27.juli.2018

Info etter månedsmøte med bedriften i juli 2018

fb

 
En info som omhandler OD, kurs for sykepleiere, lønnsoppgjør landansatte, Intrepid, ringevikarer og arbeidsbelastning Elektrikere/ET.
20180727-201242394
Operator Drilling
Bedriften har nå lovet en endelig tilbakemelding til neste møte, den 22.august. MAF vil så vurdere, etter svar fra bedriften, og gå videre med saken. Naturlig vil da saken gå til det faste stillingsutvalget som blir nødt for å vurderer saken på nytt.
 
AMLS og PHTLS kurs for sykepleiere
Problematikken er selvstudie på om lag 30 timer. Bedriften vil at man tar dette når man er på jobb offshore. MAF vet at det vanskelig eller umulig kan gjennomføres. Kompensasjon for selvstudie er selvfølglig ett issue. 
 
Lønnsoppgjør for landansatte
Vi hadde ett møte med bedriften den 24.juli for å prøve forstå prinsippene for hvorledes man lønnsjusterer de som er ansatt på kontoret. Som dere sikkert kjenner til er hver enkelt ansatt vurdert gjennom ulike prosesser før fastsettelse av lønnsjustering. Prosessene omkring dette ble grundig gjennomgått og MAF har kommet med en del innspill på hvordan vi mener denne prosessen kan forbedres. En endelig tilbakemelding fra MAF på selve lønnsjusteringen for våre medlemmer i bedriften kommer i august etter samtaler med medlemmene.
 
Intrepid – nedbemanning til hotel mode
MAF har i denne prosessen blitt informert om at 15 stillinger i drilling avdelingen må reduseres. Nå viser det seg at bedriften har endret disse til 12 stillinger i drilling og 3 på stillingen Safety. MDN opplyser at det er blitt tatt en vurdering og at behovet for mer personell på dekk veier tyngre enn stillingen Safety. 
MAF og VO-tjenesten etterspør behov for Safety i forhold til aktiviteten om bord herunder 5-års klassing og andre ”ikke-rutine jobber”.
  
Ringe vikarer
MAF har bedt bedriften sjekke lønnsinnplassering, betaling av kurs og utlegg for helseattest for dem som har har jobbet for oss som ringevikarer. 
Tariffavtalen sier dette:
 
4.1.3 Lønnsansiennitet for vikar
Sykeavløser/vikarer opptjener lønnsansiennitet etter de samme bestemmelser som gjelder for fast ansatte. Eksempelvis gir man ett års tjenestetid for et årsverk (1460 timer) offshore.
 
9.7 Midlertidige ansatte
For midlertidig ansatte som har arbeidet i bedriften i minimum ett årsverk (1460 t) vil bedriften dekke kursavgift i forbindelse med repetisjon av grunnleggende sikkerhetsopplæring og førstehjelpsopplæring, samt dekke legehonorar ved fornyelse av helseattest.
 
Arbejdsbelastning for Elektrikere og ET'er 
Som følge af denne sag også behandles i S-AMU, så har vi fået lovning på 4 ekstra Elektrikere i kompetancegruppen som skal dedikeres til at afhjælpe med jordfejl og ex vedligehold.
MAF mener dog fortsat at det ikke er tilstrækkeligt til at løse alle udfordringer i teknisk afdeling, vi opretholder derfor vores oprindeligt krav om at der bør være en Elektriker mere på alle hold, således at der altid vil være to Elektrikere og to ET'er om bord.
IMG_2953
19.juni.2024

NAF info juni 2024

En info som omhandler lønn/lønnslipp, Internasjonalt ansatte, helseforsikring, firmahytter, reisepolicy, pensjon land, heliportmøter, Inspirer, midlertidig kompetansepool og rett til å gå i land.
Les mer
NAF info juni 2024
shutterstock_186766919
05.juni.2024

Inspirer- juni -24

Hva skjedde egentlig?
Les mer
Inspirer- juni -24
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
04.juni.2024

Inspirer- Avtale signert

På fredag den 31.05.2024, ble protokollen om Inspirer signert mellom Noble Drilling Norge AS(Noble) og Odfjell Technology (Odfjell).
Les mer
Inspirer- Avtale signert
IMG_2951
29.mai.2024

Lønnsoppgjøret offshore 2024

Hva fikk vi egentlig?
Les mer
Lønnsoppgjøret offshore 2024
IMG_1759
29.mai.2024

Inspirer mai 2024

Noble innkaller til teams møte for alle ansatte ombord på Inspirer
Les mer
Inspirer mai 2024
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
}, []);