01.juni.2018

Hva fikk vi egentlig?

fb

 
Kommentarer til hvert punkt i protokollen
IMG_1655
Vedlagt finner dere protokollen (avtalen) som ble laget i forbindelse med årets lønnsoppgjør (2018) for området ”overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi”, den såkalte flyteriggavtalen, den vi i Maersk Drilling Norge bruker. 

Vi har tenkt å kommentere hvert enkelt punkt i avtalen, i alle fall de punkter som vi mener er av betydning for dere som er omfattet av overenskomsten.

Vi må nevne at kommentarene vi foretar er basert på de kunnskapene vi besitter som deltakere i forhandlingsutvalget og som medlem av engere utvalg(en liten gruppe av forhandlingsutvalget som forhandler direkte med NR). At arbeidsgiverne kanskje ikke er enig i våre kommentarer, får så være. 

• La vi først begynne med det generelle tillegget, det er NOK 20 000,- pr år. Det betyr alle får samme tillegget, iallfall de som er på tarifflønn. I og med av våres tariff har lønngruppesinnplasseringer fra A1 til E, så vil dette selvfølgelig slå ut forskjellig når vi tenker oss prosent. Det betyr at prosenttillegget vil variere fra 2,77% til 3.89 %, i gjennomsnitt 3.26 %. Det nå nevnes for spesielt interesserte at antall personer som er i gruppene ikke er brukt i beregningen, men hadde vi brukt prosenttillegg i år, ville alle justeringen brukt hovedfaktor 3,01 %.

• Gruppen individuelt avlønnende(gruppe 0,0.1,1,2) gis ett lønnstillegg innenfor en ramme på 2,8% i gjennomsnitt, dog minimum NOK 20 000,- pr. år. Det betyr at dersom vi putter alle individuelt avlønnende (IA) i en bedrift i en boks, så skal bedriften bruke minimum 2,8 % på hver enkelt IA i gjennomsnitt. Eksempelvis at for bedriften ”Alfa” bruker 25 millioner på lønn for IA, da må de fordele minimum 700 000,- (2,8 % av 25 mil.) på IA. Dog er det fastsatt en minimums lønnstillegg på kr 20.000,- pr IA. Dette kan bety at noen får 20.000,- pr. år, mens andre kan få hva bedriften måtte mene. 
Når det gjelder minstelønnssatsene så heves også disse med NOK 20 000,-, men det svært få bedrifter som faktisk bruker disse, med unntak av cateringbedrifter/plattformboring. Grunnen er at de er langt over satsene i dag.
En annen ting som bør legges merke til er at dette er minimumsramme. Bedriften kan altså tilby de IA de summer de finner det for godt. 


• Nattillegget økes med NOK 4,- pr time, dette utgjør litt over 5 %.

• Helligdagsgodtgjørelsen økes med NOK 75,-, dette utgjør nesten 4 %.

• Deling av lugar(punkt 6.12), et punkt som brukes veldig lite i dag, økes i tråd med protokollen mellom LO/YS og NHO til NOK 856,-.

• For plattformsjef med 10 års ansettelse blir oppsigelsestiden 6 måneder. Forskjellene mellom tariffavtalene IE/DSO er herved utlignet. 
For plattformsjefer hos oss i MDN vil dette ikke ha noen betydning såfremt de ikke er ansatt i Maersk Drilling Norge as. 

• Trygghetsforsikringen, eller Loss off Licence forsikringen vi har(tap av helseattest) økes med 2 G(NOK 193 766,-) til 10 G (NOK 968 830,-).

• Nytt bilag om fellesordningene om AFP og sluttvederlag legges ved i tråd med oppgjøret mellom LO/YS og NHO. Rent praktisk så betyr ikke dette noe akkurat nå for vi som er ansatt i MDN.

• Utvalgsarbeid vedrørende utvikling av Overenskomsten for flyttbare offshoreinnretning m.v. opprettes. Dette utvalg har en rekke oppgaver, mer detaljert henviser vi til selve protokollen. Arbeidet skal fremlegge sitt arbeid for forhandlingsutvalget i 2019.

• Protokolltilførsel vedrørende pensjon. Dette er rett og slett en videre førsel av tidligere protokoller. Grunnen er at lov om pensjonstrygd for sjømenn enda ikke er ferdig. Riktignok er det satt begrensing, blir man ansatt i bedriften etter 1.juni 2018, gjelder ikke overgangsregelen. Her er det også selvfølgelig noen unntak. Personell som gjeninnsettes på fortrinnsrett eller er gjenstand for virksomhetsoverdragelse. Utvalget som har jobbet med pensjon en del år forsetter sitt arbeid. 

• Man viderefører utvidet fortrinnsretten i 2 år frem til neste hovenoppgjør i 2020. Dette gjelder personell som grunnet driftinnskrenkninger mister sitt arbeid. Vi i MDN har hatt denne retten siden 2007 i våre lokale protokoller.

Vi er delvis fornøyd med oppgjøret, men mangler endel tekniske krav som vi fremmet. Vi er heller ikke fornøyd med at det ikke ble endringer i lønnsgruppene.
To ting må nevnes. 
- Industri Energi har signalisert til Norsk Rederiforbund at de ikke aksepterer fortsatt kutt innenfor forpleiningen, og at de vil invitere arbeidsgiverne inn i samarbeidet med Norsk olje og gass om prosjektet «Løft for forpleiningen». 
- Utvalget som skal nedsettes skal også se på Overenskomsten, kan man gjøre avtalen mer “forstålig”.
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
}, []);