28.mars.2019

Drøftelser om mulige masseoppsigelser på kontoret i MDN

fb

 
Bedriften hadde innkalt oss til møte i forbindelse med mulige masseoppsigelser på kontoret i Maersk Drilling Norge i Stavanger. Møtet ble ikke avholdt i henholdt til innkallingen og MAF krevde drøftelser ihht 5.9 i Hovedavtalen.
20140911-093742596
Dette betyr at vi krever å få drøfte disse spørsmål med konsernledelsen. 

Saken er den at man er i ferd med å gjennomføre en global omstrukturering av support-funksjoner på land. Avdelinger som forventet å bli omfattet av endringene er Supply Chain-, Finans- og HR-funksjonen. Det er allerede etablert kontor i Gdansk i Polen og utvidet produksjonen i Pune, India.

Vi mener at arbeidstakermedvirkingen ikke har vært reel og alle disse beslutningen har blitt tatt på ett annet nivå i konsernet, uten at vi har fått være med. Vi blir altså innkalt til masseoppsigelsedrøftelser, uten at vi har fått noen mulighet for å si noe i forkant av dette.
Derfor så krever vi nå drøftelser med konsernledelsen, noe som vi mener vi kan gjennom 5.9. i Hovedavtalen. Her vil vi belyse våre synspunkter og vi håper virkelig at dette lar seg gjøre. MAF har ikke for vane å be om møte med ledelsen, uten at dette er helt nødvendig.
Prosessen frem til nå fremstår som uryddig og totalt uoversiktlig på den måten dette har blitt lagt innover oss som bedrift fra de som stryrer dette i København. Vi kommer til å kreve en full gjennomgang av alle stillingene og alle forhold med tanke på en slik omstilling på kontoret i Norge. Konsekvensen av dette må taes med i en slik betraktning når en nedbemanning blir varslet. Det samme gjør vi offshore om det er påkrevd. 
Da kan bedriften kalle inn til drøftelser, så det gir oss en reel mulighet til å sloss for våre medlemmer og deres arbeidsplasser.
Så må man også se på om de eventuelle oppsigelser vil være saklige ihht gjeldende regelverk. Ved første øyekast så kan man godt konkludere med at de ikke saklige da dette er kun for å øke profitt ved å flytte oppgaver til ett lavkostland. Om vi mener at dette er usaklige oppsigelser så vil vi kreve nye forhandlinger gjennom HA, der hovedorganisasjonene blir involvert og varsle NAV om våre synspunkt.
Vi er ikke imot forandringer, men det kan ikke komme som ett sjokk på bedriften(konsernet), at dette er noe som må foregå etter gjeldende regler.
De har vært for lenge i Norge til ikke å vite dette.
Verdier?

 

Under finner du kopi av Hovedavtalens bestemmelse:

5.9 Samarbeid i konserner
Hvis planer om utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger også kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i bedrifter innen konsern, skal konsernledelsen så tidlig som mulig drøfte disse spørsmål med et koordinerende utvalg av tillitsvalgte i konsernet, uten hensyn til om bedriftene er bundet av felles overenskomst. Konsernledelsen kan tilkalle representanter for ledelsen innen de bedrifter saken gjelder. Slike drøftelser skal også finne sted om spørsmål som gjelder konsernets økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling.

Representanter for arbeidstakerne skal gis mulighet for å fremme sine synspunkter før konsernledelsen treffer sine beslutninger. I de tilfelle konsernledelsen ikke finner å kunne ta hensyn til arbeidstakerrepresentantene anførsler, skal den grunngi sitt syn. Fra konferanser skal det settes opp protokoll som undertegnes av begge parter.

Industri Energi og NR understreker betydningen av et anstendig og bærekraftig arbeidsliv. Partene viser i denne forbindelse til de prinsipper OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs Global Compact bygger på. Aktuelle bedrifter oppfordres til å legge slike prinsipper til grunn for sin virksomhet hjemme og ute. 
20131001-124549421
01.desember.2023

Valget til NAF-styret 2024 har startet

Alle stemmeberettigede skal ha mottatt e-post fra post@mafsiden.no med link til valget via Surveymonkey
Les mer
Valget til NAF-styret 2024 har startet
20110407-142743791
01.desember.2023

​KHVO

Utpeking av Koordinerende Hovedverneombud (KHVO)
Les mer
​KHVO
LO%20Frode%20Larsen
29.november.2023

IE og oljepolitikk?

Hvad gør Industri Energi i LO?
Les mer
IE og oljepolitikk?
IMG_2961
24.november.2023

NAF info november 23

En info om kurs, kontraktsituasjonen, punkt 3.7, PC/vernebriller, helseforsikring og helikoptertransport.
Les mer
NAF info november 23
Stavanger%20Tinghus
09.november.2023

Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne

Den første pilotsag er berammet i Stavanger tingrett d. 20-24. november
Les mer
Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne
IMG_2961
02.november.2023

Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov

Alliancen virkede endnu engang
Les mer
Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov
}, []);