23.september.2022

Industri Energi vurderer å gå til retten for å få kompensert karantenetid under korona

fb

 
Industri Energi vurderer rettslige krav om at våre medlemmer i Maersk Drilling skal kompenseres for tiden de var pålagt av arbeidsgiver å sitte i karantene i forbindelse med jobbturer offshore under koronapandemien.
IMG_1756

Riggselskapet Maersk Drilling Norge krevde under koronapandemien at offshoreansatte som var bosatt i utlandet måtte avvikle karanteneplikten på 14 dager på hotell før utreise. Selskapet har hele tiden motsatt seg å kompensere for ulempen dette påførte arbeidstakerne. 

 

- Våre medlemmer var borte fra hjemmet og fullstendig isolert i 14 dager før de skulle på arbeid, uten noen form for kompensasjon. Det er helt uholdbart, sier Frode Larsen, klubbleder i Maersk Ansattes Forening (MAF).

 

Industri Energi og MAF mener arbeidsgivers krav om å oppholde seg i karantene utenfor hjemmet for å kunne møte på arbeid, forut for arbeidsperioden, ikke kan pålegges uten at dette kompenseres for. 

 

-Tiltaket var svært inngripende og belastende for den enkelte. Industri Energi mener at de berørte har krav på kompensasjon for dette og vurderer nå med rettslige skritt for å forfølge lønnskravene, sier Erling Holmefjord, Leder for Arbeidslivsavdelingen i IndustriEnergi

 

Han viser til at arbeidsgiver er nærmest til å bære kostnadene ved tiltakene som ble iverksatt. 

 

Både MAF og Industri Energi erkjenner at situasjonen under koronapandemien var ekstraordinær og det er lite sammenlignbare situasjoner. - Samtidig er det vår klare oppfatning at det er arbeidsgiver som må bære kostnadene ved sine pålegg, ikke den enkelte arbeidstaker, sier Erling Holmefjord 

 

Kan få ringvirkning for flere

Leder av samarbeidskomiteen for ansatte innen flyterigg og boring (NR-Forum), Bår Inge Pedersen, påpeker at det ikke har vært noe gehør fra arbeidsgivere om kompensasjon under lønnsforhandlingene.

 

- Denne saken kan ha ringvirkninger for hele offshorenæringen. Bare innenfor NR-området (flyterigger, jack-ups, forpleining og plattformboring) kan det være om lag 700 personer det dreier seg om, sier Pedersen.Engelsk versjon kommer så snart artikkelen er oversatt.

 

IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
22.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024

Tariffoppgjøret for offshore har startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
}, []);