18.oktober.2023

Noble nyhetsbrev 18.oktober 2023

fb

 
Her er brev sendt ut til alle ansatte i Noble Drilling Norge as
Noble_Corporation_Logo

Kjære kollegaer 17 Oktober 2023

Jeg deler dette nyhetsbrevet for å gi en oppdatering angående kontraktssituasjonen for våre operasjoner i Norge.

Som dere nok er klar over, tegner 2024 seg som et utfordrende år. Den forventede oppgangen i aktivitet, slik den ble spådd av analytikere for ett år siden, har latt vente på seg. Det er likevel verdt å merke seg at vi har en betydelig økning i aktivitet utenfor Norge som en indikasjon på hva som kommer.

Når vi ser frem mot 2025 og videre så har vi etablert dialog med flere operatører som planleg- ger prosjekter i Norge som passer våre rigger, jeg er trygg på at vi vil vinne kontrakter her.

Vår allianse med AkerBP har vist seg å være en suksess for alle parter, med både Noble Invincible og Noble Integrator som leverer fremragende resultater.
Dette holder ikke bare AkerBP tilfreds, men gir oss også muligheten til å holde riggene våre varme i Åmøyfjorden under kortere perioder uten aktivitet, noe som skaper en vinn-vinn-situa- sjon. Som en del av denne alliansen er vi også forpliktet til å optimalisere crew sammensetning basert på kompetanse og erfaring, inkludert HPHT/MPD og andre krav, noe som vil medføre noen justeringer.

Noble Invincible (Alliansekontrakt med AkerBP til 2027):

2023: Pågående arbeid for AkerBP
Potensielt uten aktivitet fra Mai 2024, AkerBP jobber aktivt med å minimere dette tidsvinduet, og per nå ser det ut til å kunne reduseres til 3-4 måneder. Vi utforsker alle alternativer for å lukke dette gapet, inkludert muligheten for Åmøyfjorden.

Noble Integrator (Alliansekontrakt med AkerBP til 2027):

2023: Kontrahert med AkerBP og utfører prosjekter i Åmøyfjorden.
2024: Letebrønn for Harbour Energy, etterfulgt av direkte arbeid for AkerBP på Alvheim Deep, deretter Fenris som strekker seg inn i 2025.

Inspirer bemanning (Repsol, Yme):

Det nåværende boreprogrammet estimeres å bli avsluttet i februar 2024.
Noble har tilbudt å forlenge den nåværende kontrakten, som utløper i april 2024. Imidlertid har Repsol valgt å bytte kontraktør, identiteten til den nye kontraktøren er fortsatt ukjent.
Pågående samtaler med Repsol tar sikte på å utforske om denne overgangsprosessen vil inklu- dere en virksomhets overdragelse, som eventuelt gir våre mannskapsmedlemmer muligheten til å gå over til den nye entreprenøren.
Når Repsol kunngjør den nye kontraktøren, vil vi starte samtaler. Noble-foreningsrepresentanter vil være invitert fra begynnelsen.

Jeg skulle ønske jeg kunne gi mer konkrete opplysninger i dette nyhetsbrevet, spesielt angående Inspirer bemanning samt ledig periode for Invincible. Disse prosessene tar tid, og jeg ønsker å forhindre rykter ved å dele den nåværende statusen. Flere oppdateringer vil komme i denne sammenheng.

Til slutt vil jeg gi en stor takk og klapp på skulderen til alle for den innsats og resultater som er levert det siste året.

Med vennlig hilsen,

Erik Evensgaard

Operations Manager Norway

shutterstock_186766919
05.juni.2024

Inspirer- juni -24

Hva skjedde egentlig?
Les mer
Inspirer- juni -24
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
04.juni.2024

Inspirer- Avtale signert

På fredag den 31.05.2024, ble protokollen om Inspirer signert mellom Noble Drilling Norge AS(Noble) og Odfjell Technology (Odfjell).
Les mer
Inspirer- Avtale signert
IMG_2951
29.mai.2024

Lønnsoppgjøret offshore 2024

Hva fikk vi egentlig?
Les mer
Lønnsoppgjøret offshore 2024
IMG_1759
29.mai.2024

Inspirer mai 2024

Noble innkaller til teams møte for alle ansatte ombord på Inspirer
Les mer
Inspirer mai 2024
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
22.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024

Tariffoppgjøret for offshore har startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024
}, []);