Arkiv 2009

WIN GIFT VOUCHER
Sist oppdatert: 15.12.2009 | Opprettet: 15.12.2009
In order to try to stimulate voter participation in the election of officers to the MAF- board the present board of MAF has decided to draw lots amongst the participating electors so that 5 electors, at random, will receive a gift voucher of NOK 1 000,-.
 

VINN GAVEKORT
Sist oppdatert: 15.12.2009 | Opprettet: 15.12.2009
Styret i MAF har vedtatt at for å prøve stimulere valgdeltakelsen i forbindelse med MAF-Styrevalg trekkes det ut 5 tilfeldige som hver vil få ett gavekort pålydende NOK 1 000,-.

ELECTION OF OFFICERS TO THE MAF-BOARD HAS STARTED
Sist oppdatert: 15.12.2009 | Opprettet: 15.12.2009
All members of MAF (Maersk Employees Association) these days will receive material necessary for the ballot. Some has already received the material.
Voting material is sent by mail to your registered home address. Additionally, ballot boxes are supposed to be available on every installation.
As in all kinds of election participation is of utmost importance. So, cast your vote – Good Luck !

MAF-STYREVALGET HAR STARTET
Sist oppdatert: 15.12.2009 | Opprettet: 15.12.2009
Alle som er tilsluttet MAF (Maersk Ansattes Forening) har eller vil i disse dager motta stemmemateriell.
Stemmemateriell kommer i posten til din hjemmeadresse. I tillegg skal det være satt opp valgurner på hver enhet.
Som i alle typer valg så er det viktig å avgi din stemme, GODT VALG!
}, []);