19.juni.2024

NAF info juni 2024

fb

 
En info som omhandler lønn/lønnslipp, Internasjonalt ansatte, helseforsikring, firmahytter, reisepolicy, pensjon land, heliportmøter, Inspirer, midlertidig kompetansepool og rett til å gå i land.
IMG_2953

Lønn i juli
På grunn av ferieavvikling og permisjoner gir dette utfordringer i lønningsavdelingen med tanke på hva som kan komme med på lønnen vi får i slutten av juli måned.
Bedriften opplyser at reiseregninger og kurskompensasjon ikke vil bli utbetalt i juli.
Dette betyr at reiseregninger som blir innlevert før den 10.juli ikke kommer til utbetaling før på lønnen vi får i august.
 
Lønnsslipp
Det er flere som ikke har fått sin lønnsslipp for mai måned, og det viser seg at det er noen som har hatt problemer med dette i flere av månedene i 2024.
Vi får opplyst at dette har med våre private epostkontoer å gjøre. Gmail og Hotmail er eksempler på dette. Om dette kan løses fra bedriften sin side med deres brannmurinnstillinger vites ikke, men det arbeides på saken. Vi er veldig mange som bruker private epostkontoer opp mot bedriften, så dette får de bare fikse:-) 
 
Internasjonalt ansatte og norsk kontrakter
NAF vil prøve å få ferdigstilt dette i september og vi ser endelig frem til at dette nå endelig kommer på plass. Det har vært en lang vei, men det viser seg at man kan få til mye ved å presse på og samtidig argumentere for hvorfor dette er viktig.
 
Helseforsikring
Da er dette godkjent. Mange år med forhandlinger har endelig gitt avkasting. 
Bedriften berømmer oss for det arbeide vi i NAF har gjort de siste årene for å få en slik forsikring. 
Det betyr at vi endelig får dette på plass i løpet av høsten. 
Dette har også vært en lang prosess, men igjen så har bedriften kommet oss i møte og vært enig i vår argumentasjon.
 
Firmahytter
NAF har i denne våren og sommeren forhandlet med bedriften for å få tilbake de hyttene som ble fjernet som ett gode for mange år siden. Vi har fått lovnad på en hytte pr rigg slik situasjonen er nå.
Dette er selvfølgelig noe som vil være tilgjengelig for alle i bedriften som er ansatt offshore og det vil være et Hyttestyre som administrerer dette.
 
Reisepolicy, igjen
Vi har igjen tatt opp de problemene som har kommet inn. Dette omhandler bestillinger frem i tid og ikke minst den 3 timers-regelen etter ankomst heliport. Bedriften vil se litt mere på hvor langt frem i tid man må bestille reiser og fra når disse tre timene etter ankomst heliport skal gjelde fra.
Det går rykter om at man har fått beskjed om å bestille 4 måneder frem i tid, og at disse reisene faktisk blir veldig dyre.
Når det gjelder dette med etter ankomst heliport så hevder vi at om man kommer til land kl 23.00 om kvelden så har man en rett til å reise hjem med første fly, feks kl 07.00. Her kan bedriften ha ment at det kan være i inntil 3 timer etter kl 07.00 som skal gjelde. Vi mener at disse 3 timene ble brukt opp fra kl 23.00 til 02.00 og at den ansatte skal ha rett til å reise på det første flyet om man ønsker det.
 
Pensjon for de som er omfattet av landavtalen
Det er slik at de som er ansatt på kontoret er omfattet av samme innskuddsbaserte pensjonsordning som oss offshore, hvis man har samme organisasjonsnummer i bedriften for alle de ansatte.
Slik er det hos oss og det betyr at de på land også vil få 4/15 ordningen.
Det betyr at det skal betales inn 4% av lønn opp til 7.1G.
Denne økningen kommer da i tillegg til garantien på minimum 5,2%.
 
Heliportmøter
NAF har vært på endel møter den siste tiden og etter at avtalen om Inspirer ble skrevet under av Noble og Odfjell, så er det befriende å endelig kunne forklare hva som har skjedd før, under og etter prosessen. 
Mange er i alle fall glade nå for at det har kommet en avklaring og at alle som nå er fast ansatt, faktisk har jobb på de gjenværende riggene. Så er det slik at vi har stor forståelse for de som har stått på og har vært midlertidig ansatt i lang tid. Vi håper på mere arbeid på en rigg til slik at disse kan også bli fast ansatt.
 
Inspirer
I går, tirsdag 18.06.2024 gikk fristen ut for å kunne reservere seg mot å være med over til Odfjell. I praksis ville en slik reservasjon gjøre at man ikke hadde noe arbeid i Noble Drilling Norge AS og at man da kun hadde en gjennansettelsesrett i 12 måneder. Det betyr at det vil være en ny epoke for de 25 som da skal over til Odfjell og vi ønsker alle lykke til.
 
Midlertidig kompetansepool
Vi har startet forhandlingene med bedriften om en midlertidig kompetansepool for de som ikke blir flyttet over til INV og ING i ledige stillinger. Slik vi ser det så vil dette kun gjelde for 10-12 personer som var tilknyttet Inspirer.
Disse vil da få beholde sin tilnærmede turnus, med en fast utreisedag på onsdag, pluss/minus en dag. Det betyr at disse vet hvilken uke de skal reise ut, men dette kan da være på enten tirsdag, onsdag eller torsdag. Det er bare til INV og ING man kan reise til og vi håper at de som nå får denne turnusen kan leve med det i en gitt periode og at akkurat denne måten å gjøre dette på, er en del av det store bilde for å få på plass en avtale med bedriften som gjør at ingen av de som er fast ansatt i dag mister jobben.
Det er ikke optimalt for de som har lang ansiennitet og mener at de har krav på en fast 2-4 rotasjon, men denne avtalen vil være tidsbegrenset for de det gjelder, og så blir dette evaluert fortløpende.
Alt henger sammen her, minst mulig omrokeringer i akkurat den fasen man er i nå på begge riggene som er igjen.
 
3.7 Rett til å gå i land på fritid, ING
Litt oppdatering i denne saken. Forbundet STYRKE(IE) har nå fått oversendt saken til LO juridiske. Dette betyr at saken da blir gjort klar for arbeidsretten.
Vi oppdaterer fortløpende.
 
 
Med disse ord så ønsker AU/Styret i NAF alle sammen en god sommer. 
 
IMG_2953
19.juni.2024

NAF info juni 2024

En info som omhandler lønn/lønnslipp, Internasjonalt ansatte, helseforsikring, firmahytter, reisepolicy, pensjon land, heliportmøter, Inspirer, midlertidig kompetansepool og rett til å gå i land.
Les mer
NAF info juni 2024
shutterstock_186766919
05.juni.2024

Inspirer- juni -24

Hva skjedde egentlig?
Les mer
Inspirer- juni -24
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
04.juni.2024

Inspirer- Avtale signert

På fredag den 31.05.2024, ble protokollen om Inspirer signert mellom Noble Drilling Norge AS(Noble) og Odfjell Technology (Odfjell).
Les mer
Inspirer- Avtale signert
IMG_2951
29.mai.2024

Lønnsoppgjøret offshore 2024

Hva fikk vi egentlig?
Les mer
Lønnsoppgjøret offshore 2024
IMG_1759
29.mai.2024

Inspirer mai 2024

Noble innkaller til teams møte for alle ansatte ombord på Inspirer
Les mer
Inspirer mai 2024
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
}, []);