Dette er ett tilbud om pensjons-rådgiving fra bedriften "Tredjepart" dersom du er medlem av Industri Energi.

Tilbud om pensjonsrådgivning fra Tredjepart for de som er 57 år eller eldre
 
For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene mht pensjon tilbyr Industri Energi også i år pensjonsrådgivning til medlemmene i samarbeid med Tredjepart.
Vi mener det er viktig for alle å bli bevisst på de mulighetene og utfordringene som pensjon kommer til å ha for alle. 
 
Derfor tilbyr vi også i år rådgivning til de av våre medlemmer som er fylt 57 år eller eldre som har opptjent trygderettigheter i Norge og som ikke har benyttet seg av tilbudet tidligere. 
 
Rådgiving på pensjon opptjent utenfor Norge og skatteavtaler med andre land er ikke omfattet av tilbudet. 
 
Detaljer om tilbudet vil du finne i vedlagte brosjyre og skjema som blir sendt ut til det enkelte medlem i målgruppen i disse dager.
 
Vi vil og minne om Pensjonstelefon gjennom Tredjepart som alle medlemmene uavhengig av alder kan benytte seg av. Dette gjelder også for dere tillitsvalgte.
Telefonen er betjent hver torsdag på tlf. 21 95 42 40. Det er lagt ut informasjon om dette på web. 
 
Her kan man få hjelp til svar på spørsmål knyttet til pensjon, men skal man ha en full gjennomgang av egen pensjon må man benytte seg av rådgivningen. Denne er kun forbeholdt de som er 57 år eller eldre. 
 
Tredjepart vil også kunne bistå dere som tillitsvalgte i pensjonsspørsmål f.eks ved skifte av pensjonsordning, omstilling og i individuelle saker.  Interne foredrag og kurs kan også avtales med Tredjepart der det er behov. 
Selskapet er et frittstående rådgivningsfirma uten kommersiell tilknytning til andre og har pensjonsrådgivning som et av sine spesialområder. Selskapets rådgivere har lang erfaring både innen land- og offshorebaserte ordninger, i tillegg til pensjon som ytes fra det offentlige.
 
For støtte til tillitsvalgte i pensjonsspørsmål er det avtalt en egen pris. Ta gjerne kontakt med medlemsstøtte eller Terje Valskår for ytterligere detaljer.
 
Vedlagt finner dere brosjyre og oppdragsskjema som ble sendt til medlemmene. Vi legger i tillegg med en flyer om rådgivningen og en flyer om pensjonstelefonen. Disse kan plasseres på for eksempel oppslagtavler. Denne informasjonen vil også bli tilgjengelig på våre nettsider.
 
 
Med hilsen
Industri Energi


Her finner du oppdragsskjema

Her finner du brosjyre
}, []);