21.september.2021

Generell info september 2021

fb

 
Litt info omkring fagbrev bosatt i utlandet, Højtrykskurs, HR Gdansk, pensjonstrygden for sjømenn og bemanningssituasjonen.
Maersk-Drilling-Inspirer-2-157
BVO fagbrev for bosatte i udlandet
MAF har igennem længere tid jobbet med den udfordring at det ikke er muligt for bosatte udlandet at tage BVO fagbrev i Norge. Nu ser det ud til at der sker noget i sagen. Læs herunder uddrag af brev sendt fra Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring (SRY) til Skatteetaten:

Oppmelding til fag- og svenneprøven for praksiskandidater uten fast bopel i Norge.
SRY har mottatt bekymringsmeldinger om utenlandske arbeidstagere som pendler fra Sverige, Danmark og Storbritannia og som er statsborgere i disse landene. Spesielt fra Danmark er det en del arbeidstagere som i lengre tid har arbeidet som ufaglært eller med «irrelevant fagbrev for stillingen» på norsk sokkel. SRY erfarer at mange utenlandske arbeidstagere som pendler fra utlandet ønsker å kunne fremstille seg til norsk fag- og svenneprøve gjennom praksiskandidatordningen (Opplæringsloven § 3-5). 
Problemstillingen er tidligere tatt opp med Utdanningsdirektoratet, som i brev til Entreprenørforeningen i 2015 (vedlagt) viser til at spørsmålet må avgjøres i henhold til regelverket om folkeregistrering. Dette regelverket forvaltes av Skatteetaten, og direktoratet ber derfor om at henvendelsen rettes til skatteetaten.
SRY ønsker å følge opp ovennevnte problemstilling, og ber om en vurdering av utenlandske arbeidstageres mulighet for å kunne avlegge eksamen og fremstille seg til norsk fag- og svenneprøve gjennom praksiskandidatordningen.Højtrykskurs for Hydraulikere
Det er gennem Trænings- og Kompetence gruppen besluttet at der skal sættes op højtrykskurs for hydraulikere.


Kommunikasjonen med HR Gdansk
MAF får meldinger fra alle riggene om at kommunikationen med HR i Gdansk er ganske udfordrende. Vi har tager det løbende op med bedriften og hvis der opstår uenigheder som findes vanskelige at løse, må hver enkelt naturligvis tage kontakt.


Pensjonstrygden for Sjømenn (PTS) Efterbetaling
MAF har opnået enighed med bedriften om en ordning for efterbetaling af PTS. Dem som det gælder vil om kort tid modtage er brev fra bedriften med nærmere detaljer om aftalen.


Bemanningssituasjonen
Mye kunne vært sagt om det som har skjedd dette året med tanke på alt som har med bemanning.

Skal prøve å lage et kort resyme.
I februar så ble vi "onboarded" i 2 store prosjekter som ble kalt "Alta" og "Horsetrade".
For å kunne det så måtte Frode, Bår, Jørn og Anders underskrive en taushetserklæring.
"Alta" var flytting av mange stillinger på kontoret til Polen og "Horstrade" var salg av Maersk Inspirer til Havila, og driftes av Repsol.
"Alta" har vi beskrevet i tidligere info.
Salget av Inspirer gjorde det veldig utfordrende for oss på land ved at vi ikke kunne snakke med noen om dette, samtidig som at vi gjorde det vi kunne for at bedriften ikke ansette flere personer i en allerede nesten tom kompetansepool. 

Grunnen til at vi ville ha flest mulig jobber ledige, var om det var mange som kom til å reservere seg på å være med til Repsol. I en virksomhetsoverdragelse så er det slik at man ikke kan velge å fortsette i sin opprinnelige bedrift (altså MDN). Det vil at om man reservere seg så kan man kun få fortsett i MDN om det var ledige stillinger, uansett hvor lang ansiennitet man har. Ved å reservere seg og det ikke er ledige stillinger, er man faktisk ferdig i bedriften uten engang å ha oppsigelsestid. Samtidig så manglet vi folk og vi skulle starte med bemanning av Reacher. Mye overtid, innleie, vikarbruk osv i denne perioden.
Vi følte at vi måtte prøve å sørge for at det var ledige plasser i en kompetansepool, om for eksempel en Engine mech med lang ansiennitet i MDN ikke ville bli med over.

Uansett, dagen kom. Den 27.05.21 så ble salget offentliggjort og det betydde at alle som på det tidspunktet var tilsluttet riggen og hadde lengst ansiennitet ombord, fra den gangen riggen gikk fra Grenå i Danmark (september 2018), ville være de som ble omfattet av denne virksomhetsoverdragelsen. Utvalgskriteriene ble utformet sammen med en advokat i IE, som også hadde signert en egen taushetserklæring for at vi i MAF kunne ha noen som bistod i denne prosessen. Vi så etter måter for å legge til rette her ved at vi opprettet et Interim styre, bestående av de som var bedrifts- og plasstillitsvalgte ombord på Inspirer etter at alt dette ble offentlig.

For de i ledelsen i bedriften som også var en del av dette og hadde signert sine taushetserklæringer hadde sine utfordringer med tanke på at alt dette kunne ikke andre få vite noe om.

Nei, vi fortalte ikke dette til noen, eller hadde noe med at noen ble flyttet til eller fra Inspirer, så det er sagt.

Så kom dagen da den enkelte ansatte hadde frist for å kunne reservere seg.
Ingen reserverte seg. MAF er veldig fornøyd, og håper at vi bidro til at dette ble slik. Vi har brukt veldig mye tid på dette, for å sette oss inn i alle regler, valgrett, lese dommer fra rettssystemet, mange møter med bedriften og IE, for å være best mulig forberedt om noen skulle trenge hjelp.

Vi mister mange gode kollegaer, flere fra styret i MAF, plasstillitsvalgte og veldig flinke folk fra vernetjenesten samt alle andre gode venner og kollegaer, men vi forstår dem godt.
Om ikke alt er på plass i Repsol enda, så håper vi at dette nå kommer raskt og vi er veldig trygge på at dette blir veldig bra.
Hvem av oss andre kan eller se ha jobb de neste 10 årene?
Dere alle ønskes lykke til i nytt firma. 

Det bringer oss da over til det som er det totalt motsatte.
Oppe i alt dette så fikk vi beskjed om at Maersk Integrator ikke fikk den kontrakten med Repsol, som helt klart lå i den kabalen som HR hadde med tanke på oppbemanning av Reacher osv.

Vi har blitt kalt inn til drøftelser om masseoppsigelser, og paradokset er at som følge at Integrator ikke fikk den jobben så må bedriften faktisk si opp personer som har fått en startdato i firmaet, men ikke har rukket å starte i jobben enda.

Disse drøftelsen vil vi informere om separat i forhold til antall osv.
 
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
Helikopter
01.mars.2024

1.mars 24

Helikopter ulykken utenfor Sotra
Les mer
1.mars 24
}, []);