21.juni.2019

Informasjon i forbindelse med mulig streik på Maersk Intrepid

fb

 
Årets lønnsoppgjør er ikke avsluttet, vi er innkalt til Riksmekleren torsdag den 27.juni kl 10.00.....
intrepid
Er det ikke oppnådd enighet ved midnatt, natt til fredag den 28.juni, blir det streik. Streiken er da ett faktum på Maersk Intrepid. Samtidig vil 14 andre enheter/lokasjoner på vårt område bli tatt ut i streik på norsk sokkel.

Hva betyr dette for dere som er om bord, eller skal om bord, dersom streiken blir iverksatt. 

Først av alt skal det iverksettes nedstengning av riggen. Hvordan dette skal gjøres skal være klart og overlevert til IE dersom streiken blir ett faktum. Det er MDN og Equinor(Operatør) som skal overlevere ”nedstengningsprosedyren”.
Så skal det etableres en sikkerhetsbemanning om bord. 
En lokal sikkerhetsbemanningsprotokoll er under utarbeidelse. Endelig navn på hvem som inngår i sikkerhetsbemanningen er ikke avklart. Men ansiennitet i stilling om bord på riggen er den utløsende faktoren. Det andre kriterie er at alle har kvalifikasjonene for spesifikke beredskapsfunksjon. 

De som ikke er en del av sikkerhetsbemanningen om bord vil måtte risikere å reise onshore. Da kan/vil nok bedriften mene at man ikke lenger opptjener lønn, man er altså i streik.

Så hva gjør jeg da, vist jeg må reise hjem?
Industri Energi gir deg strekestøtte som for tiden er på NOK 120,- pr. time i de timene du faktisk skulle jobbet. Dette er skattefri utbetaling. MAF vurderer om man skal gi streikestøtte, men dette er enda ikke bestemt.
Vist man ikke er en del av sikkerhetsbemanningen om bord og ikke reiser på arbeidet, da gjelder det overstående. Altså man får streikestøtte fra Industri Energi og eventuelt streikestøtte gis i tillegg fra MAF.

De som er en del av sikkerhetsbemanningen om bord opprettholder sin lønn.

Så skal det nevnes. Normalt ved streiker offshore så gir arbeidsgiver lønn til alle som ikke hadde rett på lønn dersom man oppnår enighet når partene treffes og blir enige under streiken, altså etterbetales lønn.

MAF forbereder seg nå på en eventuell streik. Tilbudet fra Rederne var langt unna det årsmøte i MAF har krevd, og som ikke ville gitt oss noen reallønnsvekst. Forhandlingsutvalget som består at godt over 30 tillitsvalgte fra vår område sa blankt nei til tilbudet. 

Vi vil ha en direkte dialog med hver enkelt medlem som er om bord på Intrepid dersom streiken blir en faktum.
 
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
22.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024

Tariffoppgjøret for offshore har startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
}, []);