08.april.2019

Info etter månedsmøte med bedriften i april 2019

fb

 
En info som omhandler skatteavtale, Chela kran, TMS, røykdykkertest, Lærlinger i teknisk-avd/maritim, Lærlinger i teknisk-avd/maritim avdeling, Arbeid ut over normal arbeidstid og AMLS og PHTls kurs for sykepleierne .
IMG_2301

Skatteavtalen for arbejde i udlandet.  
Som nævnt i sidste nyhedsbrev gælder det dem som var på tow fra Korea i 2017, men nye informationer tyder på, at også dem som var på UK sektor i 2018, kan få brug for skatteaftalen.  Dette vil afhænge af om den enkelte skal beskattes i UK eller i Danmark, bedriften mener at det afhænger af om indtægten ligger over eller under det Engelke standard-fradrag.  MAF kan ikke endeligt bekræfte dette endnu.
For dem som får brug for skatteaftalen er det vigtigt at man overfører alle rentefradrag til sin ægtefælle, inden at man sender sin opgørelse til KPMG. Aftalen siger at bedriften ikke skal kompensere for rentefradrag som kunne være overført.  Aftalen siger også at bedriften ikke skal kompensere for standardfradrag som kunne være ført tilbage til ægtefællen, men dette har MAF klaget over, fordi det angiveligt giver store udfordringer, hvis det overhovedet kan lade sig gøre at overflytte.  Bedriften har lovet at svare på dette hurtigst muligt. Vi informerer så snart der er nyt sagen.

Ny Chela kran på Maersk Invincible
Innstallasjon av fundamentet til kranen starter denne uken.
Det planlegges møte med Maersk og AkerBP angående spørsmål som er reist fra MAF/Vernetjenesten i denne saken. 
MAF og Vernetjenesten vil begge delta på dette. Avventer innkalling.
Det gjennomføres FAT på Chela kranen denne uken.
Det blir av arbeidstakersiden sett på som ett brudd fra bedriften sin side på «2019 Key Priority: Integrated Delivery», at ikke MDN personell skal operere denne kranen.


Training Management Solutions (TMS)
Det ble informert om at MD i Lyngby den 12.mars 2019 har lyst ut anbud for drift av TMS (Training Management Solution) i MD. 
Tjenestene som leveres av to kurskoordinatorer i MDN i dag, i tillegg til det som er testet ut i TMS piloten, vurderes også satt ut til andre. Dette kan innebære at de to kurskoordinatorer i MDN også kan bli omfattet av anbudet som er lyst ut av MD Lyngby, men ledelsen i MDN skal vurdere dette.
Det presiseres av MAF og vernetjenesten at det har ikke vært arbeidstakermedvirkning i denne anbudsprosessen. Eventuelle organisatoriske endringer er heller ikke behandlet i kontor AMU, og vurdert der.


Røykdykker sertifikat
For at ansatte får påminnelse i god før røykdykker test skal fornyes, legges røykdykkertest nu inn som kvalifikasjon på treningsmatrisen. Dermed trekkes det lister som sendes til riggene hvert kvartal.


Lærlinger i teknisk-avd/maritim avdeling
MAF har taget op med bedriften at de bør se på muligheten får å tiltrekke seg lærlinger innen område teknisk/maritimt personell. Bedriften oplyser at der ikke blir tatt inn lærlinger i teknisk avdeling høsten 2019, men de tar dette videre opp med operasjonen.


Arbeid ut over normal arbeidstid:
Flere stillinger har svært mye arbeid ut over vanlig arbeidstid. MAF og KHVO mener dette er så høyt, og at det nå må utarbeides ny bemanningsanalyser på riggene. Dette også fordi både arbeidsmengden, type arbeid og bemanningen har endret seg etter at riggene kom i drift.


AMLS og PHTls kurs for sykepleierne.
Sånn til avklaring: det er 30 timer forberedelser for hver kurs som er malen.
Det vil si at sykepleier og OIM skal da finne disse 30 timene på den siste turen før man skal ha eksamen.
Det som ikke man kan få gjort offshore, skal da resten av timene godkjennes av OIM, slik at dette blir tatt hjemme på overtid.
Alle OIM`er skal nå være orientert om dette for andre gang, så nå sitter det vel forhåpentligvis....
IMG_2953
19.juni.2024

NAF info juni 2024

En info som omhandler lønn/lønnslipp, Internasjonalt ansatte, helseforsikring, firmahytter, reisepolicy, pensjon land, heliportmøter, Inspirer, midlertidig kompetansepool og rett til å gå i land.
Les mer
NAF info juni 2024
shutterstock_186766919
05.juni.2024

Inspirer- juni -24

Hva skjedde egentlig?
Les mer
Inspirer- juni -24
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
04.juni.2024

Inspirer- Avtale signert

På fredag den 31.05.2024, ble protokollen om Inspirer signert mellom Noble Drilling Norge AS(Noble) og Odfjell Technology (Odfjell).
Les mer
Inspirer- Avtale signert
IMG_2951
29.mai.2024

Lønnsoppgjøret offshore 2024

Hva fikk vi egentlig?
Les mer
Lønnsoppgjøret offshore 2024
IMG_1759
29.mai.2024

Inspirer mai 2024

Noble innkaller til teams møte for alle ansatte ombord på Inspirer
Les mer
Inspirer mai 2024
IMG_1756
24.mai.2024

Lønnsoppgjøret 2024- offshore

Enighet i oppgjøret
Les mer
Lønnsoppgjøret 2024- offshore
}, []);