24.oktober.2021

Generell info oktober 2021

fb

 
Litt info omkring Integrator, innleie av Floorhands, Aker BP-Elektriker på Maersk Reacher, møde aktiviteter, personlige password, PTS, fritidskarantæne og virksomhedsoverdragelse til REPSOL.
maersk_inspirer_print
Integrator uden kontrakt - Status på opsigelserne 
Som vi tidligere har informeret om, blev drøftelserne afholdt d. 22 september.  Protokollen findes her: https://www.mafsiden.no/protokoller/dagsaktuelle-protokoller

Kompetance-poolen har med fuldt overlæg været kørt ned til et minimum, for at øge mulighederne for genansættelse, hvis nogen skulle have reserveret sig mod overførslen til REPSOL. En mulighed som nu er udløbet, og som nok ikke ville været brugbar for genansættelse uanset, grundet den nye situation, hvor Integrator går af kontrakt. 
Den lille K-pool har også været årsagen til at vi har accepteret mere brug af indlejet personale end normalt.

I drøftelserne opnåede vi at få kompetance-poolen op på ca 53 ansatte. Dette antal i kombination med at der på tidspunktet var flere ledige stillinger i forskellige kategorier på riggene, førte til følgende resultat for opsigelserne:

Det blev til 34 opsigelser, plus 9 som fik termineret deres ansættelseskontrakt inden de var begyndt. 
Af dem var 22 medlemmer hos Industri energi.  Det er relativt lavt i forhold til normalen, men skyldes formentlig at mange kun har været ansat i meget kort tid.

Bedriften oplyser at de internationalt ansatte som er i overskud, bliver overført til hovedselskabet.

15.1 møder er afholdt og de berørte har modtaget deres opsigelser.


Innleie av Floorhands
Der indlejes fortsat Floorhands. Men dette er en overgangsperiode indtil Integrator nedmandes og k-poolen dermed bliver fyldt op som aftalt.  


Midlertidig Aker BP-Elektriker på Maersk Reacher
Bedriften har lånt en Elektriker fra Aker BP som skal hjælpe i 300 timer med at afhjælpe udestående vedligehold på Aker-Bp og SLB udstyr om bord på Reacher.  

Af den grund har vi har modtaget en del henvendelser fra medlemmer, som undrer sig over at dette sker netop nu, hvor der foregår opsigelser. Bedriften har pointeret at de ikke skal udføre arbejde på Reachers udstyr, men kun Aker Bp og SLB udstyr.

MAF vil naturligvis følge sagen, men vi gør samtidig opmærksom på at der ikke er opsagt nogen Elektrikere eller ET'er i denne runde. 


Møde aktiviteter:
Vi planlægger møde for MAF styret d 17-18 November.  Konferanse for tillitsvalgte som normalt afholdes i Okt/Nov har vi desværre måtte udsætte til foråret, grundet opsigelser og kommende forflytninger. Vi håber at de tillitsvalgte som flyttes, vil stille op igen for deres nye hold, og gerne så hurtigt at de kan nå at at deltage på vores Årsmøde, som vi planlægger at afholde i København d. 28-29 januar 2022, med møde for styret dagen før.  


Personlige password:
Vi har igen modtaget henvendelser om at nogen bliver bedt om at udlåne deres personlige password, både til servicefolk og ansatte som kommer ud for at afløse eller for at hjælpe til.  Bedriften er helt enige med os i at passwords er personlige og skal ikke lånes ud til andre. 


Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) - efterbetaling
Som beskrevet i sidste MAF info, har vi efter mange diskussioner og forhandlinger, endelig opnået enighed om en ordning for efterbetaling af PTS.  Vi arbejder på at udarbejde en protokol om enigheden, og bedriften vil inden for kort tid, sende brev ud til dem som aftalen gælder for.


Kompensation for fritidskarantæne som ikke er myndighedspålagt
MAF har fremmet krav om kompensation for alt fritidskarantæne offshore gældende fra 24 Juni 2021. Vi mener at dette skal kompenseres med tabt fritid for de timer hvor der ikke arbejdes.


Kompensation for karantæne
Vi kan vel ikke skrive et generelt nyhedsbrev, uden også at nævne karantæne sagerne. Men vi har desværre ikke mere nyt siden Industri Energi d. 27 august afholdt et informationsmøde på TEAMS, hvor den største nyhed var at sagen nu er delt op i to sager, henholdsvis regerings pålagt og firma pålagt karantæne.  Mere fra dette møde findes her.
https://www.mafsiden.no/nyheter/karantene-info-fra-maf


Virksomhedsoverdragelse til REPSOL
Vi har fra starten af denne proces været i løbende dialog med vores advokat hos Industri Energi, for at sikre at alt er gået rigtig til, i henhold til arbejdsmiljølovens regler om virksomhedsoverdragelse.  Det skal dog nævnes at vi ikke har været komfortable med hele forløbet, fordi vi ikke har fået oplyst alle detaljer om løn, arbejdsvilkår og pension mm. 

En anden problematik er det med Aftale Festet Pension (AFP). Man skal have været ansat 7 år i bedriften for at få ret til AFP. Og aldersgrænsen for ansættelse hos REPSOL er 65 år.  Hvilket betyder at hvis man er 58 år eller mere, ved overførslen til REPSOL, så når man ikke at optjene ret til AFP.  

Det er dog vigtigt at pointere at vi uanset ikke optjener ret til AFP som offshore ansatte i MDN, men det vil naturligvis være et stort plus for dem som kan opnå dette.  Man kan læse mere om AFP her:
https://www.nav.no/no/person/pensjon/avtalefestet-pensjon-afp/avtalefestet-pensjon-afp-i-privat-sektor-fra-2011

Endvidere ser det ud til at dem som er bosat i udlandet, muligvis får mindre pensionsopsparing, i forhold til den aftale de har hos MDN (som er i henhold til tarif aftalens bilag 4 om pension for udenlandske ansatte) 

Vi har også gentagne gange spurgt REPSOL om hvorfor de ikke vil betale rejseudgifter for dem som rejser fra udlandet. Svaret har ganske enkelt været at det betaler de ikke for. MAF har ingen forhandlingsret over for REPSOL, så vi har desværre ikke haft mulighed for at gøre andet end at notere svaret, og dermed lade det være op til det nye styre at fremme kravet, om at få dækket rejser, også fra udlandet.

Som nævnt mener vi at det er brud på arbejdsmiljøloven, at alle dem som nu bliver overført, har mistet retten til at reservere sig, inden vi har fået svar på alle de efterspurgte informationer. 

Vi har derfor sendt følgende til bedriften:
MAF mener at informasjonsplikten etter AML kap. 16 ikke er oppfylt vedrørende prosessen med virksomhetsoverdragelse av Maersk Inspirer fra MDN til Repsol.

Det legges spesielt vekt på §16-3 Reservasjonsrett mv. pkt. 2. «Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, må skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt. Fristen kan ikke være kortere enn 14 dager etter at informasjon etter § 16-6 er gitt.»

§16-6 Sier at tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere de berørte arbeidstakere om overdragelse jmf. §16-1. Det skal gis særskilt informasjon om forhold nevnt i §16-5 andre ledd bokstavene a til f. Vi kan ikke se at vilkårene i §16-5 andre ledd bokstav b til f er oppfylt. Dette begrunnes  med at endelig dato for overdragelsen ikke er satt. De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne ikke er klargjort for. De ansatte er ikke fullt ut informert om hva endringer i tariffavtaleforhold vil utgjøre for den enkelte.

Vi mener med dette at fristen for reservasjonsrett og/eller valgrett ikke kan settes før tidligst 14 dager etter at informasjonen som tidligere og ny arbeidsgiver er pålagt å gi de ansatte faktisk er formidlet fullt ut, jmf. §16-3 andre ledd.


Skulle man være i tvivl om dette med reservationsret og valgret, og hvad forskellen er, kan man læse mere om det her:  

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/valgrett_should_i_stay_or_should_i_go/?fbclid=IwAR1s6jfGMC4x255zPbxpfhQQTTqMBr4c_W0UT_uatNUAD9eUxUey5P98uA8

Vi håber at alle vil bakke op om det nye styre, så vi kan få en IE klub med forhandlingsret i REPSOL. Og vi håber dermed også at alle trods alt vil få en god arbejdsplads på Inspirer med de nye ejere. 
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
Helikopter
01.mars.2024

1.mars 24

Helikopter ulykken utenfor Sotra
Les mer
1.mars 24
}, []);