21.mars.2024

Info mars 2024

fb

 
En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
p%C3%A5ske
Hei alle sammen.
Litt info før påske. Det har vært travle tider med mye som skjer og slik skal det være. Husk å sette en av oss i kopi når dere sender inn mail til post@nafsiden.no, dette gjør det enklere for oss og dere får raskere svar. Meste av tiden går med til saksbehandling. Lønnsoppgjøret Fellesforbundet og Norsk Industri er i full gang og dette vil påvirke vårlønnsoppgjør, gjennom det såkalte Frontfaget.
Rett over påske så reiser Bår og Frode på tariffkonferanse i Oslo der alle klubbene som er omfattet av vår tariffavtale skal bli enige om våre krav som vi skal gi til Norges Rederiforbund. Årsmøtet i NAF hadde en god gjennomgang og har sent inn våre krav til IE&FLT og vi skal kjempe for at flest mulig av våre krav blir sent inn til vår motpart. 
Ellers så er det veldig kjekt å treffe dere på heliport. Mange spørsmål kommer når vi er der og sånn skal det være. Det er klart at Inspirer er noe som opptar de fleste noe som selvfølgelig er helt forståelig. Det man i alle fall kan si er at NAF og Bedriften har det samme mål, å redde flest mulig arbeidsplasser. Neste møte mellom Odfjell og Noble sine representanter, fra ledelsen og alle fagforeningene, er i morgen.
Ellers så er det styremøte i NAF 10-11.04.2024 i Stavanger
God påske ønskes til dere alle fra oss i NAF
 
3.7 Rett til å gå i land på fritid
IE&FLT har nå mottatt protokollen fra tvistemøtet vi hadde med Norges Rederiforbund og det blir nå fra IE&FLT sin side startet med å forberede sak til LO. Saksgangen er veldig treig når man må via tvistemøte og at da saken skal inn til LO sin juridiske avdeling. Vi kommer med mere info så snart vi vet mere.
 
Endringer på stillingsnavn offshore
Bedriften kunne opplyse om at Noble i Huston vil endre flere av våre stillingsnavn offshore. Dette er noe som vi egentlig ikke ser noen grunn til da våre stillinger har vært gjennom de rette instansene og er godkjente med sine lønnsinnplasseringer. Alle våre stillinger er godkjente i det faste stillingsutvalget som består av representanter fra Norges Rederiforbund, IE&FLT, DSO og SAFE.
Den første er at Floorhand skal nå bli Floorman. Dette er fullstendig uaktuelt å akseptere da denne tittelen er ikke kjønnsnøytral og er etter vår mening diskriminerende. Floorman tittelen skal visst ha vært i bruk en god stund i COW og muligens andre steder.
Neste som kom var Enigne Mechanic som de ville endre til Motorman. Dette er på vår matrise en helt annen stilling og er lønnsinnplassert i gruppe D. Vår Engine Mech er lønnsinnplassert i gruppe A og kan dermed heller ikke brukes. Dette blir ikke innført og Motorman er heller ikke kjønnsnøytralt. 
Den siste som de vil endre er Logistics Coordinator til Materials Coordinator. Dette blir da kun en navneendring og endrer ikke noe på stillingen, hverken i oppgaver eller lønn. NAF ser ikke helt det store problemet om denne endres, men vil gjerne ha tilbakemeldinger på eventuelle ulemper.
Vi har som sagt hatt månedsmøte med bedriften om dette og kom vel med en direkte oppfordring om at Floorman blir fjernet fra alle dokument i hele Noble og at man innfører den betegnelsen som vi bruker, Floorhand i hele selskapet. 
NAF oppfordrer ellers Noble sentralt til å bruke kjønnsnøytrale navn på alle stillinger i selskapet.
 
Helseforsikring
NAF har som sagt arbeidet lenge for å få denne på plass og vi har god tro at dette kommer på plass. Det er viktig å si at selv om vi har hatt dette på vår agenda lenge så er det slik at man må ha ledelsen i firmaet med seg, slik at dette blir tatt videre i systemet og får sine godkjenninger og det blir satt av penger.
 
Internasjonalt ansatte
Som sagt så er første offisielle møte avholdt og vi har begynt med utkast til en protokoll. Første draft som vi fikk med bedriften, har nå blitt kommentert fra vår side og vi vil sende over vår input til HR. Hovedlinjene er vi nokså enige i men det er flere som har sitt å si før vi kommer til signering. Bedriften har opplyst til oss at for de som da venter på en harmonisering med resten av verden med tanke lønn i annen valuta og bonuser, så er det slik at Norge vil være et eget område som er omfattet av en normallønnsavtale og kan IKKE ha en differensiert avlønning med forskjellige løsninger på samme tariffområde. Vi er en norsk bedrift som skal ha norske lønns og arbeidsvilkår, og da selvfølgelig norske ansettelser.
Dette blir en historisk avtale som vi har hatt på vår agenda siden tidlig 2000 tallet og vil sikre våre internasjonalt/senior ansatte en forutsigbarhet og tilhørighet til den norske bedriften Noble Drilling Norge AS.
 
Lærlinger
Utreise for disse skal nå være ordnet etter gjentatte påminnelser. Slik vi forstår det skal alle 1.års lærlingene ha utreise sammen med sitt borecrew fra april 2024. Dette har vært et stort problem helt fra oppstarten med det siste inntaket av lærlinger høsten 2023. NAF har vært helt tydelig på at det er veldig uheldig at en lærling da er innom flere forskjellige crew og ikke får den tryggheten og kontinuiteten for å få en god læretid.
 
Intrepid og Interceptor
Vi får også mange spørsmål om disse riggene, skal Interceptor i tørrdokk i Norge og kommer det til å bli et bytte med Intrepid som arbeider for Harbour Energy på UK sokkel.
Vi vet at det er reservert tørrdokk på Hanøytangen (utenfor Bergen) dette året om de skulle bestemme seg for å ta Interceptor inn der. Om riggen da skal bemannes med ansatte fra Noble Drilling Norge AS har vi ikke avklart enda. Det er en avtale med Harbour Energy UK om at Intrepid og Interceptor kan bytte plass.
Så gjenstår det bare å finne arbeid til Intrepid i Norge, noe vi vet det arbeides intenst med.
 
Inspirer
Som sagt, her er det bare å smøre seg med tålmodighet. Som vi har skrevet ukentlig så jobbes det på spreng fra alle kanter. Det har vært flere møter denne uken. Vi skal selvfølgelig oppdatere dere fortløpende.
 
IMG_2953
19.juni.2024

NAF info juni 2024

En info som omhandler lønn/lønnslipp, Internasjonalt ansatte, helseforsikring, firmahytter, reisepolicy, pensjon land, heliportmøter, Inspirer, midlertidig kompetansepool og rett til å gå i land.
Les mer
NAF info juni 2024
shutterstock_186766919
05.juni.2024

Inspirer- juni -24

Hva skjedde egentlig?
Les mer
Inspirer- juni -24
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
04.juni.2024

Inspirer- Avtale signert

På fredag den 31.05.2024, ble protokollen om Inspirer signert mellom Noble Drilling Norge AS(Noble) og Odfjell Technology (Odfjell).
Les mer
Inspirer- Avtale signert
IMG_2951
29.mai.2024

Lønnsoppgjøret offshore 2024

Hva fikk vi egentlig?
Les mer
Lønnsoppgjøret offshore 2024
IMG_1759
29.mai.2024

Inspirer mai 2024

Noble innkaller til teams møte for alle ansatte ombord på Inspirer
Les mer
Inspirer mai 2024
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
}, []);