11.desember.2018

Info etter månedsmøte med bedriften i desember 2018

fb

 
En info som omhandler ekstra personell på Invinsible, hydraulikere, sveising, kompetansegruppen og Intrepid.
maersk-xl-enhanced-print
 
 
Ekstra personell på Invinsible
Det har en tid vært ekstra personell ombord på Invincible, dette vil vedvare. Dette er stillinger som AD og boredekksarbeidere. MAF mener at dersom personer som innehar samme posisjoner ikke blir likestilt så vil MAF vurdere full omrokering på tvers av riggene med bruk av ansiennitet i bedriften. MAF vil hevde at dette blir å regne som endrings oppsigelse dersom likestillingen ikke blir gjennomført. 
Bedriften skriver at Aux operasjoner startet medio oktober. Det betyr at de fleste per dags dato kun har hatt en tur. Det er mange nye på riggen i disse rollene og bedriften mener det er viktig at alle først får nødvendig introduksjon til rigg og ny rolle slik at vi kan levere det vi har lovet kunde. 
Det er forståelse og enighet hos rigg ledelse om at de to ADer skal jamføres og at ekstra AD også skal læres opp  i den «vanlige» AD rolle.
MAF gir bedriften litt mer tid og evaluerer dette på neste månedsmøte som er den 14.januar 2019.
 
Hydraulikere
MAF arbejder fortsat for at få hydraulikere i op i løngruppe A. Vi har forsøgt at forhandle med bedriften og synliggjort urimeligheden i at der skal være forskel mellem dem og andre stillinger med tilsvarende høje krav til kompetance som eksempelvis elektriker og ET.  Bedriften vil ikke diskutere dette og henviser i stedet til hovedforhandlingerne.  
Som bekendt har vi allerede fremmet kravet ved hovedforhandlingerne flere gange, uden at vi kunnet skaffe flertal for opryk, Derfor forsøger vi nu at gå andre veje, ved at finde partnere i andre klubber inden for NR området som vi ved også i mange år har kæmpet for dette.
Sagen vil blive taget op ved næste NR-Forum som afholdes 15-17 Januar 2019. Såfremt vi kan danne fælles sag med andre klubber vil vi have en stærkere sag at fremme i stillingsudvalget.
 
Sveising ute på riggene
Denne problemstillingen har igjen blusset opp. Igjen så får vi beskjed om at det sveises ute på riggene av personell som ikke er sertifisert.
Det vises til eksempler der personer føler seg presset av ledelsen til å være behjelpelig med å løse problemer. Der finnes RUHer som synliggjør dette.
MAF har ovenfor bedriften gjort helt klart at dette må stoppe, og så får de heller ansette flere sveisere. 
Bedriften er helt enige med oss i at dette må ta en slutt og det forventes at bedriften vil gi enda klarere retningslinjer ut til Rig. Manager og OIM om at dette ikke er akseptabelt.
 
 
Kompetansegruppen
Bedriften informerte om at Integrator oppbemanner med 18 personer.  Disse kommer fra kompetansegruppen. Dermed er kompetansepoolen blitt midlertidig tømt for disse stillinger, og det tar tid å få ansatt og startet opp nye.
 
Intensjonen fra bedriften er fortsatt at det skal være 55 ansatte totalt i Kompetansegruppen.
 
Intrepid
Equinor har bedt om at det frigis flere sengeplasser på Intrepid. Bedriften arbeider med en nye bemanningsendringer som vil presenteres for MAF/AU innen denne ferdigstilles, evt med et forslag om en interimsperiode for ansatte som tas av Intrepid og skal omplasseres til andre rigger. Plan forventes å være på plass innen jul.
MAF har ett helt klart krav at ingen skal bli oppsagt i denne prosessen.
 
 
20180727-201242394
14.september.2023

NAF INFO SEPTEMBER 23

En info som omhandler bemanningssituasjonen, Integrator i Åmøyfjorden, ”3C observation system”, røykdykkertest, sykemelding, MOB-båt trening, organisasjonskamp, heliport besøk, plasstillitsvalgte, lærlinger og karantenesaken.
Les mer
NAF INFO SEPTEMBER 23
IMG_2300
16.august.2023

NAF info august 23

En info som omhandler lønnsforhandlinger på land, nye medlemmer, internasjonale kontrakter, Employee Focus Group, tidligere stilling innehatt stilling og bruk av Norsk språk.
Les mer
NAF info august 23
Bilde%20l%C3%B8nnstabell
11.juli.2023

Lønnstabell 2023

Nye lønnstabeller finner dere her
Les mer
Lønnstabell 2023
2221A60A-A500-4B20-8B22-1BEC9585B652_1_201_a
28.juni.2023

Lønnoppgjøret 2023 —

Enighet hos Riksmekleren
Les mer
Lønnoppgjøret 2023 —
20150527-102651425
28.juni.2023

Riksmekler 2023

Da starter mekling hos Riksmekleren i Oslo
Les mer
Riksmekler 2023
IMG_1759
21.juni.2023

Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator

Årets lønnsoppgjør er ikke avsluttet, vi er innkalt til Riksmekleren onsdag den 28.juni kl 09.00
Les mer
Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator
}, []);