07.mai.2018

Info etter månedsmøte med bedriften i april 2018

fb

 
En info som omhandler OD, El/ET, møter, lønnsoppgjør land, Hydraulikkere, VO arbeid og kompetansegruppen
bigstock-Meeting-1879162-300x225
Lønnsplassering for Operator Drilling
Bedriften har undersøgt hvordan de opfatter ansvarsfordelingen i kontrolrummet.  De mener ikke at Operator Drilling har fået udvidet sit ansvarsområde ved også at overvåge maskinrummets alarmpanel.  Bedriften begrunder det med at Operator Drilling kun skal stilne alarmer, og derefter altid varsle Operatror Technical for videre opfølgning.
MAF er uenig i at det er sådan det altid praktiseres og vi går videre med sagen.

Arbeidsbelastning for Elektrikere og ET
MAF har haft møde med Lars Hvilsom for at diskutere tekniske udfordringer og høj arbejdsbelastning blandt Elektrikere og ET-er.   Vi går videre med sagen, men må først afvente den af S-AMU planlagte survey for teknisk afdeling og bemanningsanalyse.

Crewsaftemøte
Bedriften har ikke godkjent at man får betalt for ett crewsaftymøte for den tid den tar. Crewet er informert at de skal holde møtet innfor 30 minutter med mindre det er avtalt noe annet med ledelsen om bord, mener MDN. Dette møtet tok 45 min og MAF mener at dette skal kompenseres med 1 time overtid. Saken går nå videre til tvistebehandling mellom IE/NR.

Lønnsoppgjør for landansatte
Bedriften har fremlagt forslag til lønnsoppgjøret men MAF har etterspurt en rekke opplysninger i denne anledning. Vi kommer til å avtale eget møte omkring disse forhandlingene.

BOP kurs for Hydraulikkere
MAF har krevd at Hydraulikkere må få kurs som gir dem den kunnskap og forståelse som trengs for å kunne arbeide på slikt sikkerhetskritisk utstyr. Saken blir nå sendt over til ”Trening og kompetansegruppen” i bedriften og forventes behandlet på neste møte i gruppen.

Besparelser på VO arbeidet
MAF mener at besparelser i Vo tjenesten er blitt for omfattende.
MAF tok opp følgende punkter på møtet.
- Gjenoppta Vo seminar i 2018.
- Høyt arbeidspress gjør at HVO/VO ikke har tid til både det daglige arbeidet og deres verv.
- På de fleste rigger vil man ikke kompensere for sikkerhetsrelaterte møter ut over en halv time. 

Bedriftens svar under:
- Bedriften ber VO-tjenesten kommer tilbake med forslag til oppsett inkludert pris.

- Bedriften ønsker sammen ved VO-tjenesten kartlegge problemstillinger inkluder forskjeller mellom riggene/crew. Bedriften innkaller til møte.

- Møtene skal i utgangspunktet holdes innfor 30 minutter med mindre det er avtalt noe annet med ledelsen ombord. 

MAF mener at det skal settes av tilstrekkelig tid til sikkerhetsrelatert møtevirksomhet. 

Kompetansegruppen
MAF mener at kompetansegruppens størrelse er for liten. Den store bruken av ringe-vikarer og bruk av overtid beviser dette. MAF har derfor krev forhandlinger om størrelsen på kompetansegruppen, eget møte vil bli avholdt i slutten av mai måned. 
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
22.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024

Tariffoppgjøret for offshore har startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
}, []);