01.juni.2018

Signert avtale for Innovator til UK

fb

 
Avtale om lønns- og arbeidsvilkår for MDN ansatte i forbindelse med Mærsk Innovator yardstay i UK og Innovator Kompetansegruppe
p200505261637-21784
Vi har nå signert avtale om lønns- og arbeidsvilkår for MDN ansatte i forbindelse med Mærsk Innovator yardstay i UK og Innovator Kompetansegruppe. Avtalen ligger vedlagt.

I går sende bedriften ut en info om situasjonen som beskriver situasjonen bra. Vi har altså blitt enige, etter lange diskusjoner og scenarier de siste månedene. Det har versert mange rykter om nye kontrakter, endringer av kontrakter osv. Tror faktisk at de fleste rigger som har vært på norsk sokkel har vært involvert. Men nå velger man å sette en strek. 

Man forventer at Innovator reiser til UK i løpet av juli måned. Mange fra Innovator blir med på seilas og verftsopphold i UK. Denne perioden forventes å ta ca 6 uker. Avtalen blir som om du jobbet på norsk sokkel, altså tar vi med tariffavtalen over til UK. Når man er ferdig i UK overføres man til ”Innovator kompetansegruppe”, som beskrevet under. Dersom man blir spurt om å jobbe i UK når man går over til ”Innovator kompetansegruppe” vil det være frivillig om man ønsker reise over til UK.

De resterende om bord på Innovator som ikke blir med til UK overføres til en ”Innovator kompetansegruppe”. Forskjellen mellom fast rotasjon som man har i dag er at det blir ett avvik på utreise/hjemreise. Den uken du normalt skal reise offshore i følge din normale scedule blir nødvendigvis ikke samme dag som før, men det kan bli tirsdag, onsdag eller torsdag. Eventuelt merarbeid blir kompensert i henhold til overenskomsten. Avtalen sier også at når man normalt er ferdig med arbeidet i UK(ca 6 uker fra juli), så er det frivillig å reiser til UK i ”Innovator kompetansegruppe”. 

I perioden fra Innovator reiser til UK og frem til bemanningen ser ut til å være endelig med Inspirer i Bergen/Egersund ser vi få endringer på de andre enhetene. Dette arbeidet forventes avklart i november. Intrepid skulle vel gått i hotellmodus fra juli/august, men den tar en liten borejobb for AkerBP, dermed forskyves nebemanning her tilsvarende. Men dette er altså tatt med i alle beregningene.

Alt arbeid i UK har en skattegaranti, memoet omkring dette vil komme når det er utarbeidet. Det innebærer at man ikke skal betale mer i skatt i forbindelse oppholdet i UK enn det man ville betalt i skatt dersom man hadde jobbet på norsk sokkel.

Alle disse scenariene er tatt med i avtalen vi nå har signert. Det betyr at de 97 kollegaene våre som fikk varsel om oppsigelse i vinter/vår er kraftig redusert. 74 av de som skulle sies opp beholder jobben. Dette har vi gjort med tanke på avtale med Inspier i Bergen/Egersund og en kraftig økning i den vanlige kompetansepoolen(50-60 mann).

Alt i alt er vi fornøyd. Vi har redusert oppsigelser med ca 74 gode kollegaer, dessverre mister ca 20 andre jobben. 

Vi har limt inn info fra bedriften under og protokoller ligger vedlagt. Engelsk versjon kommer så snart vi har oversatt.


Fra MDN:

Bemanningssituasjonen 

I januar ble det sendt ut varsel om oppsigelser til 97 ansatte forbindelse med at Mærsk Innovator skal til UK. I den etterfølgende periode har det vært flere endringer i forventet beskjeftigelsesituasjon for rigger i Norge. Bedriften besluttet derfor mars og april utsette videre oppsigelseprosess for de fleste medarbeidere. Dette med en forventing om kunne beholde flere medarbeidere enn først antatt. 

MDN er bedt om å bistå Mærsk Innovator under yardstay i UK samt at Mærsk Inspirer kommer til Norge til høsten. I dialog med fagforeningen har vi blitt enige om vilkår for MDN ansatte i UK, samt opprette en Mærsk Innovator kompetansegruppe og videre trekke varsel om oppsigelser for en stor del av de berørte, totalt 74 medarbeidere. Intensjonen er å unngå flere større endringer i bemanningen før oppbemanning av Mærsk Inspirer mot slutten av året. De gjenstående oppsigelser vil bli sendt ut dag, 31. mai 2018.
20131001-124549421
01.desember.2023

Valget til NAF-styret 2024 har startet

Alle stemmeberettigede skal ha mottatt e-post fra post@mafsiden.no med link til valget via Surveymonkey
Les mer
Valget til NAF-styret 2024 har startet
20110407-142743791
01.desember.2023

​KHVO

Utpeking av Koordinerende Hovedverneombud (KHVO)
Les mer
​KHVO
LO%20Frode%20Larsen
29.november.2023

IE og oljepolitikk?

Hvad gør Industri Energi i LO?
Les mer
IE og oljepolitikk?
IMG_2961
24.november.2023

NAF info november 23

En info om kurs, kontraktsituasjonen, punkt 3.7, PC/vernebriller, helseforsikring og helikoptertransport.
Les mer
NAF info november 23
Stavanger%20Tinghus
09.november.2023

Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne

Den første pilotsag er berammet i Stavanger tingrett d. 20-24. november
Les mer
Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne
IMG_2961
02.november.2023

Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov

Alliancen virkede endnu engang
Les mer
Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov
}, []);