15.april.2020

Status

fb

 
MAF må få komme med noen motsvar på all den kritikken som AU har mottatt de seneste uker.
Gardermoen
Info som har vært lagt ut har prøvd å være saklig og kun informere om det som er situasjonen.

At MAF og AU da skal får skylden for at bedriften ikke vil kompensere for karantenetiden og at MAF også må ta skylden for at IE ikke har kommet med tilstrekkelig informasjon blir noe urimelig. MAF arbeider like hardt for alle medlemmene uansett nasjonalitet og vi synes det er veldig uheldig at våre utenlandske kollegaer har havnet i denne situasjonen. Det har vært flere henvendelser som ikke går på saken om karantene, men direkte på oss i AU som personer. Det går på at vi ikke gjør nok for danskene og at alt fra diett og kompensasjon i karantenetiden skulle vi ha greidd å fått på plass. 

Vi synes nok at dette er en urimelig kritikk, med tanke på hva som vi ikke har hatt mulighet til å påvirke denne gangen. Vi prøvde å få på plass en kompensasjon, det samme om å få endret det slik at det ble utbetalt diett, men da uten at bedriften trengte å komme oss i møte. Grunn: fordi det er vanskelig å definere ett brudd på tariffen og at vi dermed kunne fått IE til å kjøre en sak på dette. Dette kan dere se på alle forbundene sine sider enten det er i IE eller Safe at dette ikke er noe som bare kan tvistes slik det står nå og man er avhengig av at det finnes en løsning på dette mellom partene på ett høyere nivå. Når instruksen blir bestemt på ett slikt nivå at vi ikke er en part, så blir det vanskelig, selv for MAF. Historien er vel klar på at MAF har hatt veldig gode avtaler lokalt da der har vært mulig å forhandle om vilkårene. Det kunne vi altså ikke denne gangen. 

Vi var tidlig i kontakt med IE og hadde mange møter der karantene ble diskutert. 
Det er IE som eier overenskomsten og det er ingen som er medlem av MAF. MAF(avd 184 i IE) er en lokal klubb som da håndterer/hjelper alle medlemmene i denne avdelingen. IE og Safe har forhandlingsrett med Norges Rederiforbund(NR). De er tilknyttet hver sin side i arbeidslivet som da blir LO for IE og YS for Safe. 

MAF har i dag sendt ett tydelig brev til IE der vi ber de helt klart  må komme ut hva de mener om både myndighets pålagte karantener og ikke minst hvordan vi skal forholde oss til de bedriftsinterne karantenene. Her må alle være klar over at vår næring ikke er definert som samfunnskritisk, slik som oljeselskapene er. Dette er vesentlig når man da ser på måten dette blir løst på faste installasjoner. De har en helt annen pengesekk og har da funnet løsninger for hvordan de skal avholde karantener med kompensasjon. Det er viktig å ta med når man leser svar fra Safe at det som de omtaler som kompensasjon ikke er på vårt område, da det er ingen på NR området som har denne type kompensasjon. 
20131001-124549421
01.desember.2023

Valget til NAF-styret 2024 har startet

Alle stemmeberettigede skal ha mottatt e-post fra post@mafsiden.no med link til valget via Surveymonkey
Les mer
Valget til NAF-styret 2024 har startet
20110407-142743791
01.desember.2023

​KHVO

Utpeking av Koordinerende Hovedverneombud (KHVO)
Les mer
​KHVO
LO%20Frode%20Larsen
29.november.2023

IE og oljepolitikk?

Hvad gør Industri Energi i LO?
Les mer
IE og oljepolitikk?
IMG_2961
24.november.2023

NAF info november 23

En info om kurs, kontraktsituasjonen, punkt 3.7, PC/vernebriller, helseforsikring og helikoptertransport.
Les mer
NAF info november 23
Stavanger%20Tinghus
09.november.2023

Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne

Den første pilotsag er berammet i Stavanger tingrett d. 20-24. november
Les mer
Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne
IMG_2961
02.november.2023

Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov

Alliancen virkede endnu engang
Les mer
Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov
}, []);