24.februar.2022

Masseoppsigelser i Maersk Drilling Norge

fb

 
135 vurderes oppsagt, permitteringer var intet alternativ
IMG_1754
Det er med tungt hjerte vi nå skal prøve å sette ord på hva som har foregått den siste tiden.

Mange har skrevet til oss og etterspurt info, om vi ikke bare kunne komme med en fremdriftsplan osv. Det har vært veldig vanskelig å informere, uten at man da har måtte skrevet om at dette faktisk kom til å ende med masseoppsigelser.

Litt historikk:
I høst etter at vi var ferdig med forrige runde med oppsigelser, så var vi klar over at 2022 kom til å bli vanskelig med tanke på kontrakter og aktivitet.

Det vi stod ovenfor var at på det tidspunktet var vi lovet at Invincible skulle ha full bemanning under SPS og oppgradering. Ingen nevnte noe om opplag og Q4 i 2022 før den skulle ha full bemanning. Vi var forespeilet at Intrepid skulle ha et opphold på ca 3 måneder og vi planla med riggvis permittering. Det eneste utfordringen her var at vi måtte få bedriften til synliggjøre at dette kom til å være av en varighet på mindre enn 12 uker slik at man kunne ha riggvis permittering og ikke en full omrokkering.

Reacher og Integrator skulle bytte plass, det skulle da være noen flere på Integrator så vi totalt sett skulle komme oss godt over sommeren. Boringen på Inspirer ville minst være til oktober 2022, så der var tid for at rigg situasjonen skulle endre seg til det bedre.

I januar ble vi innkalt til møte der vi fikk beskjed om at Invincible ikke skulle ha den type bemanning som vi var forespeilet. Dette endret alt, absolutt alt.
Da skulle folkene bli flyttet rundt på mellom riggene, og vi ble da stående ovenfor at når Intrepid skulle legges til kai(selvfølgelig i DK for det bestemmer ikke vi i Norge). Bedriften ville allerede da i slutten av januar egentlig ha drøftelser om dette med det ble for knapt med tid. På dette tidspunktet visste vi ikke noe om bemanningens størrelse på hverken Intrepid eller Invincible ved kai. Februar kom, bedriften arbeidet på høygir for å finne frem til løsninger/lister/bemanning og vi ble da innkalt til møte den 21.02.22 for å drøfte dette. 

Vi ble i møtet presentert en plan der 135 ble vurdert sagt opp, 60 personer med virkning fra 01.03.22, dette pga lang ansiennitet. resten i mars. Fy faen... Dette er vondt.

45 personer skulle være igjen ombord på Intrepid i Frederikshavn, SPS på Invincible hadde fått noe bemanning, litt på Hybrid oppgraderingen og riggen ville faktisk være helt uten norsk bemanning frem til Q4 når den skulle returnere til Norge.

Vi måtte da se hvordan dette kunne sees i sammenheng med at som skal skje fremover. Riggvis permittering ble krevd, noe som ville bli veldig uoversiktlig, ja vi ville fått oppsigelsene utsatt til 31.03.22, men her ville folk bli permittert for så å bli oppsagt samtidig. Hardt mot hardt, vi krevde at alle oppsigelsene skulle utsettes en måned og krevde at de vil bli gjort gjeldende fra tidligst 31.03.22.

Kompetansepoolen har vi fått til 40 personer. Vi er da nede på ca 350 ansatte igjen i Maersk Drilling Norge AS pluss da kompetansepoolen.

Totalt 135 mennesker vil bli vurdert sagt opp denne gangen, mennesker med over 15 års ansiennitet i firmaet blir nå kalt inn til 15.1 møter. MAF vil selvfølgelig bistå alle medlemmer som ønsker dette på disse møtene. Det er bare å si fra når dere får beskjed med bedriften om dette.Ta ellers kontakt med oss om noe skulle være uklart.

Les protokollen, det er en utrolig kompleks situasjon der mange skal bytte rigg, inn i en Ekstra kompetansepool for en periode, tilbake til rigg, og da ikke nødvendigvis til dit de var.

Det er veldig uoversiktlig, men bedriften er også klar over at det kan være mange som trenger en gjennomgang og en mer inngående forklaring. 

Det vi kan si med sikkerhet er at bedriften har gjort alt de kan for at alle skulle kunne få en forutsigbarhet og at de har prøvd å flytte på færrest mulig.

Men det er mere, selvfølgelig er det det. Hva med fusjonen mellom Mærsk og Noble opp i alt dette?
Man kommer ikke utenom dette når man da ser at vi vil ha så mange overtallige på det tidspunktet en "closing" har blitt satt. De snakker om 1.juli, men dette er ikke noe man kan forholde seg til

Vil ikke dette gi jobber? 

Leier ikke Noble inn folk i da?

Hva med min ansiennitet i et nytt firma?

Hva med min tariffbestemte fortrinnsrett i 2 år?

Vil den gjelde i Noble?

Osv......

Alt dette må vi komme tilbake til men kan si så mye at med alt som omhandler fusjonen, så er det ingenting å informere om enda. Konkurransetilsynet setter en stopper for alt. Det er ingen av oss som kan snakke med "Noble i Norge" i dag om de trenger folk sener osv. Det er ikke noe mere å komme med en det som blir sagt fra sentralt hold i Town Halls fra Jørn Madsen og co..
Vi har ikke lov til å diskutere noe på ikke på vårt nivå, ikke HR ei heller vår sjef Jakob Korsgaard kan påvirke noe enda,

Det vi kan si er at vi krever og bedriften er enig i at fortrinnsretten er tariffestet, men juridisk så kan vi ikke med sikkerhet si at dette vil gjelde i det nye firmaet som da skal hete Noble Corporation. Advokater i IE er på saken og dette er noe MAF kommer til å kjempe for, vær trygg. 

Hva skjer fremover?

Det som skjer aller først er at alle som vurderes oppsagt blir kontaktet av bedriften i neste uke og så vil 15.1 møtene starte fra mandag den 7. mars.

MAF vil ellers komme med en tidslinje slik vi ser situasjonen fremover, om meget kort tid.

Vi ber om forståelse for at vi ikke har kunne informert om alt dette tidligere.

Dere finner protokollen om masseoppsigelser her, og avtalen omkring verkstedopphold for Intrepid her.

 
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
}, []);