08.november.2019

Ingen oppsigelser i Maersk Drilling Norge

fb

 
I forbindelse med at «Maersk Interceptor» går av kontrakt har vi nå ferdigforhandlet avtale.
Inteceptor

Kort fortalt inneholder avtalen;
  • Ingen oppsigelser i MDN.
  • Verftsopphold i Mandal med overenskomst som jobb offshore i Norge. 
  • Ca 63 personer fortsetter sin vanlige rotasjon om bord på riggen i Mandal etter 28.desember 2019.
  • Dersom riggen går til utlandet blir det overenskomst som jobb offshore i Norge.
  •  ”Overtallig personell” på «Interceptor» overføres til Kompetansegruppen. Disse tilbakeføres til riggen når ny kontrakt oppnåes.
  • Ingen omrokeringer på andre enheter enn ”Interceptor”.
  • Skattegaranti dersom jobb utenfor Norge.

MAF har de siste dagene drøftet situasjonen om at «Maersk Interceptor» går av kontrakt den 28.12.19.
Det ble klart at riggen ikke skulle til ”Ivar Åsen”som forespeilt. I stedet går den til Mandal for å legges i "varmt opplag".

MAF har hatt som mål å få redusert antall oppsigelser som prioritet. I tillegg så var vi veldig skeptisk til at 2-4 rotasjonen skulle blitt berørt.

Bedriften hadde fleksibilitet, kost og drift som sine hovedpoeng, veldig kjente argumenter.

Dette har medført til at vi har greid å lande en avtale som gjør at ingen av de som er ansatt i dag blir oppsagt. For å få dette til så har vi laget en avtale som gjør at vi kun involverer de som er på «Maersk Interceptor» med tanke på omrokeringer til kompetansepool.
I praksis betyr dette at det vil være ca 48 personer som vil være "varm opplag" besetning, samt at det vil vare 15 personer som vil gå på prosjekt ombord på riggen. Dette betyr at det er 63 personer som skal i en vanlig 2-4 rotasjon, følge sine crew og ha rettigheter som de var i normal drift. 
"Varm opplag"-besetning som er valgt er relativt stor i forhold til hva som er vanlig, om det skulle vært andre stillinger i tillegg vil tiden vise.
Det betyr at de resterende vil gå inn i kompetansepoolen i påvente av hva som vil skje med riggen. Ingen av disse skal inn i kompetansepoolen før sin normalt første utreise etter den 28.12.19 og denne avtalen sier at de samme personene ikke skal være i kompetansepoolen lengre enn frem til 30.juni 2020.
Ved å gjøre det på denne måten så bidrar de på «Maersk Interceptor» som går inn i kompetansepoolen, til at 35-40 av våre ansatte IKKE blir sagt opp og vi får ingen omrokeringer på de andre riggene.

Hovedregelen er at alle på «Maersk Interceptor» skal tilbake til sitt crew og verv(AMU, HVO, plasstillitsvalgt osv).

Vi vet at det er mange som har lang nok ansiennitet til å kunne ha hatt sin trygge 2-4 rotasjon på en av de andre riggene, men vi håper at dette blir godt mottatt da ingen blir oppsagt på denne avtalen.

Det er mange ting som står i selve avtalen og vi skal nok heller komme tilbake med en mer utfyllende forklaring på ett senere tidspunkt.

Vi kan nevne at om «Maersk Interceptor» skulle få en kontrakt utenfor Norge i dette tidsrommet som nevnt ovenfor, så er det de som er på riggen i dag som prioriteres til å utføre dette arbeidet på en helt vanlig 2-4 rotasjon med norske vilkår.
Dette selvfølgelig med en garanti for den enkelte med hensyn til personlig skatt ikke skal være dårligere stilt enn om den ansatte arbeidet i Norge.
I fjor så laget vi en avtale som heter; Avtale vedrørende arbeid utenfor norsk sokkel, datert 25. juli 2018, som vil regulere dette.

Bedriften er ellers veldig klar på at de håper at de som er i kompetansepoolen vil arbeide på andre enheter i Maesk Drilling i denne perioden, men dette er da på frivillig basis og man vil da selvfølgelig følge norsk tariff og lønn.
MAF har som sagt laget en protokoll som omhandler dette tidligere og og går god for disse rettighetene.

MAF mener at dette er en veldig god avtale under de rådende forhold og spesielt opp mot hva andre har på tilsvarende områder.

Her er link til avtalene: Engelsk utgave kommer så snart oversettelsen er ferdig.
English edition will come as soon as the translation is complete.


 
20131001-124549421
01.desember.2023

Valget til NAF-styret 2024 har startet

Alle stemmeberettigede skal ha mottatt e-post fra post@mafsiden.no med link til valget via Surveymonkey
Les mer
Valget til NAF-styret 2024 har startet
20110407-142743791
01.desember.2023

​KHVO

Utpeking av Koordinerende Hovedverneombud (KHVO)
Les mer
​KHVO
LO%20Frode%20Larsen
29.november.2023

IE og oljepolitikk?

Hvad gør Industri Energi i LO?
Les mer
IE og oljepolitikk?
IMG_2961
24.november.2023

NAF info november 23

En info om kurs, kontraktsituasjonen, punkt 3.7, PC/vernebriller, helseforsikring og helikoptertransport.
Les mer
NAF info november 23
Stavanger%20Tinghus
09.november.2023

Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne

Den første pilotsag er berammet i Stavanger tingrett d. 20-24. november
Les mer
Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne
IMG_2961
02.november.2023

Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov

Alliancen virkede endnu engang
Les mer
Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov
}, []);