13.november.2021

Hvem er egentlig MAF

fb

 
Her er litt av arbeidsoppgavene til Maersk Ansattes Forening
maf%20logo%20ex%20stor
Det kan være på sin plass at Maersk Ansattes Forening(MAF) forklarer litt om hva som er arbeidsoppgavene til styret og arbeidsutvalget(AU). 

AU er de som har den daglige driften av klubben.
I dag så består AU av leder, 3 nestledere og foreningssekretær. 
3 av disse er på fulltid på land. I tillegg så har vi også kontorsekretær. 
De andre i styret er bedriftstillitsvalgte og har møter med AU med jevne mellomrom. 
I tillegg så er alle de dyktige plasstillitsvalgte ute på riggene. Disse møter på Årsmøte. 

Årsmøte er klubbens høyeste organ og her blir handlingsplan, vedtekter, økonomi osv behandlet. 

Man kan godt stille spørsmål om hvordan en fagforening skal fremstå. 
En fagforening skal arbeide for alle medlemmene uansett hvor de har bostedsadresse eller nasjonalitet, legning, trosretninger osv, og det er regler i arbeidslivet som skal følges. 

En lokal klubb som MAF er bundet av tariffavtale, hovedavtale, arbeidsmiljøloven (AML), lokale protokoller osv. 

En lokal klubb som MAF må ikke ilegges mere makt en det den har i form av de må forholde seg til alt dette. 

MAF kan ikke inngå avtaler lokalt som bryter med de reglene som er i arbeidslivet. 

MAF er en sterk lokal klubb, mye fordi vi har greidd å ha en høy organisasjonsgrad og at de lokale avtalene fungere for de ansatte. 

Det siste gjør at MAF og MDN har hatt og har et godt samarbeid og vi finner løsninger. 

Vi vil påstå at vår tariffavtale er verdens beste og når man da kombinerer dette med gode avtaler lokalt så har vi en meget god bedrift å være ansatt i. 

Det er mange uløste saker omkring karantene osv, men igjen, den lokale klubben har ikke forhandlingsrett på det nivået som må til. Det er det IndustriEnergi(IE) og Landsorganisasjonen(LO) som må ta ansvar for i disse tilfellene. 

Ellers så løser vi de lokale problemene etterhvert som de kommer inn og prøver å svare så raskt vi kan. 

Det er utrolig mange gode lokale protokoller mellom MAF og MDN. 

Avtalene når vi bygget XLE riggene eller andre utenlandsopphold, avtaler på tow, verftsopphold osv. 

2-4 rotasjonen på Inspirer, kom heller ikke av seg selv. 

MAF er kjent i hele bransjen for å lage de beste avtalene for sine medlemmer. Alt dette er avtaler som er bedre enn det som tariffavtalen sier. 

MAF har forhandlet lønn i nye stillinger, spesielt i teknisk avdeling som ligger høyere enn i andre firmaer. 

Vi vet også at den kampen ikke er ferdig om man ser på hydrulikerne, men her holder vi på med å få prøve å opprette fagbrev og kompetansebevis som gjenspeiler det ansvaret vi mener er i stillingen. 

Vi møter stor motstand i bedriften på dette, men vi gir ikke opp. 

MAF er representert i toppledelsen i IE og er representert både i Forbundsstyre og Landsstyret. 

MAF har også lederen av det som heter NR-Forum (et forum der alle klubbene på vårt tariffområde er representert). En viktig arena og møteplass for å påvirke forbundet sentralt. 

MAF er med alle steder der beslutningene tas og prøver alltid å påvirke utfallet slik at dette blir best mulig for medlemmene. 


Vernetjenesten er godt regulert og satt opp, det er verneombud i alle avdelinger og på alle skift og MAF som den største klubben i MDN utpeker KHVO og HVO på riggene basert på input fra de enkelte crewene og måten en HVO skal utpekes. 
Her er det demokratiet som bestemmer hvem som skal være det lokale verneombudet eller HVO. 

Alle medlemmer har noe de skulle ha sagt og alle kan stille til valg. 

De tillitsvalgte velges på hvert crew, der dette avgjøres ved avstemming og alle på crewet skal ha fått mulighet til å stemme. 

Vi skal etter neste årsmøte i januar, ha en ny runde med å finne tillitsvalgte ute på riggene. 


I MDN så har vi utelukkende greidd ved nedbemanning å bruke ansiennitet og dette står veldig sterkt i det norske arbeidslivet. 
Dette fører til at det blir de med lengst ansiennitet som står igjen til slutt. 
Slik er det bare og dette er ikke noe man bare kan endre på. 
Så hva kunne man gjort for å legge til rette for at flere av de unge kunne beholdt jobben? 

Tilrettelagt arbeid for de som er eldre, deilig av stillinger(redusert arbeidstid) , sluttpakker, førtidspensjon?
Dette er noe MAF alltid har med seg i den daglige driften og ved nedbemanninger. 
Det er ikke mange som har spurt om få tilrettelagt arbeid, det er veldig få som vil ha reduserte stillinger.
Man kan ha rett til redusert arbeidstid dersom du har en helsemessig, sosial eller velferdsmessig begrunnelse. Dersom man har fylt 62 år kan man også ha rett til redusert arbeidstid iht Arbeidsmiljølovens (AML) § 10-2. 


Sluttpakker og førtidspensjon er noe som ikke bedriften vil gi eller legge til rette for. 
Det har vært noen ytterst få situasjoner der bedriften har gitt noen sin oppsigelsestid, for å kunne frigjøre en plass til en annen. 


Vi begynner å få en besetning som har veldig lang ansiennitet og det gjør så utrolig vondt når ansatte med over 10 år i bedriften og er 50 år+ må bli oppsagt. 
Men vi kan ikke heller ha alle i en kompetansepool, det sier seg selv. 


Som det ble startet med så er MAF for alle. 
Selve driften av MAF er regulert av vedtekter som blir vedtatt på årsmøte. 
Her får alle de tillitsvalgte muligheten å komme med innspill, forslag til endringer(som den enkelte sender inn i forkant av årsmøtet) og det stemmes over hvert enkelt vedtak. I siste ende så skal vedtektene inn til Industri Energi for godkjenning.

Det kommer nå et nytt valg til styret i MAF og nominasjons perioden til den 15.11.21.
Fra 1.desember starter valget og da kan man stemme på inntil 8 personer. 
Hvorfor 8?
Det er 8 plasser, 6 faste og 2 vare som er tilgjengelig hvert år og da er det ikke mer en rett og rimelig at alle medlemmene får lov til å ha en mening om hvem de 8 skal være. Dette er demokrati og slik er det MAF har vedtatt at det skal være. Så kan man si at det er vanskelig å komme inn i styret. Det er mange som har stilt ved flere opp flere ganger og ikke kommet inn, men er det ikke mest rett at det er de med flest stemmer som kommer inn? 

I MAF så er vi så heldige at det er enorm interesse for å komme inn i styret. Vi har hatt over 40 som har stilt til valg ved en anledning. 
Andre klubber kan slite med å få fylt opp sine styrer, og har enda større problemer med å få tillitsvalgte ute på riggene. 
Det greier vi veldig godt i Maersk Drilling Norge AS vi vi mene. 

Still til valg, bli tillitsvalgt, rett opp hånden å si du vil være VO, du blir sett, du skal bli hørt, MAF og vernetjenesten vil støtte deg. 
Still gjerne spørsmål til de som er på valg hvorfor akkurat den personen skal få din stemme. Det er det lov til. 
Ta diskusjonene ute på crewene. 
Bruk stemmeretten. 

Godt valg. 

Mvh 
AU på vegne av styret. 
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
Helikopter
01.mars.2024

1.mars 24

Helikopter ulykken utenfor Sotra
Les mer
1.mars 24
}, []);