28.september.2018

Info september 2018

fb

 
Omhandler: Prosessavdeling Inspirer, hydraulikker - Bop kurs, PRLO ansvar, AMLS og PHTLS kurs for sykepleiere, arbeidsbelastning for teknisk avdeling, ekstra ass. driller på Invincible, pensjonsalderspørsmålet, catering og tillitsvalgtkonferanse.
shutterstock_140786680
Bemanning af processen på Inspirer:
Bedriften oplyste til os under SMFM mødet d.18 september at REPSOL skal have hele bemanningen i processen på Inspirer. Dette er stik imod hvad vi tidligere er blevet lovet, og det er vores udgangspunkt at vi har krav på at bemanne rigge i Norge som opereres af MDN.   
MAF prioriterer denne sag meget højt, vi er i bland andet i dialog med IE's juridiske afdeling og vi har også taget kontakt til CEO i Mærsk Drilling i København.  Endvidere har KHVO indkaldt til ekstraordinært I-AMU for Inspirer, som vil blive afholdt d. 2 oktober.
Mere info vil følge så snart vi har nyt i sagen. 

Kompensation for AMLS og PHTLS kurs (medic’s):
Det er ikke lykkedes os at overbevise bedriften om at dette 30 timers studie er ret så vanskeligt, og til tider umuligt at få gjort, samtidig med de arbejdsopgaver som skal gøres ombord. Derfor har vi nu ikke anden mulighed end at kræve følgende:
MAF ber bedriften sende ut skriv om hvordan dette praktisk skal gjøres, samt hvilke arbeidsoppgaver som ikke skal gjøres for at det skal bli tid til at de som er sykepleier skal få tid til å gjøre dette i arbeidstiden den siste turen før de skal ta en eksamen. '´Dersom sykepleierne ikke kan gjøre dette i arbeidstiden, men må ta det utenom arbeidstid skal eventuell overtid avtales med OIM i forkant.
Opstår der så uenigheder rundt dette, så tager vi sagerne på individuel basis.

PRLO ansvaret på Reacher:
Der vil ikke være en Marine Section Leader ombord når Reacher nu går i hotel mode.  Derfor vurderer bedriften hvem der skal overtage ansvaret for løfteoperationer på dæk (PRLO). Nogen kranførere har udtrygt bekymring for hvad det vil give af ekstra opgaver, hvis de skal overtage dette ansvar også. Det vil medfører naturligvis medføre en hel del ekstra administrativt arbejde i en ellers travl hverdag. Bedriften bekræfter dog fortsat at den endelige beslutning ikke er taget. Andre stillinger som vurderes er OIM eller TSL. MAF følger sagen.

Kurs. BOP. Hydraulikkere:
Bedriften er i dialog med Maersk Training for at få til nogen kurser som er tilpasset behovet.

Ekstra AD på Invincible:
Bedriften oplyste til os at som et resultat af den effektive operation på Invincible blev der behov for flere ansatte i AD stillingen, og dermed deling af arbejdsområder. I første omgang ville bedriften oprette en ny stilling kaldet "AUX Driller" med tilhørende nye arbejdsopgaver.  Det lød jo umiddelbart godt med flere ansatte, men vi modtog hurtigt meldinger fra AD'er som var bekymrede for dette nye oplæg.  Bekymringerne gik på om de ville miste praktisk erfaring, som for eksempel køretimer i driller-stolen.
Efter at vi har været i dialog med bedriften er oplægget nu ændret til at stillingen kaldes "Ekstra AD". Denne stilling skal betragtes som en AD med tillægsopgaver.  Vi afventer nu og ser hvordan dette vil fungere i praksis.

Bedriftsintern pensjonsaldersgrense i MDN offshore:
Bedriften har tidligere ytret ønske om at ændre på deres praktisering af aldersgrænsen på pension.  MAF afviser at være med til dette. Vi forholder os til lovens aldersgrense som er på 72 år.

Arbejdsbelastning i teknisk afdeling:
Bedriften oplyser at der er ansat tre Elektrikere mere i poolen dedikeret til EX-vedligehold og jordfejls-problemerne.  Den fjerde vil blive ansat snarest.  MAF er fortsat usikre på om dette er tilstrækkeligt, men vi må først afvente og se hvordan det går.   Igennem S-AMU er det også fortsat planen at der skal laves en spørge-undersøgelse i teknisk afdeling som vil gå på arbejdsbelastning generelt.

Catering:
Det blev på styremødet d. 18-19 September vedtaget at AU skal bede de bedriftstillitsvalgte om at komme med skriftlige inputs til AU, om hvordan Cateringen fungerer efter de seneste justeringer.. Baseret på de inputs vil vi så indkalde til møde i evalueringsgruppen for Catering.  

Tillitsvalgtkonferanser:
19-20 September afholdt vi den første af to planlagte tillitsvalgtkonferanser.  Her var mange gode diskussioner og input både til nye og gamle sager.  Dette er et vigtigt forum for os, så vi ser frem til at mødes med resten af de tillitsvalgte d. 19-20 November.
 
20131001-124549421
01.desember.2023

Valget til NAF-styret 2024 har startet

Alle stemmeberettigede skal ha mottatt e-post fra post@mafsiden.no med link til valget via Surveymonkey
Les mer
Valget til NAF-styret 2024 har startet
20110407-142743791
01.desember.2023

​KHVO

Utpeking av Koordinerende Hovedverneombud (KHVO)
Les mer
​KHVO
LO%20Frode%20Larsen
29.november.2023

IE og oljepolitikk?

Hvad gør Industri Energi i LO?
Les mer
IE og oljepolitikk?
IMG_2961
24.november.2023

NAF info november 23

En info om kurs, kontraktsituasjonen, punkt 3.7, PC/vernebriller, helseforsikring og helikoptertransport.
Les mer
NAF info november 23
Stavanger%20Tinghus
09.november.2023

Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne

Den første pilotsag er berammet i Stavanger tingrett d. 20-24. november
Les mer
Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne
IMG_2961
02.november.2023

Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov

Alliancen virkede endnu engang
Les mer
Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov
}, []);