25.oktober.2018

Info etter månedsmøte med bedriften i oktober 2018

fb

 
En info som omhandler ringevikarer, Jule/nyttårs-turnus, Styret MDN, MAF styrevalg, BOP kurs Hydrauliker, Operator Drilling og Chela kran.
IMG_2302

Ringe vikarer(rettelse av tekst omkring "ringe vikarer" foretatt 31.oktober)
MAF ba i sommer bedriften sjekke lønnsinnplassering, betaling av kursavgift i forbindelse med repetisjon av grunnleggende sikkerhetsopplæring og utlegg for helseattest for dem som har har jobbet for oss som ringevikarer.

MDN har sjekket og sier at skal være i orden nå. Dersom dette ikke stemmer vennligst send en mail til Hilde Svensen: Hilde.Finnesand.Svendsen@maerskdrilling.com så blir dette ryddet opp i.

Tariffavtalen sier dette:
9.7 Midlertidige ansatte
For midlertidig ansatte som har arbeidet i bedriften i minimum ett årsverk (1460 t) vil bedriften dekke kursavgift i forbindelse med repetisjon av grunnleggende sikkerhetsopplæring og førstehjelpsopplæring, samt dekke legehonorar ved fornyelse av helseattest.


Jule/nyttårs-turnus
Bedriften er ikke ferdig med alt dette arbeidet, men har tro på at dette snart vil være klart. 24.og 31.desember er på en mandag i år med de tilhørende utfordringer.


Valg til styret i MDN
VI må bare takke alle som stemte på den listen som var fra fagforeningen, og gratulere Frode Larsen, Bår Inge Pedersen og Hanne Bang Homnboe med at alle 3 kom inn igjen i styret for 2 nye år.


Valg til MAF styret
Nominasjonen er i full gang. Er det kandidater som dere vil spørre om de vil stille, så må dere få disse på listene innen den 15.11.18.

Til de som er tillitsvalgte ute på rigg: Husk å få sendt inn listene den 15.11.18 til MAF.

Denne gangen skal det være elektronisk valg slik at det vil bli på samme måte som ved styrevalget til MDN.

Det betyr at dere vil motta en mail i forkant av selve valget som forklarer hvordan dette skal foregå også fordi at vi ser at den server som vi sender ut valget på, kan gjøre at selve mailen med valget havner i din søppelpost.


BOP kurs for Hydraulikere
Det vil bli satt opp kurs for disse via Maersk Training. Dette er i utgangspunktet ment for det som ikke var med på nybyggings kursene for XLE riggene. Bedriften arbeider nå for fullt med dette og de ser inn i om at dette også blir for alle de andre.

MAF er av den oppfatning at her har MDN gode muligheter for å får erfaringsoverført den kompetansen mellom de som er på kurs.


Chela kran på Invincible
Her har AkerBP bare bestemt at det ikke er vi i MDN som skal kjøre denne kranen som da skal feste på vår rigg.

AkerBP mener at denne krane skal betjenes av de som da arbeider nede på Wellhead plattformen. MAF er ikke enig i dette, og mener at siden det er vår rigg, våre prosedyrer som skal følges. så er det våre folk som også skal betjene den. Vi har fått vedlikeholdet og mener da er det også er naturlig at vi betjener kranen.

MAF har oversendt en del spørsmål til bedriften i denne forbindelse, som avventer svar på.


Operatør Drilling
Vi avventer en snarlig avgjørelse her.

Vårt krav står ved lag og vi håper at dette nå løser seg.
Ellers så kan vi si at AU ved Frode, Jørn og Bår reiser til Egersund og vil være ombord på Mærsk Inspirer fra mandag til onsdag i neste uke(29-31.okt).
LO%20Frode%20Larsen
29.november.2023

IE og oljepolitikk?

Hvad gør Industri Energi i LO?
Les mer
IE og oljepolitikk?
IMG_2961
24.november.2023

NAF info november 23

En info om kurs, kontraktsituasjonen, punkt 3.7, PC/vernebriller, helseforsikring og helikoptertransport.
Les mer
NAF info november 23
Stavanger%20Tinghus
09.november.2023

Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne

Den første pilotsag er berammet i Stavanger tingrett d. 20-24. november
Les mer
Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne
IMG_2961
02.november.2023

Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov

Alliancen virkede endnu engang
Les mer
Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov
shutterstock_186766919
20.oktober.2023

NAF info oktober 23

En info om kontraktsituasjonen, rigg-besøk, rett til å gå i land, helseforsikring, røykdykkertest, privat telefonbruk, tilskudd til vernebriller og tillitsvalgtkonferanse.
Les mer
NAF info oktober 23
Noble_Corporation_Logo
18.oktober.2023

Noble nyhetsbrev 18.oktober 2023

Her er brev sendt ut til alle ansatte i Noble Drilling Norge as
Les mer
Noble nyhetsbrev 18.oktober 2023
}, []);