09.juli.2022

Resultat lønnsoppgjøret 2022

fb

 
Hva fikk vi egentlig?
shutterstock_68568742
Vedlagt finner dere protokollen (avtalen) som ble laget i forbindelse med årets lønnsoppgjør (2022) for området” overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi”, den såkalte flyteriggavtalen, den vi i Maersk Drilling Norge bruker. 

Vi har tenkt å kommentere hvert enkelt punkt i avtalen, i alle fall de punkter som vi mener er av betydning for dere som er omfattet av overenskomsten.

Vi må nevne at kommentarene vi foretar er basert på de kunnskapene vi besitter som deltakere i forhandlingsutvalget og som medlem av engere utvalg (en liten gruppe av forhandlingsutvalget som forhandler direkte med NR). At arbeidsgiverne kanskje ikke er enig i våre kommentarer, får så være. 

 

•       La vi først begynne med det generelle tillegget, det er NOK 37 000,- pr år. Det betyr alle får samme tillegget, iallfall de som er på tarifflønn. I og med av våres tariff har lønngruppeinnplasseringer fra A1 til E, så vil dette selvfølgelig slå ut forskjellig når vi tenker oss prosent. Det betyr at prosenttillegget vil variere fra ca 4,5 % til ca 6.5 %. Tar vi med økt sats på natt og helligdag så estimerer vi i lønnsgruppe A1-6 en økning på 5,26 % og i lønnsgruppe E6 en økning på 6,27 %.

•       Gruppen individuelt avlønnende (gruppe 0,0.1,1,2) gis ett lønnstillegg innenfor en ramme på 3,70 % i gjennomsnitt, dog minimum NOK 37 000,- pr. år. Det betyr at dersom vi putter alle individuelt avlønnende (IA) i en bedrift i en boks, så skal bedriften bruke minimum 3,70 % på hver enkelt IA i gjennomsnitt. Eksempelvis at for bedriften” Alfa” bruker 25 millioner på lønn for IA, da må de fordele minimum 925 000,- (3,7 % av 25 mil.) på IA. Dog er det fastsatt et minimums lønnstillegg på kr 37.000, - pr IA. Dette kan bety at noen får 37.000, - pr. år, mens andre kan få hva bedriften måtte mene. 
Når det gjelder minstelønnssatsene så heves også disse med NOK 37 000,-, men det svært få bedrifter som faktisk bruker disse, med unntak av cateringbedrifter/plattformboring. Grunnen er at de er langt over satsene i dag.
En annen ting som bør legges merke til er at dette er minimumsramme. Bedriften kan altså tilby de IA de summer de finner det for godt. 

•       Nattillegget økes med NOK 7,- pr time, dette utgjør litt over 13 %.

•       Helligdagsgodtgjørelsen økes med NOK 90,-, dette utgjør over 4 %.

•       Vikariat, punkt 4.2.1 økes med NOK 100,- til 550,- pr døgn.

•       Røykdykkere, punkt 6.6 økes med NOK 50,- til 500,-.

•       Rengjøring av smittelugar, punkt 6.10 økes med NOK 50,- til 550,-.

•       Deling av lugar (punkt 6.12), et punkt som brukes veldig lite i dag, økes i tråd med protokollen mellom LO/YS og NHO til NOK 950,-. Punkt 6.1 har man brukt i dag dersom man ikke fikk utdelt lugar, dette punkt strykes og erstattes med 6.12.

•       Ordinær reiseplan, punkt 13.1. Her kommer det en forbedring. Setningen: «Ved nødvendig overnatting iht. reiseplan betales diett etter satsen som for reiser som varer utover 12 t. i statens reiseregulativ.» strykes og erstattes av: «Ved nødvendig overnatting iht. reiseplan betales diett etter statens reiseregulativ for reiser over 12 timer med overnatting».

•       Uregelmessigheter med reisen, punkt 13.2 økes laveste sats med NOK 10,- til 135,- og venteperioden kortes ned fra 10 til 8 timer.

•       Definisjoner, punkt 14.5. Nær familie inkluderer nå også svigerbarn.

•       Trygghetsforsikringen, eller Loss off Licence forsikringen vi har (tap av helseattest) starter redusert erstatning ved 57 år og frem til 62 år. Tidligere kunne du kun få erstatning (LOL) som 60 åring, nå økes denne aldersgrensen til 62 år.

•       Det opprettes ett Lønnssystemvurderingsutvalg. I protokollen står det: 
«Partene har drøftet organisasjonenes krav vedrørende kompetansetillegg og opprykk av enkelte stillingskategorier, samt gjennomgang av unntakene for individuelt avlønnede og kategorier av minstelønnssatser. Det er enighet om å opprette et utvalg med representanter fra NR og organisasjonene som skal vurdere lønnssystem og lønnsgruppeplassering under hensyn til ansvarsforhold, kompetanse og kvalifikasjonskrav sett i lys av utviklingen siden forrige stillingsplasseringsutvalg. Utvalget skal også gjennomgå unntak og system for individuelt avlønnede.» 

•       Partene enige om å møtes for å gjennomgå konsekvensene av eventuelle vilkår endringer i Trygghetsforsikringen.

•       Man viderefører utvidet fortrinnsretten i 2 år frem til neste hovedoppgjør i 2024. Dette gjelder personell som grunnet driftsinnskrenkninger mister sitt arbeid. Vi i MDN har hatt denne retten siden 2007 i våre lokale protokoller.

•       Det foretas noen redaksjonelle endringer i tariffavtalen, rett og slett for å korrigere feil.

Vi er delvis fornøyde med oppgjøret, men mangler endel tekniske krav som vi fremmet. Vi hadde et helt klart krav på at arbeidsgiver måtte betale om de krever at man må måtte reise i sin fritid for å komme tidligere til sitt utreisested. Dette er helt klart myntet på karantene og testing, men det er også andre situasjoner som da kunne bli lukket. Men det er det beste oppgjøret rent økonomisk sett på over 10 år.

 
Så beklager vi at vi ikke har fått oversatt denne info til engelsk. Årsaken til det er at vår faste oversetter døde for kort tid siden, vi jobber med å finne ny som kan gjøre dette arbeidet for oss. 
 
We are sorry that we have not translated this info into English. The reason for this is that our permanent translator died recently, we are working on finding a new one who can do this work for us.
 
Her finner dere protokollen.
 
 
20180727-201242394
14.september.2023

NAF INFO SEPTEMBER 23

En info som omhandler bemanningssituasjonen, Integrator i Åmøyfjorden, ”3C observation system”, røykdykkertest, sykemelding, MOB-båt trening, organisasjonskamp, heliport besøk, plasstillitsvalgte, lærlinger og karantenesaken.
Les mer
NAF INFO SEPTEMBER 23
IMG_2300
16.august.2023

NAF info august 23

En info som omhandler lønnsforhandlinger på land, nye medlemmer, internasjonale kontrakter, Employee Focus Group, tidligere stilling innehatt stilling og bruk av Norsk språk.
Les mer
NAF info august 23
Bilde%20l%C3%B8nnstabell
11.juli.2023

Lønnstabell 2023

Nye lønnstabeller finner dere her
Les mer
Lønnstabell 2023
2221A60A-A500-4B20-8B22-1BEC9585B652_1_201_a
28.juni.2023

Lønnoppgjøret 2023 —

Enighet hos Riksmekleren
Les mer
Lønnoppgjøret 2023 —
20150527-102651425
28.juni.2023

Riksmekler 2023

Da starter mekling hos Riksmekleren i Oslo
Les mer
Riksmekler 2023
IMG_1759
21.juni.2023

Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator

Årets lønnsoppgjør er ikke avsluttet, vi er innkalt til Riksmekleren onsdag den 28.juni kl 09.00
Les mer
Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator
}, []);