02.oktober.2020

Hva fikk vi egentlig i 2020?

fb

 
Kommentarer til hvert punkt i protokollen
shutterstock_186766919
Vedlagt finner dere protokollen (avtalen) som ble laget i forbindelse med årets lønnsoppgjør (2020) for området ”overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi”, den såkalte flyteriggavtalen, den vi i Maersk Drilling Norge bruker. 

Vi har tenkt å kommentere hvert enkelt punkt i avtalen, i alle fall de punkter som vi mener er av betydning for dere som er omfattet av overenskomsten.

Vi må nevne at kommentarene vi foretar er basert på de kunnskapene vi besitter som deltakere i forhandlingsutvalget og som medlem av engere utvalg(en liten gruppe av forhandlingsutvalget som forhandler direkte med NR). At arbeidsgiverne kanskje ikke er enig i våre kommentarer, får så være. 

• La vi først begynne med det generelle tillegget som er på 1,7%, dog minimum kr 13 693,- pr.år, som legges på lønnsmatrisens linje 2 "årslønn med feriepenger" i gjelde lønnstabell lønnsgruppene A1-E.
Normalt har vi brukt C6 som mal for oppgjøret, i realiteten flytter vi malen til A1-6. Det betyr at egentlig er det generelle tillegget er på 2,2 %, ikke 1,7 % som det faktisk er på A1-6. Vi har ikke sagt at vi skulle "skjule" oppgjøret for offentligheten, men det ser penere ut for arbeidsgiverne når dette blir presentert i de fora som arbeidsgiverne gjør. I realiteten er  lønnsøkningen mellom 1,75 - 2,4 % . I tillegg kommer variable tillegg som vi ikke har regnet med i lønnsøkningen.

• Gruppen individuelt avlønnende(gruppe 0,0.1,1,2) gis ett lønnstillegg innenfor en ramme på 1,7%, dog minimum NOK 13 693,- pr. år. Det betyr at dersom vi putter alle individuelt avlønnende (IA) i en bedrift i en boks, så skal bedriften bruke minimum 1,7 % på hver enkelt IA i gjennomsnitt. Eksempelvis at for bedriften ”Alfa” bruker 25 millioner på lønn for IA, da må de fordele minimum 425 000,- (1,7 % av 25 mil.) på IA. Dog er det fastsatt en minimums lønnstillegg på kr 13 693,- pr IA. Dette kan bety at noen får 13 693,- pr. år, mens andre kan få hva bedriften måtte mene. 
Når det gjelder minstelønnssatsene så heves også disse med NOK 13 693,-, men det svært få bedrifter som faktisk bruker disse, med unntak av cateringbedrifter/plattformboring. Grunnen er at de er langt over satsene i dag.
En annen ting som bør legges merke til er at dette er minimumsramme. Bedriften kan altså tilby de IA de summer de finner det for godt. 

• Nattillegget økes med NOK 1.50,- pr time, dette er omtrent 2 %.

• Helligdagsgodtgjørelsen økes med NOK 25,-, dette utgjør nesten 2 %.

• Deling av lugar(punkt 6.12), et punkt som brukes veldig lite i dag, økes i tråd med protokollen mellom LO/YS og NHO til NOK 907,-.

• Trygghetsforsikringen, eller Loss off Licence forsikringen vi har(tap av helseattest) skal diskuteres før premiefornyelse sommeren 2021.

• "Pensjons utvalget gjenopptar straks arbeidet for å finne en pensjonsordning gjeldende fra 1.januar 2020 på bakgrunn av de protokoller og diskusjoner som har foregått fram til nylig mottatt svarbrev fra Finanstilsynet. Det åpnes for å ta opp pensjon i mellomoppgjøret 2021 med konfliktrett dersom utvalget ikke skulle kommer til enighet."
I korte trekk betyr dette at vi har mulighet for å streike neste år dersom pensjons utvalget ikke blir enige. I dette utvalget sitter representanter for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverne på NR-området.

• Man viderefører utvidet fortrinnsretten i 2 år frem til neste hovedoppgjør i 2022. Dette gjelder personell som grunnet driftinnskrenkninger mister sitt arbeid. Vi i MDN har hatt denne retten siden 2007 i våre lokale protokoller.

• Man setter en stopper for at enkelte arbeidsgiverne har sluttet å forskuttere sykepenger. Dette betyr at man skal få sin lønn fra arbeidsgiver i den perioden man er sykmeldt. Man slipper å har kontakt med NAV, arbeidsgiver krever dette tilbakebetalt fra NAV.

Vi er delvis fornøyd med oppgjøret, men mangler mange tekniske krav som vi fremmet. Vi er heller ikke fornøyd med at det ikke ble noen endringer i lønnsgruppene. At MAF utgjør ca 10 % av stemmene i forhandlingsutvalget var ikke nok til å få resten av utvalget med på tekniske krav og endringer i lønnsgruppene dessverre.

Her ligger protokollen.
IMG_1758
24.mai.2023

Lønnsoppgjøret 2023- offshore

Brudd i lønnsoppgjøret for offshoreansatte
Les mer
Lønnsoppgjøret 2023- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
23.mai.2023

Lønnsoppgjøret 2023

Da har tariffoppgjøret for offshore startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2023
shutterstock_125822267
18.mai.2023

Generell info mai-23

En info omkring norske kontrakter, sykefraværsprosjekt, personopplysninger, lærlinger, lønnsregulering onshore/offshore.
Les mer
Generell info mai-23
Nyt%20pas%20forside
12.mai.2023

Opplysninger til Noble USA ---OPPDATERT 16.MAI---

Det har kommet mailer fra agent som ber om personlige opplysninger- BEDRIFTEN VIL INFORMERE-
Les mer
Opplysninger til Noble USA ---OPPDATERT 16.MAI---
IE%20logo%20midt-farge-firkant
11.mai.2023

Medlemsundersøkelse

Delta i Industri Energi´s Medlemsundersøkelse 2023
Les mer
Medlemsundersøkelse
20120116-104534864
26.april.2023

Internasjonale kontrakter

Det skal avholdes forhandlinger omkring overgang fra internasjonale kontrakter til ansettelse i Norge
Les mer
Internasjonale kontrakter
}, []);