16.august.2023

NAF info august 23

fb

 
En info som omhandler lønnsforhandlinger på land, nye medlemmer, internasjonale kontrakter, Employee Focus Group, tidligere stilling innehatt stilling og bruk av Norsk språk.
IMG_2300
Lønnsforhandlinger på land
Som nevnt i tidligere info så ble Stavanger kontoret bare overkjørt fra Houston i dette oppgjøret. NAF var ikke enige hverken utfallet eller hvordan dette ble gjort på. Det var ikke reelle forhandlinger og slik kan vi ikke ha det.
NAF laget en uenighetsprotokoll på dette og varslet at dette kom til å bli tatt opp sentralt.
NAF krevde at våre medlemmer som minimum skulle ha 5,2%, altså langt over det som ledelsen i Houston hadde bare satt.
Nå har vi fått en avklaring på dette og vi fikk i forrige uke beskjed om at vårt krav var innfridd og at da selvfølgelig ikke bare våre medlemmer, men ALLE på kontoret skulle få 5,2%. Man ser her fordelen av å være organisert, fordelen av å ha en klubb i ryggen når slike ting skjer. Det er bare å melde seg inn.
 
 
Nye medlemmer
Vi har gjennom sommeren fått 10 nye medlemmer.
 
 
Norske kontrakter for internasjonalt ansatte
Forhandlingsmøte nummer 2 ble avholdt den 12.juni. DSO møtte ikke og bedriften setter videre forhandlinger på vent til etter møte med DSO uke 25.
Hva som skjedde i det møte mellom DSO og bedriften er uklart.
NAF har respektert at bedriften nå vil avvente videre forhandlinger med grunnlag i at de gjerne vil at flertallet av de som i dag har internasjonale kontrakter vil over på norske kontrakter.
NAF mener ellers at det ikke må være et flertall som skal være avgjørende og har informert bedriften at vi vil vurdere å gå til søksmål for våre medlemmer for å oppnå dette. 
 
Hadde NAF hatt flertallet alene av de med internasjonalt ansettelse og som vil ha norske kontrakter, så hadde vi gått til bedriften og fått dette på plass, uten å måtte true med rettsak.
Drøftelsene var godt i gang og dette er en unik mulighet for at våre internasjonalt ansatte kunne få et forutsigbart ansettelsesforhold og trygge rammer. 
 
1.juli så ble alle som var ansatt på Guernsey overført til dansk ansettelse, da bedriften sannsynligvis innså at måten de var ansatt på Guernsey, ville bryte med norsk lov etter de nye reglene. Når det er sagt, bedriften kunne bare ha gitt alle disse norske kontrakter….
 
 
Møte med «Employee Focus Group»
NAF var sammen med andre ansatte i bedriften innkalt til video møte med ett konsulent firma i Houston for å bli presentert resultatet i undersøkelsen omkring «hvordan har du det» i Noble. Samtidig fikk vi komme med forslag til forbedringer som vi syntes burde gjøres, her er noen av forslagene:
 • Bedriften må tilby helseforsikring som inneholder det meste innen helse.
 • Gi alle ansatte f.eks. reiseforsikring, utvidet ulykkeforsiking osv.
 • Tilby psykologisk hjelp.
 • Tannhelseforsikring.
 • Tilby økonomisk rådføring til personlig økonomi.
 • Gjeninnføre hytter til leie for alle ansatte.
 • Tilby gratis/redusert pris på helsestudio.
 • Tilby treningstøy/fottøy til redusert pris
 • Gi alle ansatte sommergave/julegave, noe av kvalitet.
 • Alle newsletter må oversettes til Skandinavisk.
 • Fortsett «bonus» for dem med lang tid i selskapet (25/40år).
 • Bedre pensjonsordning for onshore ansatte.
 • Legge til rette for ansatte som har/kan ha lese-/skrivevansker (dysleksi).
 
Rett å få tilbake tidligere stilling
Har jeg rett til å få tilbake en tidligere stilling, etter en nedbemanning?
Svaret er nei.
Man har ikke krav på å få sin gamle stilling, eller rettere sagt en høyere stilling tilbake.
Når man reiser ut på sin første tur etter at vi har hatt en nedbemanning så aksepterer man den nye stillingen man har fått og da stiller alle egentlig på likt. 
Når det er sagt så prøver bedriften så langt det er praktisk mulig å gi stillingen tilbake til de som har hatt dem tidligere. 
Det er heller ingen grunn for dem å gi den til noen som ikke har hatt den. 
Vi har ikke hatt mange saker som har omhandlet at noen har ment at de har blitt forbigått, men det er ingen regler eller rettighet knytt opp til å få sin gamle stilling tilbake. 
 
En annen sak som også har vært diskutert ute, er dette med hvilke rettigheter man har om man er bedrift tillitsvalgt. Dette er da de som sitter i styret i sin lokale klubb.
Man har en rettighet som skiller seg ut og det er at ved permitteringer så skal disse være ansett å ha lengst ansiennitet i sin stilling. (ref HA§ 7.12 og 7.2)
Ved oppsigelser så har bedrifts tillitsvalgte, plass tillitsvalgt og Vo/HVO ikke noe spesielt vern utover at under ellers like forhold som ansatt samme dag, reist ut på rigg samme dag, kan fagforeningen kreve at den som da innehar verv skal tilbys jobb fremfor den om ikke er tillitsvalgt eller er verneombud.
 
Bruk av Norsk språk
Problematikken omkring bruk av norsk språk ble igjen diskutert. NAF mener at alt av informasjon nå kun kommer på engelsk og at dette er svært uheldig og at forskrifter blir brukt.  
Informasjon som anses som viktig, og som er relevant for ansettelsesforhold, og/eller sikkerhetskritisk, bør være på norsk og engelsk.
NAF har avlevert artikkel «Norsk språk er førstevalg» fra Ptil. Norsk språk SKAL brukes i størst mulig grad i petroleumsvirksomheten. Dette gjelder både skriftlig og muntlig. Velger man å bruke et annet språk, MÅ arbeidsgiver dokumentere at norsk språk IKKE er hensiktsmessig, og at ikke går ut over sikkerheten.
 
20180727-201242394
14.september.2023

NAF INFO SEPTEMBER 23

En info som omhandler bemanningssituasjonen, Integrator i Åmøyfjorden, ”3C observation system”, røykdykkertest, sykemelding, MOB-båt trening, organisasjonskamp, heliport besøk, plasstillitsvalgte, lærlinger og karantenesaken.
Les mer
NAF INFO SEPTEMBER 23
IMG_2300
16.august.2023

NAF info august 23

En info som omhandler lønnsforhandlinger på land, nye medlemmer, internasjonale kontrakter, Employee Focus Group, tidligere stilling innehatt stilling og bruk av Norsk språk.
Les mer
NAF info august 23
Bilde%20l%C3%B8nnstabell
11.juli.2023

Lønnstabell 2023

Nye lønnstabeller finner dere her
Les mer
Lønnstabell 2023
2221A60A-A500-4B20-8B22-1BEC9585B652_1_201_a
28.juni.2023

Lønnoppgjøret 2023 —

Enighet hos Riksmekleren
Les mer
Lønnoppgjøret 2023 —
20150527-102651425
28.juni.2023

Riksmekler 2023

Da starter mekling hos Riksmekleren i Oslo
Les mer
Riksmekler 2023
IMG_1759
21.juni.2023

Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator

Årets lønnsoppgjør er ikke avsluttet, vi er innkalt til Riksmekleren onsdag den 28.juni kl 09.00
Les mer
Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator
}, []);