12.juni.2020

Litt generell info

fb

 
En info som forteller litt om ukentlige gjøremål
IMG_2300
I denne info vil vi skrive litt generelt hva som skjer til daglig og ukentlig.

Til daglig operere vi klubbarbeidet fra våre hjemmekontorer. Årsaken til dette er jo Covid-19 situasjonen. Dette har vi gjort siden den 10.mars. Vi var opprinnelig på vei ned til Eigersund og Mandal på riggbesøk, men dette ble avlyst. Vi har nå åpnet opp for at vår kontor sekretær Elisabeth Brekke, som er kommet tilbake etter barselpermisjon, kan benytte vårt kontor på Forus.

Ellers så kan vi informere om at vi har daglige video møter i AU. Med AU menes leder(Frode Larsen), nestleder(Jørn B Hansen) og foreningssekreær(Bår Inge Pedersen). Vi har også tett dialog med vernetjenesten, primært KHVO Anders Blom. Daglig er vi i kontakt med bedriften. Vi har tett kontakt med Industri Energi og andre tillitsvalgte i andre selskaper. 

Ett eksempel på hvorledes vi har hatt det denne uken er: avholdelse av styremøte i MAF, Forbundsstyremøte i IE, sluttført endringene på kontoret som følge av nedbemanning,
Intrepid utreisemøte, styremøte i MDN AS, Landsstyremøte i IE og saksbehandlet ca 30 saker. I tillegg går det ekstremt mye tid i forberedelser til møter som kommer og møter som vi trodde skulle komme. Endel forefallende kontorarbeid må også gjøres.
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
}, []);