14.oktober.2023

NAF informerer om

fb

 
Helseforsikring
20140306-111226249

Helseforsikring
Så blir vi gjort oppmerksom på at det kan se ut som at det er andre og bedriften som er pådriver for dette når vi hadde felles møte med en 3dje part som kjørte Employee Focus Group,(Employee Benefits Survey Phase 2: Focus Group, Norway), en undersøkelse på vegne av Noble Drilling for å få ned sykefraværet. 

La det være helt klart at når vi la frem alle våre synspunkter til hva som må gjøres for å få ned sykefraværet så var det våre punkter som ble notert ned og andre var enige med oss. Dette er ikke hvem som har sagt hva, det er hva man får av resultater til slutt. Husk at de som hadde denne undersøkelsen ikke kan noe annet en å bringe videre de synspunkter som alle kom med og videreformidle dette til oppdragsgiver. 

Vi vet dette, NAF var der med 6 representanter i møtet.

NAF har også gjennom sin representasjon i styret til Noble Drilling Norge gitt klar beskjed om at vi forventer at vi får på plass en Helseforsikring. Da snakker vi dirkete med Claus Bachmann og styreformann for Noble Drilling Norge AS,  Marius Dahl.

Vi vet dette også, vi var der.


Vi listet opp alle våre forslag som vi tog opp ved mødet i "Emplyee Focus Group"  i infoen i august, men vi tillater oss å gjøre det igjen:

 • Bedriften må tilby helseforsikring som inneholder det meste innen helse.
 • Gi alle ansatte f.eks. reiseforsikring, utvidet ulykkeforsking osv.
 • Tilby psykologisk hjelp.
 • Tannhelseforsikring.
 • Tilby økonomisk rådføring til personlig økonomi.
 • Gjeninnføre hytter til leie for alle ansatte.
 • Tilby gratis/redusert pris på helsestudio.
 • Tilby treningstøy/fottøy til redusert pris
 • Gi alle ansatte sommergave/julegave, noe av kvalitet.
 • Alle newsletter må oversettes til Skandinavisk.
 • Fortsett «bonus» for dem med lang tid i selskapet (25/40år).
 • Bedre pensjonsordning for onshore ansatte.
 • Legge til rette for ansatte som har/kan ha lese-/skrivevansker (dysleksi).

 

NAF har iøvrigt været i gang med dette længe, her er lidt historik i sagen:
NAF ser helseforsikring som et vældig vigtigt personalegode, og vi har derfor diskuteret det med bedriften længe. Tilbage i august 2022, var vi dog ikke blevet enige med bedriften, og fordi vi kom for tæt på sammenlægningen med Noble Drilling, ønskede bedriften sagen udsat.

Dette blev taget til referat d. 16.08.2022
Bedriften ser ikke at vi kan gjøre noe med forsikringsordningen på nåværende tidspunkt. Foreslår dette settes på vent inntil vi vet hvordan forsikringsoppsett/avtaler er tenkt i nytt selskap.

Da det nye selskab blev en realitet, genoptog vi forhandlingerne med NDN, og for en periode blev sagen en del af sykefraværsprojektet. Dette projekt er nu tæt på en afslutning, og forhandlingerne er igen tilbage i vores forum.

Vi har i mellemtiden været i kontakt med nogle forsikringsselskaber, og vi har diskuteret mulighederne for hvordan dette kan arrangeres, så alle er dækket ligeligt uanset hvilket land man er bosat i.

Vi har et nyt møde med bedriften i næste uge, og vi vil informere mere, når der er nyt i sagen.

maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
}, []);