04.juni.2024

Inspirer- Avtale signert

fb

 
På fredag den 31.05.2024, ble protokollen om Inspirer signert mellom Noble Drilling Norge AS(Noble) og Odfjell Technology (Odfjell).
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673

Vi kan også si med 100% sikkerhet si at dette hadde ikke skjedd uten av vi i NAF og Odfjell klubben i IE hadde forhandlet på bakrommet og fikk bedriftene til bordet igjen. Både NAF og Odfjell-klubben så risikoen begge bedriftene måtte ta om dette skulle ende i en rettsak om virksomhetsoverdragelse.

Det er veldig viktig å presisere at NAF IKKE har hatt noe å gjøre med utvelgelsen av personer eller stillinger, men vi bidro til at Odfjell tok 25 personer i stedet for 12. Det betyr også at vi får en betydelig kompetansepool i Noble, som ikke er helt optimal ifølge bedriften. Alternativet var at vi gikk til sak og krevde at alle som ikke skulle være en del av virksomhetsoverdragelsen, skulle stått i stilling, noe som Stavanger Tingrett måtte først tatt stilling til. Dette ville kunne påført bedriften store utgifter, da en slik rettsak ville kunne komme opp om 10-12 måneder i verste fall. Da ville alle (potensielt 82 personer) hatt rett på full lønn i påvente av denne rettsaken, om Tingretten hadde gitt oss medhold. 

Hva skjedde så på sist fredag?
Bedriften tok så kontakt med alle som skulle over til Odfjell og forklarte dette. Så ble det avholdt et møte for de på Inspirer kl 17.00 og 18.00 samme dag, der bedriften informerte i grove trekk om det som stod i protokollen/avtalen.

Vi går ikke inn på det tekniske eller noe annet nå, som sagt så har vi vært helt klar på at om vi skulle være med på en avtale så skulle ingen miste jobben. Det har vi nå greid.
I møte som var på fredag, så la heller ikke bedriften skjul på hvilken rolle NAF har hatt i dette, og var helt klar på at dette ikke hadde latt seg gjennomføre. Uten vårt bidrag hadde ikke bedriftene kommet frem til en enighetsprotokoll.

Så kan man lese på Facebook (for dem som er på de sidene…) at det kan se ut som at andre har bidratt i stor grad, og at det har vært et samarbeid på tvers av klubbene i bedriften. Det stemmer altså ikke. Hva andre har gjort, vet ikke vi, men å ta ære for at ingen mistet jobben denne gangen, kan ingen andre ta. Det er viktig å presisere at etter de første møtene med Odfjell, så stoppet all dialog mellom bedriftene. Det er her vi kommer inn i bildet og gjennom samtaler med IE klubben i Odfjell, fikk partene til å møtes igjen, da med hele klare forhåpninger om at dette skulle føre til en avtale, da tallet 25 var akseptert, og da kunne bedriftene starte forhandlingene på hvem de 25 skulle være.

Vi synes selvfølgelig at det er leit vi mister mange gode kollegaer over til Odfjell, men vi kjenner veldig godt deres IE klubb, og er helt sikre på at alle som skal over, blir behandlet godt og i henhold til gjeldene regler og avtaler. Man må huske på at når prinsippene for en virksomhetsoverdragelse ligger i bunn så får alle med seg sine rettigheter som ansiennitet, lønn, stilling osv.

Det er mange som har nå vært midlertidig ansatte, de har stått på og disse går dessverre en usikker fremtid i møte. Vi må kunne si at det er først og fremst de som er fast ansatt i Noble vi skal ivareta. Vi har oppnådd vårt mål, som var at om vi skulle være enig i en avtale, så skulle dette innebære at ingen av de som var fast ansatt skulle miste jobben. Dette vet bedriften meget godt. 

En rettsak er ikke noen man bare truer med. 
Vi hadde prosessvarselet klart, om utfallet ikke hadde passet oss.
Vi hadde advokat klar til denne saken.
Vi hadde gjort det vi måtte for våre medlemmer.

Da er det også på sin plass å berømme bedriften for at de gikk for den løsningen som vi skisserte, og fikk på plass denne avtalen med Odfjell.
 
shutterstock_186766919
05.juni.2024

Inspirer- juni -24

Hva skjedde egentlig?
Les mer
Inspirer- juni -24
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
04.juni.2024

Inspirer- Avtale signert

På fredag den 31.05.2024, ble protokollen om Inspirer signert mellom Noble Drilling Norge AS(Noble) og Odfjell Technology (Odfjell).
Les mer
Inspirer- Avtale signert
IMG_2951
29.mai.2024

Lønnsoppgjøret offshore 2024

Hva fikk vi egentlig?
Les mer
Lønnsoppgjøret offshore 2024
IMG_1759
29.mai.2024

Inspirer mai 2024

Noble innkaller til teams møte for alle ansatte ombord på Inspirer
Les mer
Inspirer mai 2024
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
22.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024

Tariffoppgjøret for offshore har startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024
}, []);