25.juni.2018

Info etter månedsmøte med bedriften i juni 2018

fb

 
En info som omhandler OD, kurs for sykepleiere, tvist Intergrator, Innovator Kompetansegruppe, arbeidsbelastning Elektrikere/ET og Inspirer avtale.
20180625-135957238
Innovator Kompetansegruppe
Vi modtager en del spørgsmål om løn og arbejdsvilkår for denne gruppe, så vi uddyber lidt her:
Man skal kun være tilgængelig i arbejdsperioderne i den turnus man bliver tildelt, dette betyder 16 dage inklusive de to fleksdage med Onsdag som udgangspunkt.
Man må naturligvis påregne at der kan komme ændringer når man overgår fra sin faste rig-turnus til en ny turnus i gruppen, samt også når man forlader gruppen igen, senest ved udgangen af November.  Denne del vil blive afregnet med "tabt fritid" i henhold til overenskomsten som er 4 overtimer pr mistet fridag.
Ellers er det ikke meningen at man skal kaldes på job uden for de nævnte 16 dage, men hvis man alligevel bliver spurgt om at møde før tid, eller om man vil tage ekstrature, så kan man enten takke nej eller kræve overtid. 

Operator Drilling 
Vi har forståelse for at der begynder at blive lidt utålmodighed i denne sag om løn for Operator Drilling stillingen. Dette tager tid, men vi må først forsøge at løse det lokalt, og hvis ikke vi bliver enige så har vi muligheden for at bringe sagen tilbage til stillingsudvalget. 

AMLS og PHTLS kurs for sykepleiere
Sagen har ligge stille i påvente af at bedriften sammen med bedriftshelsetjenesten skulle se ind i andre måder at afholde kurset på. Men der kom ikke nogen alternativ løsning, og bedriften holder fast i at forstudierne må gøres i arbejdstiden offshore. MAF vil undersøge lidt og diskutere sagen igen på næste møde i Juli.

Tvist om overtidsbetaling for crewmøter på Integrator
Tvisten blev trukket og bedriften betaler for medgått tid i dette tilfellet, men de presiserer at det ikke får betalt for mer enn 30 minutter til disse møtene, med mindre det er avtalt med ledelsen på forhånd.

Arbejdsbelastning for Elektrikere og ET
Denne sag ligger ikke bare i vores forum i SMFM, den har også været diskuteret længe i S-AMU som en arbejdsmiljøsag. Gennem S-AMU er man nu blevet enige om at der oprettes en ny pool med 4 Elektrikere som skal dedikeres udelukkende til jordfejl og Ex-vedligehold.
MAF ser naturligvis vældig positivt på at der ansættes flere Elektrikere for at afhjælpe det pres som der ligger på El-afdelingen. Vi er dog fortsat usikre på om dette er nok til at holde arbejdspresset nede på et acceptabelt niveau, og tænker specielt på om det er nok til at fjerne alle jordfejl som opstår inden for rimelig tid.  Netop på grund af dette ser vi hellere at der der ansættes flere Elektrikere til at gå i fast turnus på riggene, så specielt jordfejl og andre kritiske fejl kan afhjælpes hurtigst muligt efterhånden som de opstår.  MAF vil fortsat følge op på sagen, og sagen vil heller ikke være afsluttet i S-Amu hvor der fortsat ligger krav om at der skal laves en analyse af arbejdsbelastningen i teknisk afdeling på generel basis.  Omfanget af analysen er dog ikke endelig afgjort.

Avtale for Inspirer
Det er blitt jobbet med avtale som regulerer oppbemanning av Inspirer. Det være seg bemanning i DK, seilas, verftsopphold i Hanøytangen(Bergen) og verftsoppholdet i Egersund. Denne avtalen er ikke signert, men vil bli det i løpet av kort tid. Så snart alt er klart så legger vi ut på nett.
 
20131001-124549421
01.desember.2023

Valget til NAF-styret 2024 har startet

Alle stemmeberettigede skal ha mottatt e-post fra post@mafsiden.no med link til valget via Surveymonkey
Les mer
Valget til NAF-styret 2024 har startet
20110407-142743791
01.desember.2023

​KHVO

Utpeking av Koordinerende Hovedverneombud (KHVO)
Les mer
​KHVO
LO%20Frode%20Larsen
29.november.2023

IE og oljepolitikk?

Hvad gør Industri Energi i LO?
Les mer
IE og oljepolitikk?
IMG_2961
24.november.2023

NAF info november 23

En info om kurs, kontraktsituasjonen, punkt 3.7, PC/vernebriller, helseforsikring og helikoptertransport.
Les mer
NAF info november 23
Stavanger%20Tinghus
09.november.2023

Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne

Den første pilotsag er berammet i Stavanger tingrett d. 20-24. november
Les mer
Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne
IMG_2961
02.november.2023

Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov

Alliancen virkede endnu engang
Les mer
Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov
}, []);