in wage group 2.
From the protocol of 2011:
The following paragraph “Separate entry in the minutes 2010” to be replaced with the following text:
The local parties shall agree that the Assistant Technical Supervisor will be positioned individually in wage group 2 within 1 June 2012. The individual statement of wages will be based on minimum average total wages for the position as Assistant Technical Supervisors in the company. Calculations to be based on ordinary offshore periods from the last year before alteration to individual wages.

Ass.Teknisk Sjef
Møte angående Ass. Teknisk Sjef
Sist oppdatert: 06.12.2011 | Opprettet: 05.12.2011
En liten oppdaterring etter møtet som ble avholdt på kontoret den 29.11.11. ang. lønnsforhandliger for Ass. Teknisk Sjef.
Vi fikk skissert noen tall fra bedriften som vi ikke kunne godta, og ga bedriften noen tall i retur som vi mener passer bedre, vi kan ikke gå inn på tall i denne oppdateringen.
 
Vi ser for oss en matrise med 4 grupper hvor den første er en gruppe for ny ansatte og den siste gruppen for de med lang ansinitet som ass. teknisk sjef med sertifikat hvor forventninger til arbeidsutførelse er møtt. 
Disse møtene er ganske utfordrene og kommer man ikke til enighet kan vi risikere at dette må løses sentralt mellom IE/NR.
HilsenOdd Richard Kollstad, Styrerepresentant og deltaker i disse møter.
Litt historie:
I tarifforhandlingene i 2010 ble partene enige om at ass. teknisk sjef kunne innplasseres i individuelt lønnsgruppe 2.
I tarifforhandlingene i 2011 ble partene enige om at ass. teknisk sjef skal innplasseres i lønnsgruppe 2 innen 1.juni 2012. 
Fra protokoll i 2010:
Assisterende teknisk sjefOrganisasjonene har drøftet lønnsplassering av assisterende teknisk sjef.
Problemsti Ilingen vil bli adressert i det nedsatte partssammensatte utvalget partene er enige om.Inntil dette arbeidet er gjennomført er partene enige om at stillingen etter avtale mellom de lokale parter kan innplasseres individuelt i lønnsgruppe 2.
Fra protokoll i 2011:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Påfølgende avsnitt ”Protoklltilførsel 2010” erstattes med følgende tekst:
De lokale parter skal avtale at assisterende teknisk sjef innplasseres individuelt i lønnsgruppe 2 innen 1.juni 2012. Den individuellle lønnsfastsettelsen skal baseres på minimum gjennomsnittlig samlet lønn for gruppen assisterende teknisk sjef i bedriften knyttet til ordinære turer siste året før omleggingen til individuell avlønning. 

Company cabins
Latest info from the Cabin Committee
Sist oppdatert: 21.02.2013 | Opprettet: 09.12.2011
We have now received contribution for cabins (NOK 300 000,-). As you will know this amount “disappeared” in connection with the financial crisis 2 years ago. That means we intend to have 4 cabins in total within a short time.
At present we have one cabin on Flekkerøya in Kristiansand and one appartment at Hovden Panorama.

We have terminated Hovden Panorama from the 15 January 2012, and acquired a new apartment in Hovden Lodge (ski in ski out) the same week.
Due to high demand we have rented an apartment above the Kiwi shop in Hovden with effect from the end of November.
We are also looking for a cottage in Denmark. Many good suggestions from around Blåvand or Løkken. We'll be back with more info regarding Denmark when we find something.
Those who are alocated the Hovden Panorama this winter in the draw, will receive an email telling them that they have been transferred to Hovden Lodge after the month of January.
Regards from Maersk Cabin Committee.

Firmahytter
Siste info fra hyttestyre
Sist oppdatert: 17.04.2013 | Opprettet: 31.10.2011
Vi har nå fått øket tilskudd til hytter (NOK 300 000,-). Som kjent "forsvant" dette beløp i forbindelse med finanskrisen for 2 år siden. Det betyr at vi nå tar sikte på og ha 4 hytter totalt i løpet av kort tid.
Pr idag har vi en hytte på Flekkerøya i Kristiansand og en leilighet på Hovden panorama. Hovden panorama har vi sagt opp fra 15.januar 2012, og overtar en ny leilighet på Hovden lodge (ski in ski out) samme uke. 
Pga stor pågang så har vi også leid en leilighet over Kiwi butikken på Hovden med virkning fra slutten av november.
Vi leter også etter en hytte i Danmark. Mange gode forslag rundt Blåvand eller Løkken. Vi kommer tilbake med mer info ang Danmark når vi finner noe.
De som får utdelt Hovden panorama til vinteren etter trekning, vil få en mail om at de er overført til Hovden lodge etter januar.
Hilsen Maersk hyttestyre v/Frode Sell 
Link til hyttebestilling:
https://www.cabinweb.net/LoginPage.aspx?company_id=260 
Hendvendelser til hyttestyret:
mailto:hyttestyre@gmail.com 

MAF-Styret
Valg av representanter til Styret i Maersk Ansattes Forening
Sist oppdatert: 13.10.2011 | Opprettet: 13.10.2011
1. oktober startet nominasjonsprosessen til hvem du ønsker skal sitte i foreningens styre etter årsmøte i 2012.
Nominasjonslister er sendt ut til alle våre rigger og skal være på plass på oppslagslister rundt på riggen.
Nominasjonsprosessen foregår fra 1 okt. - 15. nov og alle medlemmer i MAF har lov å foreslå kandidater.
Når nominasjonen er over, vil kandidatene , såfremt de er medlem av MAF bli oppringt av valgkomiteen og forespurt om de kan tenke seg å stille til styrevalg.
Selve valget foregår mellom den 1. desember 2011 og 15. januar 2012.
Stemmemateriale vil bli sendt hjem til hvert enkelt medlem og ut på alle riggene den 1.desember .
Vi ønsker alle lykke til og håper på stor deltakelse.
Hilsen Valgstyre

Tillitsvalgtkonferanse
Tillitsvalgtkonferanse 18.-19.oktober og 15.-16.november 2011
Sist oppdatert: 20.09.2011 | Opprettet: 20.09.2011
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2011. Datoer for avholdelse av disse er satt til 18.-19.oktober og 15.-16.november.
Alle plasstillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte inviteres herved på konferanse. Tillitsvalgtkonferansene avholdes 18.-19.oktober og 15.-16.november 2011 i Stavanger regionen.
Begge konferansene starter første dag med lunsj ca kl 12.00 og avsluttes dagen etter kl 15.00.
Agendaen under konferansen er en gjennomgang av overenskomsten med de typiske problemstillingene vi har i Maersk Drilling Norge as (MDN). En gjennomgang av lokale særavtaler og sosialt samvær. MAF håper også på å ha IE tilstede for en rask gjennomgang av rettigheter vi alle sammen har med hensyn til permisjoner etter arbeidsmiljøloven.
Tillitsvalgtkonferansen skal tas på fritiden og det gis ikke fri fra offshorearbeid for deltakelse. Deltakerne vil få dekket transport, opphold etc. og kompenseres tilsvarende 12 timer overtidskompensasjon.
MAF ber dem som er interessert å delta om å melde seg på her. Du må oppgi navn og arbeidsplass samt den dato du ønsker å delta. Det er begrenset deltakelse på konferansene og derfor blir det ”først til mølla” prinsippet.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 18.oktober er satt til 4.oktober.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 15.november er satt til 1.november.

Conditional notice of lay-off
POSSIBLE LAY-OFFS ON ”MAERSK INNOVATOR”
Sist oppdatert: 16.06.2011 | Opprettet: 16.06.2011
In connection with collective bargaining, SAFE has presented a notice of collective dismissal for all of their members. Shutdown of work may be initiated 28 June 2011, after 24:00 hours.
Consequently Maersk Drilling Norge (MDN) has negotiated an agreement with Maersk Employees Association (MAF) regarding a ”possible lay-offs pursuant to a conflict between the Norwegian Shipowners’ Association and SAFE”.
MDN claim it is impossible to employ personnel on board the “Maersk Innovator” if the conflict becomes a reality. They therefore have made the decision of presenting a notice of possible lay-off to anyone who has their work on the rig.
It will of course be a safety manning on board, this is not yet ready with regard to names. The minimum of positions included in a safety manning on the rig are:
1 Platform Manager, 1 Stability Supervisor, 1 Rig Administrator, 2 Crane Operators, 2 OMO’s, 1 Technical Supervisor, 1 Mechanic or Ass. Technical Supervisor, 1 Engine Responsible, 1 Electronic Technician or Electrician, 1 Medic, 1 Catering Manager and 1 Cleaning Operator.
All employees on board the Innovator will the next few days receive conditional notice of lay-offs by mail.
Employees on the other installations will not receive this notice. On these installations the operations will continue as normal if the SAFE conflict is initiated.
We ask our members to respect SAFE’s lawful industrial action. 

Betinget varsel om permittering
MULIGE PERMITTERINGER PÅ ”MÆRSK INNOVATOR”
Sist oppdatert: 15.06.2011 | Opprettet: 15.06.2011
I forbindelse med tarifforhandlingene, har SAFE varslet plassoppsigelse for alle sine medlemmer. Arbeidsstansen vil kunne bli satt i verk etter den 28.juni 2011, kl .24.00.
Maersk Drilling Norge (MDN) har i forhandliger med Maersk Ansattes Forening (MAF) forhandlet frem avtale om ”mulig permitteringer som følge av konflikt mellom Norges Rederforbund og SAFE”.
MDN mener det er umulig å sysselsette personell som er om bord på ”Mærsk Innovator” dersom konflikten blir ett faktum. De velger derfor å gå det skritt å sende ut varsel om mulig permittering for alle som har sin arbeidsplass på riggen.
Det vil selvfølgelig bli en sikkerhetsbemanning om bord, denne er ikke klar enda, med hensyn til navn. De stillingene som minimum skal være om bord i en sikkerhetsbemanning om bord er:
1 Plattformsjef, 1 Stabilitetssjef, 1 Rigg Administrator, 2 Kranførere, 2 DVOér, 1 Teknisk sjef, 1 Mekaniker eller Ass. Teknisk sjef, 1 Engine Responsible, 1 Electronic Technician eller Elektriker, 1 Sykepleier, 1 Forpleiningssjef og 1 Renholdsoperatør.
Alle ansatte om bord på Innovator vil i disse dager motta betinget varsel om permittering i posten.
Personell på alle de andre øvrige riggene får ikke dette varsel. Her vil driften, dersom konflikt, gå som normalt.
Vi ber våre medlemmer respektere SAFE`s lovlige arbeidskamp.
Avtale om sikkerhetsbemanning og protokollen omkring mulig permittering ligger vedlagt. 

Offshore settlement 2011
SOME OF THE TOPICS OF THE SETTLEMENT AND WHAT IT MEANS
Sist oppdatert: 07.06.2011 | Opprettet: 07.06.2011
The settlement for offshore employees is done. We have received some questions which will be attended to. 
Implementation of positions
Positions which will be affected by the changes within the position matrix in Maersk Drilling Norge as (MDN) is the following:
· Crane Operator to be promoted to wage group B
· Ass.driller promoted to wage group A
· Logistic Coordinator promoted to wage group B
· Eng.Resp. and Eng.Mech. promoted to wage group A
The position as Ass.Technical Manager shall be on individual salaries at June 1, 2012 at the latest. MAF and MCN have now been agreed that the first negotiations to be carried out in mid-August.
How will the positions be promoted in the wage matrix ?
In the minutes from the settlement it is stated: ”At promotion to wage group “x” per 1 June 2011 the individual employee will be embedded in the pay grade in wage group “x” which money-wise is closest above the pay grade in wage group “x” the employee had before promotion. The wage matrix to be adjusted with the general increment before the promotion under this section is implemented. "
This means that everyone in the group C being promoted up to B, is moved directly upwards. (see fig. below).
[Foto:]  
This means that all personell in group B who are promoted to group A, will be retarded “one year backwards” (se fig. below).
[Foto:]  
Minimum wage rates to be increased by 3 %
The group individually salaried are provided a guarantee of minimum NOK 9 000,-. However, the frame within each company should be at least 3 %.
Night shift allowance
From 1 June the night shift allowance is increased to NOK 66,- per hour.
Compensation for public holidays
From 1 June the allowance for public holidays is increased to NOK 1 630,- per day.
Pension
When it comes to the unsettled issue of pensions, the parties agreed that the transitional arrangement so far is extended by 2 years, until 2016, if legislation is further delayed. The joint committee will continue their work.
Please note that the wage scale being used in this article is currently unofficial. 

Lønnsoppgjøret offshore 2011
LITT OM HVA LØNNSOPPGJØRET BETYR
Sist oppdatert: 07.06.2011 | Opprettet: 07.06.2011
Lønnsoppgjøret for offshoreansatte er ferdig. Noen spørsmål har vi fått som vi skal konkretisere her. 
Stillingsinnplassering
De stillinger som blir berør av endring i stillingsmatrisen i Maersk Drilling Norge as (MDN) er følgende:
· Kranfører rykker opp til lønnsgruppe B
· Ass.driller rykker opp til lønnsgruppe A
· Logistikk koordinator rykker opp til lønnsgruppe B
· Eng.Resp. og Eng.Mech. rykker opp til lønnsgruppe A
Stillingen ass. teknisk sjef skal over på individuell lønn senest 1.juni 2012. MAF og MCN har nå blitt enige om at første forhandliger gjennomføres medio august.
Hvordan rykkes stillingene opp i lønnsmatrisen?
I protokollen fra lønnsoppgjøret står det:
”Ved opprykk til lønnsgruppe ”x” pr. 1.juni 2011 innplasseres den enkelte arbeidstaker i det lønnstrinn i gruppe ”x” som kronemessig ligger nærmest over det lønnstrinn i lønnsgruppe ”x” arbeidstakeren hadde før opprykk. Lønnsmatrisen justeres med det generelle tillegget før opprykk i henhold til dette avsnitt gjennomføres.”
Dette betyr at alle i gruppe C som blir flyttet opp til B, rykker rett opp (se fig. under).
[Foto:]  
Dette betyr at alle i gruppe B som blir flyttet opp til A, rykker ”ett år tilbake” (se fig. under).
[Foto:]  
Minstelønnssatsene økes med 3 %
For gruppen individuelt avlønnede gis en garanti på min kr 9 000,-. Dog skal rammen innenfor hver bedrift utgjør minst 3 %.
Nattillegg
Fra 1.juni økes nattillegget til kr 66,- pr time.
Helligdagsgodtgjørelse
Fra 1.juni økes helligdagsgodtgjørelsen til kr 1 630,- pr dag.
Pensjon
Når den gjelder den uavklarte saken om pensjon, er partene enige om at overgangsordningen foreløpig forlenges med 2 år, til 2016, dersom lovreguleringene blir ytterligere utsatt. Det partssammensatte utvalget fortsetter sitt arbeide.
Jeg gjør oppmerksom på at lønnstabellene jeg har bruk i denne artikkel, foreløpig er uoffisielle.

Lønnsoppgjøret 2011
Den nye lønnstabellen UOFFISIELL!
Sist oppdatert: 27.05.2011 | Opprettet: 27.05.2011
Da prøver vi oss med å legge ut en ny lønnstabell. I tillegg legges det ut en tabell over kronejusteringen. Begge disse er helt uoffisielle.

Lønnsoppgjøret 2011 25.mai kl 11.35
Ja ja, det er iallefall fin utsikt...
Sist oppdatert: 25.05.2011 | Opprettet: 25.05.2011
Utsikten fra møtelokalene er noe helt annet ett det første tilbud vi har fått fra arbeidsgiverne. Men det er vel kanskje slikt det pleier være i oppstarten av de reelle forhandlingene.

Lønnsoppgjøret 2011 26.mai kl 02.30
Enighet i lønnsoppgjøret, protokoll ligger vedlagt.
Sist oppdatert: 26.05.2011 | Opprettet: 26.05.2011
Rammen ligger på ca 4,5 %. Generellt tillegg på 3 %. Mange opprykk på stillingsmatrisen. Pensjonsspørsmål eventuelt utsatt til 2016. Nattillegg til kr 66,-. Helligdagsgodtgjørelse til 1630,-. Ingen "låsing" av eventuelle endring av stillingsmatrisen.
Her er kort ett resyme av protokollen:
Ett generellt tillegg på 3 %.
Minstelønnssatsene for individuelt avlønnede økes med 3 %.
Assisterende teknisk sjef - Skal innplasseres individuelt i lønnsgruppe 2 innen 1.juni 2012.
DP-operatør - Flyttes fra B til A
Kranfører - Flyttes fra C til B
Assisterende borer - Flyttes fra B til A
Materialforvalter - Flyttes fra C til B
Maskinromsoperatør - Flyttes fra B til A
Kontrollromsoperatør - Flyttes fra B til A
Nattillegget økes med kr 2,- til kr 66,- pr time.
Helligdagsgodtgjørelse økes med kr 50,- til kr 1 630,-.
Pensjon
Dersom forhandligene omkring pensjonen ikke har vært mulig grunnet mangel på ferdigstillet regelverk/lovverk, kan dette foreløpig bli utsatt til 1.juni 2016.
Protokollen vil bli lagt ut så fort det er praktisk mulig. 

Lønnsoppgjøret 2011 25.mai kl 10.40
Hvilke krav kan vi stille?
Sist oppdatert: 25.05.2011 | Opprettet: 25.05.2011
Dette er som kjent ett mellomoppgjør. I utgangspunktet kan det da kun forhandles om penger. Resultatet av oppgjøret i 2010 gir oss også mulighet for å forhandle om pensjons spørsmål samt eventuelle endringer i stillingsmatrisen. 
 
Som dere alle forstår er vi nå i forhandlinger. Konkrete krav og tilbud i kan vi ikke referere ordrett. Det blir å betrakte som å forhandle for allmennheten, det har vi ikke tradisjon for. 

Lønnsoppgjøret 2011 25.mai kl 09.05
Da starter dag 2
Sist oppdatert: 25.05.2011 | Opprettet: 25.05.2011
Vi venter nå på arbeidsgivernes tilbud som de lovet igår skulle komme kl 09.00. 

Lønnsoppgjøret 2011 25.mai kl 16.15
Da er vi i ventemodus...
Sist oppdatert: 25.05.2011 | Opprettet: 25.05.2011
Vi venter på nytt tilbud fra arbeidsgiverne. Ikke det at venting er slitsomt, men ikke så fryktelig intresant, men mange gode fagforeningskammerater... 

Lønnsoppgjøret 2011 24.mai kl 14.15
Pause i forhandlingene frem til i morgen kl 09.00
Sist oppdatert: 24.05.2011 | Opprettet: 24.05.2011
Arbeidsgiverne kommer med tilbud til oss kl 09.00 i morgen tidlig.
Da blir det vel å se litt på Oslo.... 

Lønnsoppgjøret 2011 24.mai kl 13.30
Alle selskaper er representert. Nå venter vi på arbeidsgiverne.
Sist oppdatert: 24.05.2011 | Opprettet: 24.05.2011
Her er ett lite bilde av Industri Energis forhandlingsutvalg. De fleste lokale klubber stiller med 1 representant, noen med to. Fra MAF er vi representert med Frode Larsen og undertegnede Bår Inge Pedersen.

Lønnsoppgjøret 2011 24.mai kl 12.40
Forhandlingene offisielt startet
Sist oppdatert: 24.05.2011 | Opprettet: 24.05.2011
Da har alle som sitter i forhandlingsutvalgene i DSO, SAFE og Industri Energi presentert seg for arbeidsgiverne. Rederiforbundet har fått de respektive krav overlevert.

Lønnsoppgjøret 2011 24.mai kl 10.30
Ankommet Rederiforbundets lokaler, forhandlingene starter om kort tid...
Sist oppdatert: 24.05.2011 | Opprettet: 24.05.2011
Vi oppdaterer siden fortløpende...

Info pursuant to monthly meeting
INFO PURSUANT TO THE MONTHLY MEETING MARCH 2011
Sist oppdatert: 23.03.2011 | Opprettet: 23.03.2011
Slurry operators, hotel bookings, narcotics, contractual pension scheme (AFP) and then some are subjects being discussed.
Slurry operators ”Gallant”
The company informed that they would terminate the use of own slurry operators on ”Mærsk Gallant”. MAF, of course, will not accept any possible outsourcing. The matter is to be discussed at the next meeting. Then we hope the company will tell us another story, if not then we need to ”beat the drums”.
Hotel bookings
We've had some inquiries from members about the selection of hotels at out-/homebound travels. We have requested the company and got the following reply:
Maersk Drilling Norge AS has an agreement with Choice hotels in Stavanger.
· If you need a hotel at crew change the Quality Hotel Residence should be
used.
· Deviations can be made if the hotel is fully booked - then the Quality
Airport Hotel is preferred.
· The employee is not supposed to choose freely.
The reason why the employees may not freely choose their hotel reservations is that the company sees significant advantages to having a ‘contract hotel’. Neither Rica Airport or the Quality Airport Hotel has the capacity to be a crew change hotel for Maersk Drilling Norway AS.
Benefits of an ’agreement hotel’ are:
 - The volume is directed towards one place and the company can
 negotiate a good price
- At fog situations or at other occasions where it is difficult to get hotel rooms, an ’agreement hotel’ will make great efforts and put lot of work in order to provide rooms for our employees.
- Rooms are reserved for our employees on days we have crew changes
and so have needs for accommodation.
- We are contacted in advance of major events in the city so that rooms are
being reserved according to our needs.
- The crew is gathered in one hotel, a great benefit to the administration
at fog situations and other helicopter delays in relation to whether the members of the crew is staying at different hotels.
We are informed of a restart of an airport shuttle (Hotel & CorporateTravels) between Stavanger Airport and Sandnes. Information will be sent to the rigs when further details are available.
Drugs / addictive medicine
From 1 January 2011 new regulations was introduced about the abuse of drugs and addictive medicine for offshore personnel. The rules are considerably stricter. We have requested the company what this will mean for the individual employees, MDN will revert on the matter when they have checked this out with their sources. Otherwise, you can even check the manual which is published by The Norwegian Directorate of Health on the matter.
AFP, contractual pension scheme, for shore based personnel
MAF claimed for a Collective Agreement for land based personnel in May 2005, the same year this was approved by the MDN / NSA. After one of the former employees has left the labor market, the question about whether the company is covered or not, by the APF (contractual pension scheme) appeared. Pursuant to the MAF’s claim all personnel working at the office are now covered by the AFP scheme, member of MAF or non member.
Else..
Otherwise, it is mentioned that we are working with a number of individual cases. We will also sign an agreement for the stay at ship yard in Hirtshals for “Guardian” at the next meeting.

Lokal protokoll
Avtalen for Guardian er signert
Sist oppdatert: 28.04.2011 | Opprettet: 28.04.2011
Guardian er nå på vei til Hirtshals i Danmark for verftsopphold. Oppholdet er estimert til 80 dager. Avtalen er "full pakke" med skattegarenti !
Altså, vilkår som arbeid i Norge i tillegg til en skattegarenti.
MAF er veldig fornøyd med avtalen! 

OM BORD PÅ REACHER?
Sist oppdatert: 06.04.2011 | Opprettet: 06.04.2011
Her beskrives hvordan du kan bli medlem av IE og tilsluttet Maersk Ansattes Forening.
Hvis du bliver meldt ind i IndustriEnergi (http://fordel.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?CatId=41&ArtId=154#ScrollAnchor) så bliver du automatisk registreret hos os i MAF (www.mafsiden.no)
Hvis du ønsker at MAF skal melde dig ind kan du bare sende MAF følgende:
Navn ?
Adresse?
Evt. Telefonnr ?
Stilling ?
Dit 11 cifrede Norske person nummer ? (det står på din lønseddel, det ligner lidt dit danske CPR nummer, men der er lavet lidt om på det)
Hvis du er medlem af en Dansk fagforening må du selv sige den op.
Angående Skat, A-kasse og ansettelse i Norge, så virker det sådan at hvis du er ansat i Norge, bor i udlandet, og også arbejder i et andet land (f.eks Holland) så vil Norge ikke kræve skat i dig. De vil heller ikke i udgangspunktet kræve Trygdeafgift af dig. 
Trygdeafgift i Norge er lidt det samme som AM-Bidrag i Danmark. Men der er den væsenlige forskel at Trygdebidraget i Norge også inkluderer din A-kasse. Dvs. hvis du ikke betaler enten trygde til Norge eller A-kasse til Danmark, så har du ingen arbejdsløsheds forsikring.
Mærsk har ansøgt om at alle på Reacher kan betale Trygde afgift i Norge. Dette gøres ved en såkaldt E101 ansøgning.
Mærsk har fået mundtligt bekræftet at det skal gå i orden for jer alle med trygdebidraget. Men de venter fortsat på en skriftlig bekræftelse.
Når du har fået bekræftet at du betaler Trygde til Norge kan du opsige din A-Kasse. (din fagforening kan du jo bare opsige så snart du har sendt os dine oplysninger, du bliver meldt ind samme dag)
Det virker ikke som i Danmark hvor det er fagforeningen der styrer A-Kassen, her er det altså staten.
Alligevel håber vi på at vi som fagforening, med alle de gode ting vi kan gøre for jer, vil få jer som medlemmer. I kan meldes ind så snart i er ansat i Norge og kender jeres nye personnummer.
e-post til MAF: mmaf@online.no

Lønnsoppgjøret 2011
I morgen starter årets lønnsoppgjør for offshore ansatte.
Sist oppdatert: 23.05.2011 | Opprettet: 23.05.2011
Ved lunsjtider i morgen, tirsdag 24.mai, begynner forhandlingene omkring årets lønnsoppgjør. Mellomoppgjøret vil bli oppdatert på denne siden fortløpende, slik vi har hatt tradisjon for de senere år.
Forhandlingene foregår i Rederiforbundets lokaler i Oslo. Det er estimert 2 døgn med forhandlinger, men med mulighet å videreforhandle ett tredje døgn.

WAGES SETTLEMENT TO START MAY 24TH
Sist oppdatert: 22.03.2011 | Opprettet: 22.03.2011
This year's wage settlement for offshore personnel starts on May 24.
The settlement is a so-called regulatory settlement. Normally we then bargain on economics only, but this year we are in position to negotiate the pension. Both aspects give us the right to file for notice of collective dismissals (strike).
MAF’s claim, which were determined at the annual general meeting of the local branch, is set to 7,8%.

Info etter månedsmøte
INFO ETTER MÅNEDSMØTE MARS 2011
Sist oppdatert: 23.03.2011 | Opprettet: 23.03.2011
Slurryoperatører, hotellbestillinger, narkotika, AFP og litt til er saker som diskuteres.
Slurryoperatører ”Gallant”
Bedriften informerte om at de ville slutte med slurryoperatører på ”Mærsk Gallant”. MAF aksepterer selvfølgelig ikke slik eventuell outsourcing. Saken skal diskuteres på neste møte. Da håper vi at bedriften forteller oss en annen historie, hvis ikke må vil begynne å ”slå på trommene”.
Hotellbestillinger
Vi har hatt noen henvendelser fra medlemmer omkring valg av hotell ved ut-/hjemreise. Vi har forespurt bedriften og fått dette svar:
Maersk Drilling Norge AS har avtale med Choice hotellene i Stavanger.
· Ved behov for hotell i forbindelse med mannskapsskifte skal Quality Hotel Residence Hotel benyttes.
· Avvik kan gjøres dersom hotellet er fullt – da skal Quality Airport Hotel foretrekkes.
· Den ansatte kan ikke velge fritt.
Grunnen for at ansatte ikke kan velge fritt mht til hotell booking er at bedriften ser betydelige fordeler med å ha et avtalehotell. Verken Rica Airport eller Quality Airport Hotel har kapasitet til å være mannskapsbytte hotell for Maersk Drilling Norge AS. Fordelene med avtale hotell er :
- Volumet samles et sted og bedriften kan forhandle god pris
- Ved tåke eller andre anledninger hvor det er vanskelig å få hotellrom – strekker avtalehotellet seg langt og legger mye arbeid ned i å skaffe rom til våre ansatte
- Det holdes av rom til våre ansatte på de dager vi har mannskapsbytter og overnattingsbehov.
- Vi blir kontaktet i forkant av store arrangement i byen slik at det blir holdt av de rom vi trenger.
- Mannskapet samlet på et hotell – en stor fordel for administrasjon ifm tåke og andre helikopter forsinkelser i forhold til om mannskapet bor på ulike hoteller.
Vi er informert om at det igjen vil bli satt opp flybuss (Hotel & Selskapsreiser) mellom Stavanger Lufthavn og Sandnes. Informasjon om dette vil bli sent til riggene når nærmere detaljer foreligger.
Narkotika/vanedannende medisin
Fra 1.januar 2011 ble det innført nye forskrifter omkring misbruk av narkotiske stoffer og vanedannende medisin for offshorepersonell. Reglene er betydelig skjerpet. Vi har forespurt bedriften hva dette innebærer for den enkelte ansatte, noe MDN vil komme tilbake til når det har fått sjekket dette opp ved hjelp av sine kilder. Forøvrig kan du selv sjekke veiledningen som er utgitt av helsedirektoratet i sakens anledning, denne ligger vedlagt.
AFP for landansatte
MAF krevde tariffavtale for landansatte i mai 2005, samme år ble dette godkjent av MDN/NR. Etter at en av de tidligere ansatte har sluttet i arbeidslivet, har spørsmål om at bedriften er omfattet av APF (avtalefestet pensjon) dukket opp. Pga av MAF`s krav er nå alle som jobber på kontoret omfattet av AFP, medlem eller ikke.
Ellers….
Ellers kan det nevnes at det arbeides med en del enkeltsaker. Vi vil også signere avtale om veftsopphold i Hirtshals for ”Guardian” neste møte.

Lønnsoppgjør
LØNNSOPPGJØRET STARTER 24.MAI
Sist oppdatert: 21.03.2011 | Opprettet: 21.03.2011
Årets lønnsoppgjør for offshorepersonell starter den 24.mai.
Oppgjøret er ett såkalt mellomoppgjør. Normalt snakker vi da kun om penger, men vi har i år også mulighet for å forhandle om pensjon. Begge disse gir oss rett til å varsle plassfratredelse (streik).
MAF`s krav, som ble bestemt på årsmøte i klubben, er på 7,8%.

LITT GENERELL INFO
Sist oppdatert: 01.03.2011 | Opprettet: 01.03.2011
Her kommer litt generell info. Mye av dette kommer etter månedsmøte som vi avholdt med bedriften sist uke.
Reacher
Riggen ligger for øyeblikket rett utenfor tørrdokk i Rotterdam. De siste ryktene sier at Reacher blir tauet inn i midten av mars. Fra tidspunktet towmaster går om bord for å forflytte riggen inn i tørrdokk, blir alle som ikke er ansatt i Maersk Drilling Norge as (MDN) som er om bord, ansatt i MDN. Mer om denne avtalen finner du her: Reacher-avtalen
Reacher er i ferd med å bli oppbemannet. Personell fra MDN og ”gammelt” Reacher personell samt personell fra andre enheter i verden. MAF har planer om besøk på enheten etter tørrdokkplassering.
MDN søker etter personell
Bedriften opplyser at de for tiden søker etter følgende offshore personell: Ass. Barge eng., ET og Elektriker.
Samtidig er det for tiden mange intervju med nye potensielle medarbeidere, i alle stillingskategorier.
Guardian til Esbjerg
Det er lenge planlagt at Guardian skal til Hirtshals i Danmark pga klassing. Det ser ut som at dette oppholdet blir i midten av mai. MAF og bedriften har vært i samtaler om lokal protokoll for dette oppholdet utenfor Norge, slik vi må gjør i følge tariffavtalen. Bedriften har signalisert at det blir tilsvarende avtale som Gallant hadde i 2009 (her finner du den avtalen Gallant-avtalen 2009), noe MAF nesten tar som en selvfølge. 

”Maersk Reacher”
AGREEMENT ”MAERSK REACHER”
Sist oppdatert: 01.03.2011 | Opprettet: 02.02.2011
MAF has now signed an agreement on wages and working conditions outside the Norwegian continental shelf in connection with the administration of “Maersk Reacher” to the Norwegian shelf.

”Mærsk Reacher”
AVTALE OM MÆRSK REACHER
Sist oppdatert: 27.06.2011 | Opprettet: 19.01.2011
MAF har nå signert avtale om lønns- og arbeidsvilkår utenfor norsk kontinentalsokkel i forbindelse med inntak av Mærsk Reacher til norsk sokkel.
MAF er svært godt fornøyd med avtalen. 
Noe av det viktigste er at det ikke lages "A" eller "B-lag".
Lønns og arbeidsvilkår som på norsk sokkel.
"Skattegarenti". 

Vinnere av gavekort
Sist oppdatert: 20.01.2011 | Opprettet: 20.01.2011
Allan Dunn, Aleksander Eide, Andre Glastad, Sven Magne Sveigane og Jesper Wøbbe ble vinnere av gavekort på NOK 1 000,-.
Som kjent ble det i forbindelse med MAF-Styrevalg lovet 5 tilfeldige vinnere av gavekort på NOK 1 000,- for medlemmer som hadde stemt. De fem vinnerne vil i løpet av kort tid motta hvert sitt gavekort, gratulerer!

MAF Styrevalg
RESULTATET AV MAF STYREVALG
Sist oppdatert: 20.01.2011 | Opprettet: 20.01.2011
Frode Larsen, Frode Sell, Jørn B. Hansen, Rolf H. Holskog, Tom Eirik Hansen, Glenn Andersen, Anders Eskelund og Ellen Gangenes er valgt som nye styremedlemmer.
 Valgprotokollen ligger vedlagt.
}, []);