12.august.2020

Karantene kompensasjon

fb

 
MAF er uenig i kompensasjonsmodellen som bedriften la frem i forbindelse med covid-19 karantenen.
shutterstock_140786680
MAF hadde i går,  tirsdag 11.08.20,  møte med bedriften vedrørende ulike kompensasjonsmodeller for de som nå skal arbeide på Maersk Invincible og Maersk Integrator.

MDN vi gi en kompensasjon som er tilsvarende modell som for ansatte i AkerBP, men om nasjonale krav skulle gjøre at f.eks Danmark ble "rødt" så ville kompensasjonen bortfalle, og det ville da kun være de som bor i Norge som da fikk kompensasjon ihht til den modellen som AkerBP har. 

Alle som bor i Norge og Danmark i dag og som må bruke kollektiv transport, de vil få en karantenetid på 3 dager(i praksis 3 netter i Norge).
For de i UK eller andre land som ikke AkerBP har definert som "grønn"(se side 19 i utreiseinstruksen til AkerBP, link under info) så ville karantenetiden være 10 dager, men med 2 tester bli redusert til ca 5 dager. 
Alle andre land innenfor Schengen/EØS område har AkerBP definert som "røde", så her vil alle land som "grønne", sett fra regjeringens syn, få kompensasjon. Alt utenfor Schengen/EØS så vil karantenetiden normalt være 10 dager, om man ikke da har en produksjonskritisk rolle, definert av AkerBP.
Enkelt forklart så vil ALLE fra UK som nå arbeider på Maersk Integrator og Maersk Invincible få betalt for sin karantenetid, så lenge at UK forblir "grønt".

Hva var MAF sitt utgangspunkt når det hele startet?
Fra starten av så har MAF ment at all karantene skulle vært å annses som en del av den ansatte sin oppholdsperiode, med dertil kompensasjon  ihht til tariffavtalen. Dette har ikke vært mulig å kunne kreve gjennom tariffavtalen, så derfor har både myndighets- og operatørpålagte karantener vært umulig for en lokal klubb å kunne kreve kompensasjon for. Dette er flyttet opp via IE til LO og der ligger uenigheten i dag.

Med fare for å foregripe begivenhetenes gang, så ser vi at smittetallene går opp igjen både nasjonalt og ellers verden. Så hvorfor lar det seg gjøre å få kompensasjon nå, og ikke for de som da var på Maersk Reacher for AkerBP? Svaret er at bedriften nå ser at dette blir runde 2 av karantene for mange og det vil omfatte veldig mange av MDN sine ansatte. Hvem som betaler vet vi ikke....
MAF er av den oppfatning at alle skulle vært behandlet likt, slik at om man da fikk 10 dagers karantene om man kom fra USA, og AkerBP hadde sin 5-dagers karantene, så skulle den ansatte da få kompensert for 5 av dagene, altså uavhengig av de nasjonale karantenereglene. 

Bedriftens forslag om å kompensere for det som da er over nasjonale krav, gjør at all kompensasjon faller bort for alle som er på Integrator og Invincible for de som da kommer fra "røde" land om dette nå endres.

Det ligger inne forslag fra FHI(Folkehelseinstituttet) om å stenge flere land denne uken og deler av Danmark. 

MAF mener at de ansatte sitter like mye i karantene om det er nasjonalt krav eller dette er noe som AkerBP krever, og hvorfor skulle ikke våre medlemmer bli tilgodesett med minst like gode vilkår som de som da er ansatt hos operatøren? Svaret var enkelt; fordi MDN ikke trenger å betale for det.

Så hva med de som da ikke er på disse to riggene som da arbeider for AkerBP, og følgelig ikke har noen operatørkrav slik det er nå?
Her blir det vanskelig å kreve noe da Equinor og Repsol ikke har interne karanteneregler for sine ansatte. Det betyr altså at man da må i karantene uten kompensasjon om de nasjonale reglene endres, og da med henvisning til uenigheten mellom Norges Rederiforbund og Industrienergi som nå ligger hos partene i arbeidslivet på høyeste nivå.

Bedriften sa ellers i møte at de ville betale for alle som fikk karantenerestriksjoner kun utover de nasjonale kravene, for alle i bedriften som arbeider på Norsk sokkel. Det er utarbeidet en uenighets protokoll for denne situasjonen og den er nå underskrevet av begge parter. MAF har bare bekreftet sitt standpunkt i denne protokollen som ligger vedlagt denne infoen.
Der beskriver bedriften hva de vil innføre, med tanke på kompensasjon for overnatting, kjøring og testing.
Dette må nok de få informer om selv, som sagt så er ikke vi enige i denne modellen. 
Alle spørsmål hvordan dette skal håndteres må selvfølgelig bedriften selv svare på. Den enkelte må ta kontakt med sin koordinator om det skulle være noe. 

MAF vil igjen be IE igjen om at det nå blir arbeidet for å få en bransjestandard, slik at vi har noe å forholde seg til i fremtiden.
Det er ikke siste gangen vi kommer til å bli utsatt for at våre medlemmer kan havne i karantene eller andre fenomen som gjør at man blir forhindret å reise ut på sin arbeidsplass.

At man kan gjemme seg bak en et myndighetskrav for å slippe å betale for at ansatte skal måtte bruke store deler av sin fritid i karantene, kan ikke fortsette.
Mon tro om dette kommer opp i lønnsforhandlingene til høsten.....

Linkt til AkerBP´s utreiseinstruks her
Link til ueninghetsprotokoll mellom MAF og MDN her
 
IMG_1758
24.mai.2023

Lønnsoppgjøret 2023- offshore

Brudd i lønnsoppgjøret for offshoreansatte
Les mer
Lønnsoppgjøret 2023- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
23.mai.2023

Lønnsoppgjøret 2023

Da har tariffoppgjøret for offshore startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2023
shutterstock_125822267
18.mai.2023

Generell info mai-23

En info omkring norske kontrakter, sykefraværsprosjekt, personopplysninger, lærlinger, lønnsregulering onshore/offshore.
Les mer
Generell info mai-23
Nyt%20pas%20forside
12.mai.2023

Opplysninger til Noble USA ---OPPDATERT 16.MAI---

Det har kommet mailer fra agent som ber om personlige opplysninger- BEDRIFTEN VIL INFORMERE-
Les mer
Opplysninger til Noble USA ---OPPDATERT 16.MAI---
IE%20logo%20midt-farge-firkant
11.mai.2023

Medlemsundersøkelse

Delta i Industri Energi´s Medlemsundersøkelse 2023
Les mer
Medlemsundersøkelse
20120116-104534864
26.april.2023

Internasjonale kontrakter

Det skal avholdes forhandlinger omkring overgang fra internasjonale kontrakter til ansettelse i Norge
Les mer
Internasjonale kontrakter
}, []);