05.desember.2022

Invincible til Stavanger

fb

 
87 blir midlertidig permittert
20100929-141635518
Invincible arbeider i dag på Ivar Aasen for AkerBP, hvor operasjon forventes ferdigstillet siste halvdel av desember. Riggen vil etterfølgende bli flyttet til Åmøyfjorden utenfor Stavanger, hvor den vil ligge i opplag inntil neste oppdrag som har planlagt oppstart i begynnelsen av april 2023. Det forventes å oppbemanne riggen igjen siste halvdel av mars 2023.

Det planlegges med en riggbesetning på 22 (totalt 66) pluss catering, de resterende 87 blir midlertidig permittert. NAF mener at det kunne vært færre permitteringer på grunn av den korte tiden det er mellom oppdragene, men har forståelse for at dette er et kompromiss innenfor alliansen. 
 
Vi har vært i drøftelse møter med bedriften og vi er enige om at ingen blir permitteret lengre enn 12 uker. Det betyr at bedriften kan permittere riggvis. Det vil si at de som har sin arbeidsplass ombord på Invincible blir midlertidig permittert dersom de ikke er en del av stakking crewet som teller 22(totalt 66).
 
Hva innebærer det å bli midlertidig permittert?
Kort fortalt så har arbeidsgiver krav til varsel om permitteringer 14 dager før permitteringen settes i verk. Arbeidsgiver har da plikt til å betale de første 45 dagene ordinær lønn. Etter arbeidsgiver perioden kan man søke dagpenger via NAV.
Vi er enige om at bedriften først skal spørre de midlertidig permitterte dersom de ønsker benytte annet personell som er fast ansatt i Noble Drilling Norge AS(NDN). 

La oss ta ett eksempel:
Man får varsel om midlertidig permittering 6.desember, da blir man tidligst permittert den 20.desember. En forutsetning for dette er at man er ferdig avspasert. Arbeidsgivers lønnsplikt starter først da man er ferdig avspasert. De første 45 dagene etter dette betaler NDN ordinær lønn. Deretter er NDN fritatt fra lønnsplikt, da må man søke NAV om dagpenger. 

Reiser man på jobb i arbeidsgivers lønnsplikt periode, stopper dagene bedriften betaler permitteringslønn for, og fortsetter løpende etter endt avspasering.
Reiser man på jobb når man får dagpenger fra NAV, avsluttes dagpenger og man kan på nytt søke dagpenger når man er ferdig avspasert.

Vi har fått med i protokollen at NDN forplikter å ta midlertidig permittert personell tilbake på lønn fra første utreise etter oppbemanning i mars, dog skal ingen være midlertidig permitterte lenger enn 12 uker. Normalt vil det være slik at den som har vært midlertidig permittert lengst skal først tilbake i arbeid. 
 
I opplag ved Stavanger
Riggen blir liggende i Åmøy fjorden like utenfor Stavanger. Besetningen ombord vil være omlag 22 pluss catering. Stillingene og antallet er her: 
3 OIM, 3 DSL, 6 Tourpusher, 3 TSL, 3 Maintenance Engineer, 3 MSL, 6 Roughneck, 6 Crane Opr, 3 Assistant Crane Opr, 6 Roustabout, 6 Operator Technical, 3 Engine Mech, 3 ET, 3 Electrician, 3 Hydraulic, 3 Medic og 3 Logistics Coordinator. Dette utgjør 66 personer tilsammen.
 
 
Protokollene finner du ved å gå til denne siden: https://www.mafsiden.no/protokoller​
 
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
}, []);