03.mars.2023

Info fra IE 3.mars-23

fb

 
Industri Energi har mottatt krav om kompensasjon for pålagt karantene for ca. 690 medlemmer, mot 83 virksomheter.
shutterstock_221724718

Industri Energi har mottatt krav om kompensasjon for pålagt karantene for ca. 690 medlemmer, mot 83 virksomheter.

Noen spørsmål og uklarheter går igjen i sakene vi har mottatt. Mange av disse spørsmålene er allerede besvart – Vi ber derfor om at dere sjekker nettsidene for søksmålet før dere tar kontakt.

Noen påminnelser:

 • For arbeidstakere som er overdratt til ny arbeidsgiver som følge av regelverket om virksomhetsoverdragelse, skal kraves rettes mot den arbeidsgiveren du ble overdratt til.

 • I andre tilfeller, f.eks. at du har sluttet eller blitt oppsagt etter karantenen, skal kravet rettes mot den virksomheten du var ansatt i på det tidspunktet du satt i karantene.

 • Smittekarantene, karantene etter fritidsreiser og testing faller utenfor dette saksanlegget.

 • Husk å kreve riktig sats og antall timer (Du skal IKKE benytte overtidssats). Vennligst sjekk siden for

  ofte stilte spørsmål angående utregningen (nederst på siden).

  En sammensatt arbeidsgruppe i forbundet har sortert og samlet all dokumentasjon og informasjon gjennom flere måneder. Vi har tatt ut i overkant av 300 forliksklager mot anslagsvis 26 virksomheter per nå. Når tvisten springer ut av arbeidsforhold kan man velge verneting. Vi har forent sakene til felles behandling for Stavanger Forliksråd. Det er altså sendt en forliksklage – mot hver virksomhet – for arbeidstakerne i denne virksomheten.

  Det primære formålet med forliksklagen er å få fremmet kravet rettslig, for å avbryte foreldelse. Kravene foreldes fra karantenen ble gjennomført/lønn for dette skulle vært betalt. For mange betyr det at foreldelse inntrer løpende fra mars/april 2023. Tillitsvalgte i virksomhetene det er tatt ut forliksklage i, har fått kopi av denne, med navnelister for hvem denne gjelder.

  Vi mottar henvendelser på at det mangler navn på listene som er sendt til Forliksrådet. Bakgrunnen for det er sannsynligvis at disse sakene mangler dokumentasjon som gjør at vi ikke kan sende forliksklage. De det gjelder, har fått e-post fra oss direkte.

  De som ønsker å fremme krav om kompensasjon må sende oss fullstendig dokumentasjon til covidkompensasjon@industrienergi.no. Av hensyn til saksbehandlingen må vi sette frist for å sende den etterspurte dokumentasjonen til 10 mars 2023. Vi vil da kunne ta ut forslikslager for disse i løpet av april 2023.

  Vi har valgt oss ut fire virksomheter vi vil anlegge såkalte pilotsaker mot. Disse vil bli behandlet utenfor sakskomplekset ovenfor og vil følges opp separat. Disse vil imidlertid også starte i Forliksrådet på samme måte, men som mindre saker. Vi vil forsøkte å få stillet de andre forliksklagene i bero, mens vi forfølger disse fire sakene for tingretten.

  Vi vil forsøke å arrangere digitalt informasjonsmøte for de som har fremmet krav så snart som praktisk mulig. Imens gjentar vi at de som vil forfølge kravet, må få sendt oss den etterspurte dokumentasjonen så raskt som mulig – og innen 10. mars.

  Dersom du lurer på noe, kan du kontakte oss på covidkompensasjon@industrienergi.no. Dersom du har fått et saksnummer må du huske å benytte det i henvendelser til oss.

  Med vennlig hilsen

  Industri Energi

IMG_1758
24.mai.2023

Lønnsoppgjøret 2023- offshore

Brudd i lønnsoppgjøret for offshoreansatte
Les mer
Lønnsoppgjøret 2023- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
23.mai.2023

Lønnsoppgjøret 2023

Da har tariffoppgjøret for offshore startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2023
shutterstock_125822267
18.mai.2023

Generell info mai-23

En info omkring norske kontrakter, sykefraværsprosjekt, personopplysninger, lærlinger, lønnsregulering onshore/offshore.
Les mer
Generell info mai-23
Nyt%20pas%20forside
12.mai.2023

Opplysninger til Noble USA ---OPPDATERT 16.MAI---

Det har kommet mailer fra agent som ber om personlige opplysninger- BEDRIFTEN VIL INFORMERE-
Les mer
Opplysninger til Noble USA ---OPPDATERT 16.MAI---
IE%20logo%20midt-farge-firkant
11.mai.2023

Medlemsundersøkelse

Delta i Industri Energi´s Medlemsundersøkelse 2023
Les mer
Medlemsundersøkelse
20120116-104534864
26.april.2023

Internasjonale kontrakter

Det skal avholdes forhandlinger omkring overgang fra internasjonale kontrakter til ansettelse i Norge
Les mer
Internasjonale kontrakter
}, []);