12.august.2019

Info etter månedsmøte med bedriften i august 2019

fb

 
En info som omhandler røykdykkertest, lærlinger i teknisk-avd/maritim, skatteavtale, innleie av kranfører, forskjøvet svingskift, oljebasert boreslam, Hydraulikere og pensjonstrygden for sjømenn.
IMG_2300
 
Prosedyre angående røykdykkertest  
MAF sendte inn kommentarer til denne prosedyren i vår, meldte ut at de ikke var enige i prosedyren og at de ikke kunne godta dette. Likevel ble prosedyren sendt inn for godkjenning i Sirius, uten at hverken kommentarene eller merknadene er tatt med. Nå har MAF fått bedriften med på at prosedyren skal følge bransje standard, da lukker vi saken. 


Forskjøvet skift, crew 4 Integrator
I januar fikk crew 4 fikk beskjed om å møte 2 timer senere enn vanlig. Bedriften tilbudte 4 timer svingskiftkompensasjon, MAF krevde at det utbetales 2 timer overtid. 
Etter mange møter internt og eksternt blir nå saken lukket, det utbetalses 2 timer overtid.
 
Lærlinger i teknisk-avd/maritim avdeling
MAF har tatt opp med bedriften at de bør se på muligheten får å tiltrekke seg lærlinger innen område teknisk/maritimt personell. 
Bedriften opplyser at der ikke blir tatt inn lærlinger i teknisk avdeling høsten 2019, men de tar dette videre opp med operasjonen. Nå forteller bedriften at dette vil de bringe inn for alle relevante forum.
 
Når det gjelder for maritim avdeling så er det nok mye vanskeligere og ikke minst tidkrevende. MAF har bedt IE presse i denne saken, men her blir offentlige myndigheter en del av saken. Med departementer med i saken tror vi at dette vil ta tid, dessverre. 
 
Praktisering av avtalen om oljebasert boreslam
Bedriften ønsker å reforhandle avtale om praktisering av overenskomstens punkt 6.5 - Oljebasert boreslam fra april 2009.
MAF vil ta dette opp internt i styret og gi tilbakemelding på foreslåtte endringer fra bedriften. Dersom vi blir enige om ny protokoll til høsten, så kommer vi tilbake med mer info.
 
Krav om Hydraulikere I højere lønnsgruppe
MAF har dannet alliance med Saipen klubben I denne sag. Vi har derfor gennem den seneste tid haft korrespondance med Saipem for at dele argumenter og erfaringer.
Dette har ført til et fælles krav om opryk til højere lønnsgruppe for Hydraulikere som nu er oversendt til IndustriEnergi.
Vi afventer videre behandling i Stillingsutvalget.
 
Pensjonstrygden for sjømenn(PTS)
Da har MAF i samarbeid med bedriften nå fått regulert hva som er overordnet og underordnet personale i vårt firma, opp mot dette med sjømannspensjonen.
Etter samtaler med representanter fra Pensjonstrygden for sjømenn(PTS) fått en avklaring på hvem dette skal gjelde.
Alle som er i gruppe C og høyere vil nå bli flyttet opp i overordnet, gruppe 1 og da få en høyere sjømannspensjon.
Mange av stillingen var der fra før, så det mange som ikke vil merke noe.
Dette har ingen kost for bedriften, men den enkelte blir da trekt ca 250,- mer enn i dag pr måned.
Dette kan ha stor betydning for din pensjonsutbetaling når den tid kommer.
Man kan opptjene maks 360 måneder i denne ordningen og man kan enkelt gå inn på PTS.nosin hjemmeside og logge på for å finne ut hvor mange måneder man har opptjent.
Det som vi ikke kan svare på er om hvor lang tilbake den enkelte kan få dette regulert.
Vi holder nå på å få en avklaring på hvem som faktisk har ansvaret for at man skulle vært innplassert i en annen gruppe.
 
Uansett 3 år med tilbakevirkende kraft, og kanskje enda lengre, opp til 10 år om det er åpenbart at man skulle vært i overordnet gruppe.
Dette er det PTS som vil avgjøre.
Vi vil da finne ut hvordan dette da praktisk skal gjøres.
Om den enkelte skal selv ta kontakt med PTS må vi finne ut av.
Her er vedtaket fra PTS:
I følge lov om pensjonstrygd omfatter gruppe 1 : skipsfører, styrmann, maskinist, skipselektriker mv.  
I følge PTS sine retningslinjer skal også andre stillinger som har minst tarifferte hyre som elektriker eller radiooperatør omfattes av gruppe 1. Hvis det er tvil så skal Mærsk Drilling Norge AS avgjøre hvor stillingen skal plasseres.
Det vil si at dersom du har hatt lønn tilsvarende den tarifferte hyren som elektriker /radiooperatør skal du ifølge PTS sine retningslinjer tilhøre gruppe 1. 0.
 
Innleie av kranfører på Interceptor
MAF vil ha en forklaring på hele denne hendelsen. Vi har etterspørt i siste refrat fra månedsmøte i juni og der mangler vi svar på hvordan bedriften kunne kjøre videre med kranen da den hadde blitt kjørt i override og at alarmlogger ikke fungerer. 
Er hendelsen gransket, og da på hvilket nivå?
Hvorfor ble denne kranføreren som var innleid, tross henvendelse fra MAF, som da hadde fått advarsler fra riggen om at det var veldig høyt fokus på sikkerhet i den kommende perioden med klassing osv sendt ut? Da blir neste spørsmålet, hvorfor ble ikke denne personen sendt i land etter en slik kritisk håndtering av kranen?
Hva hadde vært konsekvensen av en slik hendelse om det var en ansatt i MDN?
MAF har sammen med bedriften håndtert innleie veldig bra de siste årene, men denne gangen så sa vi ifra om at vi var uenige. 
Hvorfor kunne ikke bedriften da forholdt seg til HA 5.5 slik MAF krevde i dette ene tilfellet?
MAF mener at dette nå har blitt en prinsippsak fra bedriften sin side og at dette ikke skulle få noen konsekvens som følge av at det var fagforeningen som sa ifra om dette i forkant og det her er noen som holder ”hånden” over innleien.
Dette er ikke noe som skaper godt samarbeidsklima.
 
Det vi har fra bedriften er kort fortalt:
Bedriften sender månedlig bemanningsoversikt inkludert status for Relief Pool og vikarbruk for å sørge for at MAF er oppdatert på bemanningssituasjonen. Videre blir MAF informert ved enkelt tilfeller av innleie til faste stillinger/crew, men bedriften mener ikke at hver enkelt innleie tilfelle skal drøftes med MAF, eller at innleie i denne spesifikke sak er i strid med HA.
 
MAF føler uansett at det er flere ting som ikke stemmer her og avventer svar på vår siste henvendelse.
 
Skatteavtalen for arbejde i udlandet
Info relevant for dem som var på sejllads fra Korea i 2017, og som har haft mer-skat i udlandet som følge af dette, og info for dem som var i UK i 2018. 

Som nævnt i juni nyhederne så vil bedriften nu tage hensyn til dem som ikke har kunne overføre sit standardfradrag til ægtefællen, og som deraf ikke har kunne dokumentere sin reelle merudgift til Skat i Danmark.
Dette blev taget til referat:
Med referanse til skatteavtalen så vil bedriften, dersom noen får mer skatt som resultat av at standardfradrag ikke kan overføres mellom ektefeller, utarbeide doble beregniger og kompensere for evt økt skatteulempe. Dette gjelder for skatteåret 2017 og 2018.  
 
Hvad angår dem som var i UK i 2018.
Bedriften dokumenterer i et Memo sendt til MAF, at de modtog rådgivning fra Deloitte UK i 2018, som oplyste til MDN at de ikke havde pligt til at indrapportere til Skattemyndighederne i UK.  Denne vurdering blev senere bekræftet af KPMG.  Vurderingen blev blandt andet begrundet med at dem som var i UK ikke var ansat i et UK registreret firma.  
MAF har fået en del henvendelser fra medlemmer som har været i UK i 2018, som alligevel mener at deres indtægt burde have været indrapporteret til Skat i UK.  Som sagen ligger nu har hverken MAF eller vores juridiske rådgiver i IndustriEnergi kunnet bevise at der lå en indrapporteringspligt til UK.
Vores rådgiver i IndustriEnergi opfordrer til at såfremt man er i tvivl, så kan man selv indrapportere til begge lande, dette er desværre bare ret så problematisk for den enkelte.
Hvis det viser sig at bedriften havde pligt til at indrapportere til Skat i UK, så vil vi naturligvis gå videre med dette.
Skatteaftalen for mer-skat i udlandet gælder naturligvis også for dem som var i UK med de nye ændringer som beskrevet herover.
 
 
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
}, []);