11.desember.2018

Info etter månedsmøte med bedriften i desember 2018

fb

 
En info som omhandler ekstra personell på Invinsible, hydraulikere, sveising, kompetansegruppen og Intrepid.
maersk-xl-enhanced-print
 
 
Ekstra personell på Invinsible
Det har en tid vært ekstra personell ombord på Invincible, dette vil vedvare. Dette er stillinger som AD og boredekksarbeidere. MAF mener at dersom personer som innehar samme posisjoner ikke blir likestilt så vil MAF vurdere full omrokering på tvers av riggene med bruk av ansiennitet i bedriften. MAF vil hevde at dette blir å regne som endrings oppsigelse dersom likestillingen ikke blir gjennomført. 
Bedriften skriver at Aux operasjoner startet medio oktober. Det betyr at de fleste per dags dato kun har hatt en tur. Det er mange nye på riggen i disse rollene og bedriften mener det er viktig at alle først får nødvendig introduksjon til rigg og ny rolle slik at vi kan levere det vi har lovet kunde. 
Det er forståelse og enighet hos rigg ledelse om at de to ADer skal jamføres og at ekstra AD også skal læres opp  i den «vanlige» AD rolle.
MAF gir bedriften litt mer tid og evaluerer dette på neste månedsmøte som er den 14.januar 2019.
 
Hydraulikere
MAF arbejder fortsat for at få hydraulikere i op i løngruppe A. Vi har forsøgt at forhandle med bedriften og synliggjort urimeligheden i at der skal være forskel mellem dem og andre stillinger med tilsvarende høje krav til kompetance som eksempelvis elektriker og ET.  Bedriften vil ikke diskutere dette og henviser i stedet til hovedforhandlingerne.  
Som bekendt har vi allerede fremmet kravet ved hovedforhandlingerne flere gange, uden at vi kunnet skaffe flertal for opryk, Derfor forsøger vi nu at gå andre veje, ved at finde partnere i andre klubber inden for NR området som vi ved også i mange år har kæmpet for dette.
Sagen vil blive taget op ved næste NR-Forum som afholdes 15-17 Januar 2019. Såfremt vi kan danne fælles sag med andre klubber vil vi have en stærkere sag at fremme i stillingsudvalget.
 
Sveising ute på riggene
Denne problemstillingen har igjen blusset opp. Igjen så får vi beskjed om at det sveises ute på riggene av personell som ikke er sertifisert.
Det vises til eksempler der personer føler seg presset av ledelsen til å være behjelpelig med å løse problemer. Der finnes RUHer som synliggjør dette.
MAF har ovenfor bedriften gjort helt klart at dette må stoppe, og så får de heller ansette flere sveisere. 
Bedriften er helt enige med oss i at dette må ta en slutt og det forventes at bedriften vil gi enda klarere retningslinjer ut til Rig. Manager og OIM om at dette ikke er akseptabelt.
 
 
Kompetansegruppen
Bedriften informerte om at Integrator oppbemanner med 18 personer.  Disse kommer fra kompetansegruppen. Dermed er kompetansepoolen blitt midlertidig tømt for disse stillinger, og det tar tid å få ansatt og startet opp nye.
 
Intensjonen fra bedriften er fortsatt at det skal være 55 ansatte totalt i Kompetansegruppen.
 
Intrepid
Equinor har bedt om at det frigis flere sengeplasser på Intrepid. Bedriften arbeider med en nye bemanningsendringer som vil presenteres for MAF/AU innen denne ferdigstilles, evt med et forslag om en interimsperiode for ansatte som tas av Intrepid og skal omplasseres til andre rigger. Plan forventes å være på plass innen jul.
MAF har ett helt klart krav at ingen skal bli oppsagt i denne prosessen.
 
 
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
}, []);