10.januar.2024

Info 10.januar 2024

fb

 
Retten til å gå i land på sin fritid
IMG_2954
NAF må nok igjen komme med en presisering, da andre tydeligvis vet hvordan vi tenker og vet hva vi gjør.
Dette handler om 3.7 i Tariffavtalen og omhandler Retten til å gå i land på sin fritid, siste kapittel. Bedriften sin påstand er at vi er under kontrakt og at dette ikke gir rett til kompensasjon når riggen ligger i fjorden.

«Bestemmelsene i dette punktet gjelder ikke der innrettingen er på kontrakt og operatøren av beredskapshensyn forlanger full bemanning.»

Her er vi uenige med bedriften og hevder at dette kommer kun til anvendelse når enheten skal flyttes.

Men hva hjelper det når en annen fagforening tydeligvis vet bedre?

Fikk oversendt en melding der vi kan lese andres tolking av hvordan vi har håndtert denne situasjonen. Dette må vi altså kommentere.
I protokollen fra Intergrator i Åmøyfjorden den 11.september 2023, så henviser vi kun til de endringene som ikke skal gjelde i tariffavtalen. I dette tilfellet så var NAF helt klar på at 3.7 i overenskomsten ville bli håndtert på samme måte som når Invincible var inne sist og at de som hadde rett til kompensasjon skulle ha det.  Hvordan andre fagforeninger kan tillate seg å si at vi ikke har hatt dette oppe med bedriften, men ble tvunget til å lage en uenighet som følge av at andre hadde funnet ut av at det ikke stod i deres protokoll, beviser hvor lite de vet og kan om dette. 

24.09.2023 tok vi opp dette med bedriften første gang. Da fikk vi mail fra en av våre tillitsvalgte som da hadde fått beskjed med OIM om at de ikke ville signere på timelister med krav om kompensasjon iht 3.7. Allerede da ga vi beskjed til bedriften om at dette kom vi til å ta videre med vårt forbund. Dette informerte vi om på hjemmesiden den 06.10.2023. 

Vår tolkning av 3.7 har bedriften fått oversendt og på oppfordring fra Norges Rederiforbund(NR) så har de valgt å tviste på dette. Hva andre fagforeninger har som argument er vel egentlig veldig uvesentlig for oss. Så er det slik at når en tvist er signert av begge parter så blir denne sendt inn til de respektive organisasjoner(NR og IE) slik at de ser på dette, FØR man eventuelt må i retten for å få en løsning. At NAF heller ikke har besvart mail fra en annen fagforening henger vel sammen med at vi var samlet i en fagforening og kunne ha fortsatt med det.

Det er mere til forundring at det henvises til en samtale med Rig Manager og en annen leder om at det kunne forhandles om kompensasjonen og at alle fagforeningene kunne sette seg ned rundt samme bord å komme til en løsning på dette. NAF har snakket med Rig Manager, og han kjenner seg ikke igjen i dette. Med det så mener vi at han er helt klar på at dette ikke var noe han kunne lage noe avtale om.

Man kan ikke forhandle frem noe som er dårligere enn det som står i tariffavtalen, det er TARIFFBRUDD og i denne sammenhengen så kan man enten være enige eller uenige. At dette da skulle være en misbrukt mulighet får stå for andres mening, vi lager ikke avtaler som er tariffstridige.

Så er det også slik at NAF ikke lar seg presse av trussel om permitteringer eller oppsigelser om noen da skulle velge å legge riggene et annet sted enn i Norge som følge av at bedriften må følge tariffen. At ordlyden i 3.7 passer best om riggene ligger til land er i grunnen ikke vårt problem, bedriftene og NR kan jo selv fremme et krav under hovedforhandlingene til sommeren og så får vi ta det derifra.

Organisasjonskamp er bra, men kom igjen, skriv heller om hva dere får til, ikke hva dere mener andre ikke gjør og i alle fall så finner vi oss ikke i usannheter og fakta feil.
 
IMG_2965
22.februar.2024

Info februar 2024

En info om kontraktssituasjonen, internasjonalt ansatte, helseforsikring, førstehjelpslag offshore, rigg sikkerhetsmøte Invincible og lærlinger.
Les mer
Info februar 2024
Helikopter
14.februar.2024

Helikopter situasjonen Inspirer

Vi har fått flere henvendelser fra fortvilte medlemmer på Inspirer som er veldig frustrerte over helikopter situasjonen.
Les mer
Helikopter situasjonen Inspirer
shutterstock_133455608
04.februar.2024

Det nye NAF-styret 2024

Frode Larsen fortsetter som leder, Jørn B Hansen, Frode Sell og Odd Richard Kollstad er nestledere. Bår Inge Pedersen fortsetter som foreningssekretær.
Les mer
Det nye NAF-styret 2024
IMG_1756
17.januar.2024

NAF info 17.januar 2024

Odfjell Technology har da fått kontrakten på YME
Les mer
NAF info 17.januar 2024
20130119-14240465
16.januar.2024

Valgresultat NAF styret 2024

Bår Inge Pedersen, Glenn Andersen, Odd Jacobsen, Glenn Guldbrandsen, og Eirik Gjemble blir faste medlemmer av NAF styret.
Les mer
Valgresultat NAF styret 2024
20231120_115540-2048x1536
12.januar.2024

Info fra IE/FLT 12.januar: Anker saken om karantenekompensasjon til lagmannsretten

IE&FLT har bestemt å anke saken om økonomisk kompensasjon for karantene under koronapandemien til lagmannsretten.
Les mer
Info fra IE/FLT 12.januar: Anker saken om karantenekompensasjon til lagmannsretten
}, []);