11.desember.2018

Info etter månedsmøte med bedriften i desember 2018

fb

 
En info som omhandler ekstra personell på Invinsible, hydraulikere, sveising, kompetansegruppen og Intrepid.
maersk-xl-enhanced-print
 
 
Ekstra personell på Invinsible
Det har en tid vært ekstra personell ombord på Invincible, dette vil vedvare. Dette er stillinger som AD og boredekksarbeidere. MAF mener at dersom personer som innehar samme posisjoner ikke blir likestilt så vil MAF vurdere full omrokering på tvers av riggene med bruk av ansiennitet i bedriften. MAF vil hevde at dette blir å regne som endrings oppsigelse dersom likestillingen ikke blir gjennomført. 
Bedriften skriver at Aux operasjoner startet medio oktober. Det betyr at de fleste per dags dato kun har hatt en tur. Det er mange nye på riggen i disse rollene og bedriften mener det er viktig at alle først får nødvendig introduksjon til rigg og ny rolle slik at vi kan levere det vi har lovet kunde. 
Det er forståelse og enighet hos rigg ledelse om at de to ADer skal jamføres og at ekstra AD også skal læres opp  i den «vanlige» AD rolle.
MAF gir bedriften litt mer tid og evaluerer dette på neste månedsmøte som er den 14.januar 2019.
 
Hydraulikere
MAF arbejder fortsat for at få hydraulikere i op i løngruppe A. Vi har forsøgt at forhandle med bedriften og synliggjort urimeligheden i at der skal være forskel mellem dem og andre stillinger med tilsvarende høje krav til kompetance som eksempelvis elektriker og ET.  Bedriften vil ikke diskutere dette og henviser i stedet til hovedforhandlingerne.  
Som bekendt har vi allerede fremmet kravet ved hovedforhandlingerne flere gange, uden at vi kunnet skaffe flertal for opryk, Derfor forsøger vi nu at gå andre veje, ved at finde partnere i andre klubber inden for NR området som vi ved også i mange år har kæmpet for dette.
Sagen vil blive taget op ved næste NR-Forum som afholdes 15-17 Januar 2019. Såfremt vi kan danne fælles sag med andre klubber vil vi have en stærkere sag at fremme i stillingsudvalget.
 
Sveising ute på riggene
Denne problemstillingen har igjen blusset opp. Igjen så får vi beskjed om at det sveises ute på riggene av personell som ikke er sertifisert.
Det vises til eksempler der personer føler seg presset av ledelsen til å være behjelpelig med å løse problemer. Der finnes RUHer som synliggjør dette.
MAF har ovenfor bedriften gjort helt klart at dette må stoppe, og så får de heller ansette flere sveisere. 
Bedriften er helt enige med oss i at dette må ta en slutt og det forventes at bedriften vil gi enda klarere retningslinjer ut til Rig. Manager og OIM om at dette ikke er akseptabelt.
 
 
Kompetansegruppen
Bedriften informerte om at Integrator oppbemanner med 18 personer.  Disse kommer fra kompetansegruppen. Dermed er kompetansepoolen blitt midlertidig tømt for disse stillinger, og det tar tid å få ansatt og startet opp nye.
 
Intensjonen fra bedriften er fortsatt at det skal være 55 ansatte totalt i Kompetansegruppen.
 
Intrepid
Equinor har bedt om at det frigis flere sengeplasser på Intrepid. Bedriften arbeider med en nye bemanningsendringer som vil presenteres for MAF/AU innen denne ferdigstilles, evt med et forslag om en interimsperiode for ansatte som tas av Intrepid og skal omplasseres til andre rigger. Plan forventes å være på plass innen jul.
MAF har ett helt klart krav at ingen skal bli oppsagt i denne prosessen.
 
 
20131001-124549421
01.desember.2023

Valget til NAF-styret 2024 har startet

Alle stemmeberettigede skal ha mottatt e-post fra post@mafsiden.no med link til valget via Surveymonkey
Les mer
Valget til NAF-styret 2024 har startet
20110407-142743791
01.desember.2023

​KHVO

Utpeking av Koordinerende Hovedverneombud (KHVO)
Les mer
​KHVO
LO%20Frode%20Larsen
29.november.2023

IE og oljepolitikk?

Hvad gør Industri Energi i LO?
Les mer
IE og oljepolitikk?
IMG_2961
24.november.2023

NAF info november 23

En info om kurs, kontraktsituasjonen, punkt 3.7, PC/vernebriller, helseforsikring og helikoptertransport.
Les mer
NAF info november 23
Stavanger%20Tinghus
09.november.2023

Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne

Den første pilotsag er berammet i Stavanger tingrett d. 20-24. november
Les mer
Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne
IMG_2961
02.november.2023

Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov

Alliancen virkede endnu engang
Les mer
Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov
}, []);