19.januar.2022

MAF info januar 2022.

fb

 
En info om AkerBP´s krav, Noble, Nordea, Årsmøte og kompensasjoner ifm Covid-19.
IMG_1759
AkerBP krav om beskyttelse for at rejse offshore.
AkerBp har informeret om at de vil indføre krav om beskyttelse for alle som rejser offshore til deres installationer og rigge som opereres av dem.  

Med krav om beskyttelse menes der følgende i henhold til Covid-19-forskriften:
1. Er fullvaksinert mot SARS-CoV-2.
2. Har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen.
3. Ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 12 måneder etter prøvedato 

Både MAF og bedriften må forholde sig til loven omkring dette. Det samme må også AkerBP, hvor Industri Energi har stillet sig stærkt kritisk til den process de har kørt, uden involvering af hverken klubb eller vernetjeneste.  

https://industrienergi.no/nyhet/kritisk-til-aker-bps-prosess-for-a-innfore-krav-om-koronavaksine/

Bedriften oplyser til vores månedsmøde at de vil se ind i hvordan dette skal håndteres, og at de vil have en videre dialog med os og vernetjenesten. 

Vi mener at mange spørgsmål og meget jura må afklares før sådan et tiltag kan sættes i værk, og vi har baseret på det fælles Teams møde som blev afholdt med Industri Energi i sidste uge, efterfølgende modtaget en del juridisk vejledning fra den gruppe som Industri Energi har nedsat for at vurdere alt dette.   

Ingenting i loven er helt sort/hvidt, og der er mange meninger. Men vi ser det som vores vigtigste opgave at alle medlemmer behandles korrekt, uanset om de står frem som fuldt vaccinerede, eller om de kan dokumentere at de har haft corona i henhold til Covid-19 forskriften, eller om de ikke vil oplyse deres status.  

Specielt det sidstnævnte er den store udfordring, og også det punkt som Industri Energi stiller sig stærkt kritisk til, op imod arbeidsmiljølovens §9.Fusjon med Noble Drilling.
Her har vi ikke noget nyt, og henviser til tidligere generelle nyheder fra december 2021.Nordea Liv Pension
Dette omhandler en ældre pensionsaftale fra ca. midten af 90'erne, som en del MDN ansatte med udenlandsk bopæl har opsparing i. Men det viser sig at det virker tilfældigt hvem som har opsparingen eller ikke. 

Vi har for nogen tid siden bedt bedriften om en forklaring.  De har rettet henvendelse til forsikringsmægleren som er ved at se på sagen. Vi har også været i kontakt til ham, og han forsøger lige nu er at fremskaffe de gamle aftaler.   

Vi har tidligere spurgt om nogle af vores medlemmer om de kan huske noget, og vi har også fået et par svar som er videregivet.  Nogle mener at vi har haft en aftale under Vesta først, og at den senere er blevet overført til Nordea. Årsmøde MAF 2022
Et overvejende flertal i styret er enige om at vi udsætter årsmødet, i håb om at vi kan afholde fysisk møde. 

Årsmødet skal i udgangspunktet afholdes inden udgangen af februar, men Forbundsstyret i Industri Energi kan give tilladelse til at det udsættes yderligere. 

Vi vil i samråd med MAF styret vurdere situationen løbende.  Det eksisterende Styre sidder indtil Årsmødet er afholdt.

Vi går ind i et år med Hovedforhandlinger, og selvfølgelig vil karantæne og kompensation også blive et tema på Årsmødet, med forskellige krav til hovedforhandlingerne.  Herunder en opfølgning på de forskellige sager om karantæne.Kompensation for karantæne generelt.
Mange har naturligvis spurgt ind til sagerne, og vi har netop modtaget denne opdatering fra Industri Energi:

Som tidligere meddelt henvendte LO-leder Peggy Hessen Følsvik seg til NHO for å diskutere en henvendelse til myndighetene om offentlige kompensasjonsordninger. Henvendelsen resulterte i et møte hvor NHO fremholdt at medlemsbedriftene burde kunne finne løsninger og påla Norsk olje og gass å ta initiativ til et møte med Industri Energi for å komme til enighet om prosessen videre.

Uheldigvis har Norsk olje og gass byttet leder og som følge av innstramminger i møteaktivitet før Jul, har det dessverre tatt lang tid å få satt opp et møte for oppfølging. Nå er det imidlertid enighet om å møtes i midten av februar for å drøfte våre krav.Kompensation for fritidskarantæne som ikke er myndigheds pålagt. 
Som tidligere beskrevet her har vi krævet kompensation for alt fritidskarantæne gældende fra 24 Juni 2021

Vi havde møde med bedriften igen i sidste uge, og vi kom ikke til enighed.  Vi udarbejder derfor nu en tvist med bedriften, som sendes til Industri Energi.


Kompensation for Corona test inden udrejse.
Vi er ikke helt enige med Industri Energi når de mener at det kun skal kompenseres i henhold til tarifaftalens punkt 8, som siger overtid for medgået tid dog minimum 4 overtimer.   Vi satte kravet lidt højere ved at kræve at det skulle ses på som en del af opholdsperioden. Uanset har Industri Energi indsendt stævning med nævnte krav i henhold til punkt 8 i tariffen og vi må afvente resultatet af dette. Industri Energi antager at hvis de vinder en dom på dette, så vil kunne benytte den for at opnå det samme resultat.Sygdom i karantænetiden og retten til permisjon i henhold til tarifaftalens punkt 14.1 a,b og c
Vi har tidligere oversendt alle problemstillingerne til Industri Energi, men de har ikke taget stilling til dem.  Vi mener naturligvis ikke at det kan være rigtigt at vi mister både tarifmæssige og lovmæssige rettigheder til permissioner ved at skulle sidde i karantæne.  Men så længe det ikke er juridisk afgjort hvad en karantænedag skal defineres som, og så længe der ikke står noget om karantæne i tarifaftalen, så kan bedriften tilsyneladende fortsætte med at lave egne regler om hvordan de vil håndtere dette. 

Vi har selvfølgelig forsøgt os med lokale aftaler, men det eneste bedriften har givet efter på, er at man nu kan melde sig syg i karantænetiden, uden at de vil gå til træk i lønnen, hvis man på grund af sygdom, ikke har kunnet gennemføre nødvendig karantæne inden udrejse. Og man bliver heller ikke mere tvunget til at skulle flytte sin tur eller skylde nogen dage.  Men vi må pointere at dette kun den praksis som bedriften nu har valgt, og altså ikke noget vi har en aftale på.  Og vi har ud over dette fortsat udfordringer med permissioner generelt i henhold til tariffens punkt 14.1 a,b og c, når de falder ind i karantænetiden.  Kompensation for krav om karantæne eller isolation på hjemrejsen.
Bedriften oplyser at dette vil typisk være regerings pålagt karantæne (som i øvrigt skal håndteres af det lokale smittevernskontor) og de mener derfor ikke at de skal kompensere, selvom nærkontakten eller smitte med corona er sket på deres installation.

Industri Energi mener ikke vi kan kræve noget så længe det er myndigheds pålagt. Bedriften ønsker ikke at lave en lokal aftale om kompensation for dette.Hvis man er testet positiv under rejse til hotel eller opmødested.
Bedriften pointerer at opmødestedet er heliporten, men der kan med dialog vurderes undtagelser på dette.

Hvis man rejser ud på overtid vil MAF dog anbefale at man laver en aftale med sin koordinator først.

Bedriften minder på at man må kontakte både det lokale smittevernskontor og egen læge for lægeerklæring hvis man testes positiv.  Det er hovedsageligt egen læge man skal benytte sig af, men i særlige tilfælde kan man søge hjælp hos bedriftshelsetjenesten. Man kan også benytte sig af vagthavende udrejsemedic for rådgivning.  Generelt om alle karantænesagerne må vi sige følgende:
Bedriften vil ikke komme oss i møte eller forhandle om noen av våre krav innenfor karantene eller kompensasjon. De mener at ikke noe av dette er regulert i vår overenskomst. 

Slik har det vært hele veien og det viser seg at de KUN betaler for det som kan viderefaktureres til operatørene eller den norske stat. 

MAF kan ikke ikke gjøre annet enn å tviste på dette og be andre om hjelp, for MDN vil ikke betale.
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
}, []);