11.september.2020

Generell info september-20

fb

 
En info om litt forskjellig
IMG_1751
Styremøde i MAF
Der blev afholdt styremøde i MAF d. 1-2 september. Det lykkedes næsten at få samlet hele styret til møde på Hotel Energy.  
Som altid blev det til mange gode diskussioner, med input fra riggene, input fra værnetjenesten samt gennemgang af udestående sager og vores handlingsplan. Men en af de helt store sager som blev diskuteret, var naturligvis udfordringerne med karantæne og kompensation.  MAF modtager forståeligt nok fortsat mange henvendelser omkring dette. 

Nogen ønsker mere information om hvorfor MAF ikke bare kan gå til bedriften og kræve kompensation for alt karantæne, og hvorfor det ikke lykkedes at få lavet en aftale lokalt.  Her henviser vi til info på MAFsiden "Karantene kompensasjon" fra 12 August og "Generel info August".  Men kort sagt, bedriften ville ikke lave en aftale om at kompensere for karantæne som følge af nationale krav. Derfor afsluttede vi mødet med en uenighed, og nu afventer vi nogle afgørelser fra Industrienergi.  Tvist er rejst på karantæne generelt, og ligger hos LO.  Styret er også kommet med indspil om kompensation for karantæne til AU, som bringes videre til forhandlingerne i hovedopgøret i uge 39.

Andre henvendelser går mere specifikt på den uretfærdige forskelsbehandling som vores medlemmer udsættes for, når de som jobber på rigge under AkerBP-kontrakt, får kompensation for karantæne opholdet, mens andre ikke bliver kompenseret, afhængig af om der er et nationalt krav om karantæne eller ikke.  MAF finder dette helt urimeligt, og mener at alt karantæne skal kompenseres uanset hvem som kræver det. Dette behandles også på LO niveau, under samme sag som karantæne generelt.

Vi får også mange henvendelser som går på sygemelding eller forskellige permissioner i henhold til tarifaftalens punkt 14.1 a,b og c. (dødsfald/terminalfase, dokumenteret sygdom, fødsel/ adoption) Dette er efter vores mening, tarifmæssige rettigheder som bedriften vælger at tilsidesætte, og i stedet tilbyder andre løsninger som at bytte tur eller at skylde nogle dage.  Får man ikke lavet en aftale så forholder bedriften sig ret til at gå til træk i lønnen. MAF er helt uenig i denne praksis, og har også klaget dette ind til IndustriEnergi. Vi hører gerne fra flere af vores medlemmer med lignede sager. 

Og for at det ikke skal være nok om karantæne, så holdes der mange konfirmationer lige nu.  Også her er mange så uheldige at deres planlagte konfirmation, nu ligger i en periode hvor man skal i karantæne for at kunne rejse ud til tiden. Her støder vi ind i helt de samme udfordringer, med at hver enkelt må lave en aftale med bedriften.  

Vi kan også læse på nogle af de henvendelser vi modtager, at en del af vores medlemmer mener at IndustriEnergi og MAF ikke gør nok for at løse problemerne omkring kompensation.  Men vi er nødt til at se i øjnene at tingene tager længere tid, når vi ikke har nogle aftaler at henvise til, og når vi ikke kan lave en aftale med bedriften som vi kan tilbyde vores medlemmer.  Men vi er i konstant dialog med lederne hos IndustriEnergi.  Og MAF er ganske godt kendt hos IndustriEnergi for at være en lokal klub som presser ganske hårdt på, og som bidrager med flest mulige inputs til sagerne.  Vi håber på at vi kan få nogle gode løsninger, til størst mulig fordel for vores medlemmer. Alt for mange har allerede brugt alt for meget af deres kostbare fritid i karantæne.  Vi opretholder presset.

Bestilling af rejser og test
Man har nu selv ansvaret for at overholde smitteværnsreglerne, og bestille rejse og test.  Hvad sker der hvis man ikke helt har forstået alle de regler, som i øvrigt ændrer sig konstant, og at man af denne grund gør noget forkert. Vil man blive man blive ansvarlig for konsekvenserne?  MAF tager dette op med bedriften.
LO%20Frode%20Larsen
29.november.2023

IE og oljepolitikk?

Hvad gør Industri Energi i LO?
Les mer
IE og oljepolitikk?
IMG_2961
24.november.2023

NAF info november 23

En info om kurs, kontraktsituasjonen, punkt 3.7, PC/vernebriller, helseforsikring og helikoptertransport.
Les mer
NAF info november 23
Stavanger%20Tinghus
09.november.2023

Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne

Den første pilotsag er berammet i Stavanger tingrett d. 20-24. november
Les mer
Industri Energi går nu i tingretten for karantænesagerne
IMG_2961
02.november.2023

Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov

Alliancen virkede endnu engang
Les mer
Kontrakt og bemanningssituasjonen - 2.nov
shutterstock_186766919
20.oktober.2023

NAF info oktober 23

En info om kontraktsituasjonen, rigg-besøk, rett til å gå i land, helseforsikring, røykdykkertest, privat telefonbruk, tilskudd til vernebriller og tillitsvalgtkonferanse.
Les mer
NAF info oktober 23
Noble_Corporation_Logo
18.oktober.2023

Noble nyhetsbrev 18.oktober 2023

Her er brev sendt ut til alle ansatte i Noble Drilling Norge as
Les mer
Noble nyhetsbrev 18.oktober 2023
}, []);