14.oktober.2023

NAF informerer om

fb

 
Helseforsikring
20140306-111226249

Helseforsikring
Så blir vi gjort oppmerksom på at det kan se ut som at det er andre og bedriften som er pådriver for dette når vi hadde felles møte med en 3dje part som kjørte Employee Focus Group,(Employee Benefits Survey Phase 2: Focus Group, Norway), en undersøkelse på vegne av Noble Drilling for å få ned sykefraværet. 

La det være helt klart at når vi la frem alle våre synspunkter til hva som må gjøres for å få ned sykefraværet så var det våre punkter som ble notert ned og andre var enige med oss. Dette er ikke hvem som har sagt hva, det er hva man får av resultater til slutt. Husk at de som hadde denne undersøkelsen ikke kan noe annet en å bringe videre de synspunkter som alle kom med og videreformidle dette til oppdragsgiver. 

Vi vet dette, NAF var der med 6 representanter i møtet.

NAF har også gjennom sin representasjon i styret til Noble Drilling Norge gitt klar beskjed om at vi forventer at vi får på plass en Helseforsikring. Da snakker vi dirkete med Claus Bachmann og styreformann for Noble Drilling Norge AS,  Marius Dahl.

Vi vet dette også, vi var der.


Vi listet opp alle våre forslag som vi tog opp ved mødet i "Emplyee Focus Group"  i infoen i august, men vi tillater oss å gjøre det igjen:

 • Bedriften må tilby helseforsikring som inneholder det meste innen helse.
 • Gi alle ansatte f.eks. reiseforsikring, utvidet ulykkeforsking osv.
 • Tilby psykologisk hjelp.
 • Tannhelseforsikring.
 • Tilby økonomisk rådføring til personlig økonomi.
 • Gjeninnføre hytter til leie for alle ansatte.
 • Tilby gratis/redusert pris på helsestudio.
 • Tilby treningstøy/fottøy til redusert pris
 • Gi alle ansatte sommergave/julegave, noe av kvalitet.
 • Alle newsletter må oversettes til Skandinavisk.
 • Fortsett «bonus» for dem med lang tid i selskapet (25/40år).
 • Bedre pensjonsordning for onshore ansatte.
 • Legge til rette for ansatte som har/kan ha lese-/skrivevansker (dysleksi).

 

NAF har iøvrigt været i gang med dette længe, her er lidt historik i sagen:
NAF ser helseforsikring som et vældig vigtigt personalegode, og vi har derfor diskuteret det med bedriften længe. Tilbage i august 2022, var vi dog ikke blevet enige med bedriften, og fordi vi kom for tæt på sammenlægningen med Noble Drilling, ønskede bedriften sagen udsat.

Dette blev taget til referat d. 16.08.2022
Bedriften ser ikke at vi kan gjøre noe med forsikringsordningen på nåværende tidspunkt. Foreslår dette settes på vent inntil vi vet hvordan forsikringsoppsett/avtaler er tenkt i nytt selskap.

Da det nye selskab blev en realitet, genoptog vi forhandlingerne med NDN, og for en periode blev sagen en del af sykefraværsprojektet. Dette projekt er nu tæt på en afslutning, og forhandlingerne er igen tilbage i vores forum.

Vi har i mellemtiden været i kontakt med nogle forsikringsselskaber, og vi har diskuteret mulighederne for hvordan dette kan arrangeres, så alle er dækket ligeligt uanset hvilket land man er bosat i.

Vi har et nyt møde med bedriften i næste uge, og vi vil informere mere, når der er nyt i sagen.

20131001-124549421
01.desember.2023

Valget til NAF-styret 2024 har startet

Alle stemmeberettigede skal ha mottatt e-post fra post@mafsiden.no med link til valget via Surveymonkey
Les mer
Valget til NAF-styret 2024 har startet
20110407-142743791
01.desember.2023

​KHVO

Utpeking av Koordinerende Hovedverneombud (KHVO)
Les mer
​KHVO
LO%20Frode%20Larsen
29.november.2023

IE og oljepolitikk?

Hvad gør Industri Energi i LO?
Les mer
IE og oljepolitikk?
IMG_2961
24.november.2023

NAF info november 23

En info om kurs, kontraktsituasjonen, punkt 3.7, PC/vernebriller, helseforsikring og helikoptertransport.
Les mer
NAF info november 23
Stavanger%20Tinghus
09.november.2023

Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne

Den første pilotsag er berammet i Stavanger tingrett d. 20-24. november
Les mer
Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne
IMG_2961
02.november.2023

Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov

Alliancen virkede endnu engang
Les mer
Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov
}, []);