08.april.2019

Info etter månedsmøte med bedriften i april 2019

fb

 
En info som omhandler skatteavtale, Chela kran, TMS, røykdykkertest, Lærlinger i teknisk-avd/maritim, Lærlinger i teknisk-avd/maritim avdeling, Arbeid ut over normal arbeidstid og AMLS og PHTls kurs for sykepleierne .
IMG_2301

Skatteavtalen for arbejde i udlandet.  
Som nævnt i sidste nyhedsbrev gælder det dem som var på tow fra Korea i 2017, men nye informationer tyder på, at også dem som var på UK sektor i 2018, kan få brug for skatteaftalen.  Dette vil afhænge af om den enkelte skal beskattes i UK eller i Danmark, bedriften mener at det afhænger af om indtægten ligger over eller under det Engelke standard-fradrag.  MAF kan ikke endeligt bekræfte dette endnu.
For dem som får brug for skatteaftalen er det vigtigt at man overfører alle rentefradrag til sin ægtefælle, inden at man sender sin opgørelse til KPMG. Aftalen siger at bedriften ikke skal kompensere for rentefradrag som kunne være overført.  Aftalen siger også at bedriften ikke skal kompensere for standardfradrag som kunne være ført tilbage til ægtefællen, men dette har MAF klaget over, fordi det angiveligt giver store udfordringer, hvis det overhovedet kan lade sig gøre at overflytte.  Bedriften har lovet at svare på dette hurtigst muligt. Vi informerer så snart der er nyt sagen.

Ny Chela kran på Maersk Invincible
Innstallasjon av fundamentet til kranen starter denne uken.
Det planlegges møte med Maersk og AkerBP angående spørsmål som er reist fra MAF/Vernetjenesten i denne saken. 
MAF og Vernetjenesten vil begge delta på dette. Avventer innkalling.
Det gjennomføres FAT på Chela kranen denne uken.
Det blir av arbeidstakersiden sett på som ett brudd fra bedriften sin side på «2019 Key Priority: Integrated Delivery», at ikke MDN personell skal operere denne kranen.


Training Management Solutions (TMS)
Det ble informert om at MD i Lyngby den 12.mars 2019 har lyst ut anbud for drift av TMS (Training Management Solution) i MD. 
Tjenestene som leveres av to kurskoordinatorer i MDN i dag, i tillegg til det som er testet ut i TMS piloten, vurderes også satt ut til andre. Dette kan innebære at de to kurskoordinatorer i MDN også kan bli omfattet av anbudet som er lyst ut av MD Lyngby, men ledelsen i MDN skal vurdere dette.
Det presiseres av MAF og vernetjenesten at det har ikke vært arbeidstakermedvirkning i denne anbudsprosessen. Eventuelle organisatoriske endringer er heller ikke behandlet i kontor AMU, og vurdert der.


Røykdykker sertifikat
For at ansatte får påminnelse i god før røykdykker test skal fornyes, legges røykdykkertest nu inn som kvalifikasjon på treningsmatrisen. Dermed trekkes det lister som sendes til riggene hvert kvartal.


Lærlinger i teknisk-avd/maritim avdeling
MAF har taget op med bedriften at de bør se på muligheten får å tiltrekke seg lærlinger innen område teknisk/maritimt personell. Bedriften oplyser at der ikke blir tatt inn lærlinger i teknisk avdeling høsten 2019, men de tar dette videre opp med operasjonen.


Arbeid ut over normal arbeidstid:
Flere stillinger har svært mye arbeid ut over vanlig arbeidstid. MAF og KHVO mener dette er så høyt, og at det nå må utarbeides ny bemanningsanalyser på riggene. Dette også fordi både arbeidsmengden, type arbeid og bemanningen har endret seg etter at riggene kom i drift.


AMLS og PHTls kurs for sykepleierne.
Sånn til avklaring: det er 30 timer forberedelser for hver kurs som er malen.
Det vil si at sykepleier og OIM skal da finne disse 30 timene på den siste turen før man skal ha eksamen.
Det som ikke man kan få gjort offshore, skal da resten av timene godkjennes av OIM, slik at dette blir tatt hjemme på overtid.
Alle OIM`er skal nå være orientert om dette for andre gang, så nå sitter det vel forhåpentligvis....
20131001-124549421
01.desember.2023

Valget til NAF-styret 2024 har startet

Alle stemmeberettigede skal ha mottatt e-post fra post@mafsiden.no med link til valget via Surveymonkey
Les mer
Valget til NAF-styret 2024 har startet
20110407-142743791
01.desember.2023

​KHVO

Utpeking av Koordinerende Hovedverneombud (KHVO)
Les mer
​KHVO
LO%20Frode%20Larsen
29.november.2023

IE og oljepolitikk?

Hvad gør Industri Energi i LO?
Les mer
IE og oljepolitikk?
IMG_2961
24.november.2023

NAF info november 23

En info om kurs, kontraktsituasjonen, punkt 3.7, PC/vernebriller, helseforsikring og helikoptertransport.
Les mer
NAF info november 23
Stavanger%20Tinghus
09.november.2023

Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne

Den første pilotsag er berammet i Stavanger tingrett d. 20-24. november
Les mer
Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne
IMG_2961
02.november.2023

Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov

Alliancen virkede endnu engang
Les mer
Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov
}, []);