09.juni.2023

Pension i Danmark

fb

 
Nye regler for beregning af brøkpension i Danmark fra d. 1. juli 2025
p200902061226-15537

Denne info er kun relevant for bosiddende i Danmark og er derfor ikke oversat.

En bosat i Danmark som har betalt sociale bidrag i Norge (Trygdeafgift), har ret til pension både fra Norge, plus delpension fra Danmark. som beregnes efter hvor lang tid man har optjent sociale pensionsrettigheder i udlandet.

Men reglerne for hvordan pensionen i Danmark skal beregnes, ændrer sig efter d. 1. juli 2025. Herefter hedder det ikke mere brøkpension, men procentpension.

 

NAF har været i kontakt med "Udbetaling Danmark" som oplyser følgende:
Fra den 1. juli 2018 er retten til fuld pension betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen eller det tidspunkt, hvorfra førtidspensionen tilkendes for at få fuld pension. 

De ændrede regler for optjening og opgørelse af bopælstid anvendes ikke for personer der når folkepensionsalderen inden 1. juli 2025.

Hvis betingelsen for fuld pension ikke er opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden beregnes som en procent, der afrundes til nærmeste hele procent.

 

Eksempel på beregning af bopælstid:
Borgeren har boet i Danmark i 20 år i tiden mellem det 15. år og folkepensionsalderen, og har ikke optjent sociale pensionsrettigheder i udlandet for samme periode.
(Bemærk at "Udbetaling Danmark" kalder det bopælstid i Danmark, men reglerne bliver det samme for dem som har boet i Danmark hele tiden og betalt sociale bidrag i Norge, dette er i henhold til pensionsloven §8 stk 2, som siger at ved opgørelse af bopælstiden i Danmark, medregnes ikke den tid hvor der samtidig optjenes sociale pensionsrettigheder i udlandet)

Brøkpension: 
Borgeren har ret til 20/40 af det fulde beløb. Bopælstiden nedrundes til hele år og udtrykkes ved en brøk.

Procentpension:  
20 år = 240 måneder / 561,6 måneder (9/10 af 624 måneder) * 100 = 42,74 % og som afrundet giver en optjeningsprocent på 43 %. Bopælstid opgøres i hele måneder (afrundet) og udtrykkes ved en hel afrundet procent af fuld optjening.
(Antal måneder mellem det 15. år og folkepensionsalder på 67 år = 52 år, svarende til 624 måneder)

Herunder er et eksempel på sammenligning af de gamle og de nye regler, henholdsvis brøkpension og procentpension:
(beregninger er baseret på info fra "Udbetaling Danmark")

Eksempel:
Tid i Norge (1994 - 2027) = 33 år
Pensionsalder 67 år - afhænger af hvornår man er født:og kan findes via denne link  https://borger.atp.dk/ATP Folkepensionsalder/fri


Beregning af brøkpension - gælder for alle som går på pension før d. 1 juli 2025:
Formlen er:  (pensionsalder  - 15 år) - tid uden for Danmark / 40 = brøkpensionsfaktor
(tallet 40 er konstant) 
Tid i Norge = 33 år
Beregningen bliver (67 - 15) - 33 = 19    (tallet 19 angiver hvor mange års optjening af pension i Danmark fra 15 til 67 år)
Pensionbrøk bliver 19/40 =  0,475  
(denne faktor bruges i beregning af pensionssatsen)

 

Beregning af procentpension (efter samme eksempel) - gælder for alle som går på pension efter d. 1 juli 2025:
Forskellen er at konstanten "40" afløses af  "9/10 af den totale pensions-optjeningsperiode" (15 år til aktuel pensionsalder) og det beregnes i måneder.

År i DK = 19 år (som før) = 228 måneder
Antal år/mdr. fra 15 til 67 = 52 år = 624 måneder
9/10 af 624 måneder = 561,6 måneder

Procentpension bliver 228 / 561,6 * 100 = 41,33%  afrundes nedad til  41%

 

Beskæftigelsesministeriets oversigt over de danske pensionssatser 2023:
Satserne er gældende fra 1. januar 2023.
Grundbeløb: 80.328 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige: 92.940 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre: 47.556 kr. pr. år

For alle detaljer og opdateringer på pensionssatser, læs her:  https://bm.dk/satser/satser-for-2023/

 

Om pensionstilæg:
Pensionstillægget kan man få som supplement til folkepensionen. Beløbet afhænger af, om man har anden indtægt, er enlig, gift eller samboende.

Hvis man har indtægt ud over folkepensionen, får det betydning for hvor meget man kan få i pensionstillæg.

Følgende indtægtstyper vil give begrænsning:
*  Arbejdsindtægt (løn).
*  Renter (også afkast på pensionsopsparing)
*  Arbejdsmarkedspension (ratepension, livrente, ATP m.v.)

Det har ingen betydning for beregning af pensionstillæg om man har formue. Men renteafkastet af formuen skal medregnes som en indtægt.

Kilde: Senior Håndbogen: https://seniorhaandbogen.dk/okonomi/oekonomi-paa-folkepension/pensionstillaeg-folkepension/#

 

Pension fra Norge kan tjekkes her:
https://www.nav.no/pensjon

Log ind og benyt linket "hurtigberegner" for at få en oversigt over din opsparing.

For yderligere detaljer om pension fra Norge henviser vi til tidligere udsendt info her:

https://www.nafsiden.no/pensjon-og-forsikring/pensjon/pensjon-for-utenlandske-offshorearbeidere-som-har-arbeidet-i-norge

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt os meget gerne.

20180727-201242394
14.september.2023

NAF INFO SEPTEMBER 23

En info som omhandler bemanningssituasjonen, Integrator i Åmøyfjorden, ”3C observation system”, røykdykkertest, sykemelding, MOB-båt trening, organisasjonskamp, heliport besøk, plasstillitsvalgte, lærlinger og karantenesaken.
Les mer
NAF INFO SEPTEMBER 23
IMG_2300
16.august.2023

NAF info august 23

En info som omhandler lønnsforhandlinger på land, nye medlemmer, internasjonale kontrakter, Employee Focus Group, tidligere stilling innehatt stilling og bruk av Norsk språk.
Les mer
NAF info august 23
Bilde%20l%C3%B8nnstabell
11.juli.2023

Lønnstabell 2023

Nye lønnstabeller finner dere her
Les mer
Lønnstabell 2023
2221A60A-A500-4B20-8B22-1BEC9585B652_1_201_a
28.juni.2023

Lønnoppgjøret 2023 —

Enighet hos Riksmekleren
Les mer
Lønnoppgjøret 2023 —
20150527-102651425
28.juni.2023

Riksmekler 2023

Da starter mekling hos Riksmekleren i Oslo
Les mer
Riksmekler 2023
IMG_1759
21.juni.2023

Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator

Årets lønnsoppgjør er ikke avsluttet, vi er innkalt til Riksmekleren onsdag den 28.juni kl 09.00
Les mer
Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator
}, []);