14.september.2023

NAF INFO SEPTEMBER 23

fb

 
En info som omhandler bemanningssituasjonen, Integrator i Åmøyfjorden, ”3C observation system”, røykdykkertest, sykemelding, MOB-båt trening, organisasjonskamp, heliport besøk, plasstillitsvalgte, lærlinger og karantenesaken.
IMG_2301

Bemandingssituationen
Vi er helt klar over at bedriften på det seneste har benyttet sig af både vikarer og meget overtid, på trods at af der står tidligere ansatte i kø for at blive genansat.

Dette er naturligvis noget vi diskuterer med bedriften, og vi har en forventning til at de snarest vil få et overblik over hvor mange ansatte vores operatører (AkerBP og Repsol) får brug for i den nærmeste fremtid. Så snart bedriften har fået det fulde overblik, vil vi begynde at forhandle om den totale bemanding på den enkelte rig i tillæg til kompetansepoolen.

 

Integrator i Åmøyfjorden
NAF har forhandlet protokol for bemanding af Integrator under opholdet i Åmøyfjorden

Kun de ekstra stillinger (Rig adm. og Roustabout) flyttes fra riggen, resten beholdes om bord i hele perioden. Det forventes at mande op med borecrew i november.

Læs hele protokollen her:

 

Styremøde
NAF afholdt styremøde på Clarion Energy d. 6-7 september.

Ud over de faste sager på agenda og handlingsplan, havde vi mange gode diskussioner og der kom mange gode input fra styret, bland andet følgende:

 

”3C Observation system”
Asst. KHVO gav os en præsentation af det nye system til behandling af RUH, som hedder ”3C Observation system” 

Systemet er endnu så nyt at vi ikke kender alle aspekter i det endnu. Men her er nok nogle ting som vi vil se nærmere på, som f.eks. manglende mulighed for at rapportere anonymt. 

 

Røgdykkertest
For dem som har udfordringer med at løbe og løfte samtidig, findes der en alternativ mulighed der er godkendt som en del af røgdykkertesten efter ”Offshore Norges” (tidligere Norsk Olje&Gass) retningslinjer.

Testen er en direkte måling av maksimalt oxygenoptag.

Personer som har dokumentation for at de har målt over 35 ml x kg-¹ x min-¹ på en direkte test de sidste 3 måneder, har bestået testen.

Bedriften vil tjekke op på hvordan det eventuelt kan indføres hos os. Vi følger op på sagen.

 

Sygemelding.
Der blev stillet spørgsmål til hvorfor man som bosat i udlandet skal indlevere diagnose til NAV på sygemelding under 16 dage.

Bedriften svarer følgende på dette:
NAV krever diagnose for at en sykemelding skal være godkjent uavhengig av sykemeldingens lengde. For at bedriften skal forskuttere sykepenger må man levere godkjent sykemelding. 

Hvad angår bosatte i UK, så følger der altid diagnose med sygemeldingen.

Bedriften oplyser i øvrigt at de som et led det pågående projekt for sygefravær i bedriften, har opsagt deres kontrakt med MedHelp ved udgangen af oktober 2023. Indtil videre skal Medhelp benyttes som vanlig.

 

MOB-båt trening
Vi har modtaget henvendelser fra nogle af vores medlemmer som er bekymrede for at deltage i MOB-båds træning offshore. Dette begrundes med at båden er placeret 70 meter over havoverfladen, og at der ikke findes rækværk og heller ikke nogen anden form for sikring når man går ombord, eller under ned/ophejsning af båden.

Kort sagt går bekymringerne på at nogle ikke finder det forsvarligt at gennemføre den praktiske øvelse offshore.

Bedriften ser ikke at der findes et alternativ med træning på land som lever op til regelværket, og de finder det derfor nødvendigt at gennemføre træningen som praktiske øvelser offshore, for at kunne leve op til det gældende regelværk.

De informerer videre at det vil føre til en personalesag, dersom den praktiske del af øvelsen nægtes udført af den ansatte.

 

Forenings-organisationskamp offshore
NAF ser ikke nogen forkert i at der føres organisationskamp mellem klubberne offshore, men vi vil på det stærkeste opfordre til at det foregår i en respektfuld og på en saglig måde.

 

Heliportmøder og rigbesøg
Vi forsøger for tiden at møde de fleste af vores medlemmer på heliporten ved udrejse. 

Vi vil naturligvis også prioritere rigbesøg på Integrator når den ligger i Åmøyfjorden.

 

Valg af tillidsvalgte
Vi opfordrer de hold som endnu ikke har fået valgt en tillidsvalgt til at gennemføre valg og melde tilbage til os.

Vi satser på at kunne afholde tillitsvalgtskonferanse i slutningen af november.

 

Nye lærlinge
6 nye lærlinge kommer snart offshore. Tag godt imod dem, og hjælp dem igennem med de udfordringer som de kan møde. 

Vi har kontaktet bedriften for hvornår de skal rejse ud, og vi vil prøve at få deres lokale plass tillitsvalgte til at tage imod dem allerede i heliporten, hvis de rejser ud samtidig.

 

Karantænesagerne
Det er nu omkring et år siden at NAF indkaldte IE til et krisemøde, fordi LO's advokater efter en alt for lang sagsbehandlingstid meldte ud at de fandt sagen om myndighedspålagt karantæne for "vanskelig at vinde frem"

Denne besked fandt vi helt uacceptabel og efter en række intense møder med IE, besluttede de sig for at køre sagen med egne advokater på trods af at LO fandt den vanskelig.

Dette var en stor milepæl for os i NAF og for hele branchen, som snart fulgte i vores fodspor.

Arbejdsgruppen hos IE har siden den gang gjort et kæmpe flot stykke arbejde, med at samle og klargøre alle kravene som er kommet ind, og som alle er sendt individuelt til bedriften. 

Nu er der endelig sat en dato på den første pilotsag.

Karianne Rettedal, leder i juridisk avdeling i Industri Energi oplyser at den første pilotsag er berammet i Sør-Rogaland tingrett d. 20-24. november.

https://industrienergi.no/nyhet/dato-er-na-klar-for-forste-rettssak-om-karantenekompensasjon/

139 NAF medlemmer og i alt 678 IE medlemmer har indsendt krav om kompensation.

Vigtigt at nævne er at det ikke gør nogen forskel for vores sag, at pilotsagerne køres mod andre firmaer en Noble, selvom den startede hos os. 

 

For dem som har rejst krav, men ikke mere er ansat
IE oplyser at de forventer at dem som af forskellige årsager er ude af firmaet, fortsætter sit medlemskab hos IE, så længe sagen kører. Dette gælder dog ikke for udlændinge, som er nødt til at melde sig ind i en anden fagforening/a-kasse for at modtage understøttelse.

Bosatte i UK kan alternativt melde sig ind hos RMT, som IE har samarbejdsaftale med. I så fald må den enkelte give besked til IE. (Referer til karantænesagen)

For dem som vælger at fortsætte deres medlemskab hos IE, tag kontakt til medlemsservice for at aftale eventuelt nedsat kontingent. 

Er du i tvivl, så kontakt os i NAF.

 

Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
Helikopter
01.mars.2024

1.mars 24

Helikopter ulykken utenfor Sotra
Les mer
1.mars 24
}, []);