22.juni.2019

Info etter månedsmøte med bedriften i juni 2019

fb

 
En info som omhandler skatteavtale, Chela kran, røykdykkertest, Lærlinger i teknisk-avd/maritim, Lærlinger i teknisk-avd/maritim avdeling, skatteavtale, innleie av kranfører og oppsigelser på kontoret.
IMG_2300

Først av alt, det kom ingen info ut sist måned grunnet uenigheter i referatet. Dette er nå ordnet seg.

Chela kran på Invincible
Kranen er snart ferdigmontert om bord. Denne skal kun kjøres av AkerBP swat personell. All kjøring med denne skal skje i henhold til AkerBP sitt styringssystem.

Kjøring i forbindelse med vedlikehold kan gjøres av MDN teknisk avdeling dersom de har opplæring på dette i henhold til reglene i NORSOK R-003. Kranen skal legges inn i Invincibels vedlikeholdsystem, alt normalt vedlikehold skal gjøres MDN personale.

MAF har og mener fremdeles at kranen burde opereres av personell ansatt i MDN.Prosedyre angående røykdykkertest  
MAF sendte inn kommentarer til denne prosedyren, meldte ut at de ikke var enige i prosedyren og at de ikke kunne godta dette. Likevel ble prosedyren sendt inn for godkjenning i Sirius, uten at hverken kommentarene eller merknadene er tatt med. MAF arbeider videre på å få prosedyren lik bransje standard. 
Saken er ikke glemt og vi håper på en snarlig løsning.


Fagbrev dekksarbeidere
MAF har hatt ønske om å gi ett tilbud til personell som jobber som dekk muligheten for å ta ett fagbrev som ”dekksarbeider”. Det eksisterer ikke slikt fagbrev, det nærmeste er fagbrev som matros. Bedriften har blitt bedt om å se inn i dette men næringen ser ikke det behovet foreløpig. MAF må derfor gå videre med dette til vår organisasjon(Industri Energi) for å se på om det overhodet er mulig. Uansett så er det en lang prosess der offentlige myndigheter må involveres sammen med flere faginstanser.


Lærlinger i teknisk-avd/maritim avdeling
MAF har tatt opp med bedriften at de bør se på muligheten får å tiltrekke seg lærlinger innen område teknisk/maritimt personell. Bedriften opplyser at der ikke blir tatt inn lærlinger i teknisk avdeling høsten 2019, men de tar dette videre opp med operasjonen.

Det siste er at bedriften nå har tatt dette opp med andre bedrifter i vår næring og vil se på om det er mulig å få det til med opplæringskontorene, tidligst inntak 2020.


Skatteavtalen for arbejde i udlandet
Info relevant for dem som var på sejllads fra Korea i 2017, og som har haft mer-skat i udlandet som følge af dette, og info for dem som var i UK i 2018.

Skatteaftalen er dermed ikke relevant for dem som kun betaler skat til Norge.

Begrundet med at det siden skatteåret 2017 i Danmark ikke mere har været muligt at flytte sit personfradrag (standardfradrag) tilbage til ægtefællen, så har bedriften givet os medhold i at Skatteavtalen ikke har virket efter hensigten siden 2017.


Følgende er taget til referat:
Med referanse til skatteavtalen så vil bedriften, dersom noen får mer skatt som resultat av at standardfradrag ikke kan overføres mellom ektefeller, utarbeide doble beregniger og kompensere for evt økt skatteulempe. Dette gjelder for skatteåret 2017 og 2018.


MAF gør opmærksom på at dette kun gælder standardfradraget. Andre personlige fradrag som gældsrenter og lignede, må man fortsat selv sørge for at overføre til ægtefællen.  KPMG vil kun tage højde for at standardfradraget ikke mere kan overføres.


For dem som var i UK i 2018:

Her afventer vi fortsat svar fra bedriftens rådgivere, men de oplyser følgende til os:

Det er bekreftet fra både KPMG UK og Deloitte UK at verken bedriften eller den ansatte er rapporteringspliktig til UK i forbindelse med flytting av Reacher og Innovator mellom norsk og britisk sokkel i 2018. Bedriften sender mottatt informasjon fra rådgivere over til MAF.
Innleie av kranfører på Mærsk Interceptor
Vi fikk først en melding fra Mærsk Interceptor at det har vært veldig høyt fokus på sikkerhet opp mot den kommende SPS.

Her ble det vektlagt at alle måtte ta inn over seg hvor viktig det var å arbeide sikkert osv.

I samme mail så får MAF vite om at bedriften vil leie inn en kranfører som skal være ekstra i denne perioden. Dette blir da en fra ett bemanningsbyrå som ikke har den nødvendige erfaringen fra riggen og kjennskap til våre prosedyrer og utstyr.

MAF gjør så bedriften oppmerksom på dette og kan også fortelle dem at det er andre kranfører som hører til riggen som er disponible, men våre kranførere er ikke aktuelle for bedriften. Her har man ikke lagt inn at det skal ha noe ekstra kost....

Men henvising til loven om at slikt innleie skal drøftes med oss i MAF og innleien stoppet, blir dette da bare ignorert og personen reiser ut.

Så skjer det som ikke skal skje, ved at prosedyrer blir brutt og kranen må stenges ned. Den innleide personene er da direkte involvert i hendelsen.

MAF krever da igjen at denne personen da blir sendt i land, mest fordi at vi er uenige i innleie men at det også må være åpenbart at det denne personen ikke kan etterlever våre prosedyrer.

Bedriften unnlater bare da å besvare våre mailer, og personen blir da bare satt på "skolebenken" der ute for å lese prosedyrer.

Dette får ingen konsekvenser for personen, men bedriften innrømmer i etterkant at om det hadde vært en av våre så ville dette "mest sannsynlig" fått disiplinære konsekvenser.

Altså blir innleid personell behandlet annerledes en våre ansatte og man mister da fullstendig respekten for det som har med warning letter som andre får, for situasjoner som er mye mindre alvorlig enn dette.

Kranen har vært overbelastet og MAF mener at denne hendelsen burde vært gransket. Den blir visuelt godkjent av en 3dje part som er ute der.

Vi konkluderer i denne sak med at bedriften ikke ville sende inn denne personen som følge av da ville det se ut som om det var MAF hadde rett men her har det gått politikk i saken.

Det er tre ting her som er kritikkverdig:

- innleien i seg selv

- at personen ikke blir sendt i land

- eventuell gransking av hendelsen.


MAF har sendt hele saken til IE for en juridisk vurdering opp mot AML 14-12(2), HA 5.5 og HA 5.14.

Saken er ikke avsluttet


Oppsigelser på kontoret
Drøftelsene er nå formelt i gang men MAF kan vel kanskje se at omfanget kanskje ikke er av slikt omfang at man kan kalle det masseoppsigelser. Vi følger med i den videre prosessen. 


Hva vi jobber med videre
•    Bortsett fra vanlig saksbehandling og medlems oppfølgning så starter mekling ifm lønnsoppgjøret på torsdag den 27.juni. Mer info om dette vil komme fortløpende.
•    S-AMU begynnelsen av juli.
•    Vi har vært på riggbesøk i Egersund og planlegger riggbesøk offshore.
 
shutterstock_186766919
05.juni.2024

Inspirer- juni -24

Hva skjedde egentlig?
Les mer
Inspirer- juni -24
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
04.juni.2024

Inspirer- Avtale signert

På fredag den 31.05.2024, ble protokollen om Inspirer signert mellom Noble Drilling Norge AS(Noble) og Odfjell Technology (Odfjell).
Les mer
Inspirer- Avtale signert
IMG_2951
29.mai.2024

Lønnsoppgjøret offshore 2024

Hva fikk vi egentlig?
Les mer
Lønnsoppgjøret offshore 2024
IMG_1759
29.mai.2024

Inspirer mai 2024

Noble innkaller til teams møte for alle ansatte ombord på Inspirer
Les mer
Inspirer mai 2024
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
22.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024

Tariffoppgjøret for offshore har startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024
}, []);