14.februar.2019

Info etter månedsmøte med bedriften i februar 2019

fb

 
En info som omhandler trekkfritt hyretillegg, AMLS og PHTLS kurs, Chela kran, TMS, røykdykkertest, HR administrasjon, venting på heliport, fravær, ventetidsbetaling, sveisere og Engine Mech.
20120608-152907358

Trekkfritt hyretillegg
MAF må bare informere om at det vi har hatt som trekkfritt hyretillegg på kr 16500,-  i alle år, er nå blitt skattepliktig fra og med skatteåret 2018.
Dette er det en meget observant tillitsvalgt som har gjort oss oppmerksom på og fått dette bekreftet av skatteetaten denne uken.
Det vil med andre ord si at alle har mistet kjøpekraft tilsvarende ca kr 7700,- pr år, som da vil si at man skal betale tilsvarende beløp ekstra i skatt for2018.
Det har vært lite eller ingen informasjon rundt dette temaet fra forbundet.
AU har tatt seg den frihet å ta med at dette skal kompenseres for under årets lønnsforhandlinger, selv om dette ikke var vedtatt på årsmøte som MAF sine krav.
Her mener vi at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse…
 
AMLS og PHTLS kurs 
Vi arbeider videre med denne saken. Det skal være et eget møte, men en dato for dette er ikke satt enda. Bår Inge Pedersen og Finn Boserup vil være med fra MAF. 
 
Chela kran på Invincible
MAF er fremdeles av den oppfatning at så lenge MDN løfteprosedyrer skal følges så skal dette utføres av MDN personell. Som eksempel er løfteoperasjoner til/fra Invincible, som er utført av andre enn MDN personell.
MAF forventer at det blir avsatt ekstra ressurser ifm vedlikehold på denne kranen, herunder kurs/trening.
 
Training Management Solutions (TMS)
Dette er et prosjekt som bedriften har informert oss om, der Falck Nutec skal sørge for at alle de «vanlige» kursene blir booket av de og skal foregå frem til første uken i april.
MAF ser inn om TMS må kunne sees som outsourcing og at denne oppgaven skal ligge hos MDN som en del av vår daglige drift.
 
Prosedyre angående røykdykkertest
MDN informerte om at prosedyren er godkjent og blir implementert. Vi hadde våre kommentarer til dette, men disse ble ikke tatt til følge.
MAF er ikke enig i endringen på prosedyren og krever at denne blir endret.
Dette omhandler rettigheter om man består eller ikke består røykdykkertesten
Vi vil i hovedsak ha en ordlyd som er nesten tilsvarende den som er på NOG område(Norsk olje og Gass, fast installasjon), der MDN sin prosedyre ikke gir de samme rettighetene mener vi.
 
Omorganisering i HR administrasjonen på kontoret
Dette er en sak som omhandlet at ledelsen i MDN ville slå sammen avdelinger og lage en felles gruppe som også skulle blant annet bemanne resepsjonen.
Her var nok ikke alle like fornøyd med dette og MAF ville måtte se på om dette kunne være å anse at noen fikk endret sine stillinger såpass mye at det ville være å regne som en endrings-oppsigelse.
Denne prosessen ble stoppet denne uken og vi må bare følge med på hvordan dette utvikler seg, og at vi blir med i prosessen om den skulle komme igjen.
 
Venting på heliport utover 10 timer
Dette er en situasjon som mange av våre medlemmer blir utsatt for.
Tidligere så så vi at om helikopter ble forsinket, så ble man sendt på hotell mye tidligere enn hva vi ser i dag. 
At operatørene prøver å spare penger forstår vi, og at det blir gjort at man kan for å får folk ut i Nordsjøen på jobb skjønner vi godt.
Utfordringen er at man venter lenge på heliport og deretter går rett på nattarbeid offshore. Dette mener vi er en sikkerhetsrisiko og at vi må finne løsninger på hvordan de ansatte får mulighet en til å hvile før de går på nattskift etter 12-14 timer i heliport.
Bedriften vil undersøke omfanget av dette til neste møte.
 
Melde inn fravær
Vi har fått en henvendelse om at de ansatte ikke helt vet hvordan man skal forholde seg når man er syk, hvem man ringer til osv.
MAF har bedt bedriften om å sende ut mail der dette blir forklart hvordan man melder inn fravær.
 
Ventetidsbetaling- betaling hver 15.minutt
Bedriften betaler ventetid i 15 minutters intervaller. MAF mener at man skal betale ventetidskompensasjon i hele timer, hver påbegynt time regnes som hel time. Her er vi altså uenige og partene utarbeider tvisteprotokoll.
  
Intrepid- Hotelladministratorer
I forbindelse med at vi kommer opp på en POB på 225 om bord, har teamet bedt om 3 hotell administratorer(dag) om bord i ca 6 måneder.
MAF forventer at dette blir løst med at vi bruker de som har endret stilling og innehar denne kompetansen i firmaet.
 
Sveisere i kompetansepoolen
Det har nå kommet en sveier til i kompetansepoolen, slik at vi har nå 3. Dette er en av de som hadde denne jobben tidligere. 
MAF ser at vi fremdeles har innleie på dette området, og vi vil arbeide videre med at vi minimum har en sveiser pr rigg.
 
Engine Mechanic og G4 sveise sertifikat
Vi fikk vite om en sak at det er i kontrakten med AkerBP på Invincible at vår Eng,mech på riggen skal ha G4 sertifikat. Dette var helt ukjent for oss.
I den forbindelse så har vi bedt bedriften om å sjekke ut for de andre som kan/vil opprettholde sitt G4 sertifikat på de andre riggene.
Vi vet ikke om det er noen som vil dette, men det kunne være av interesse for noen.
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
22.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024

Tariffoppgjøret for offshore har startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
}, []);