18.mai.2023

Generell info mai-23

fb

 
En info omkring norske kontrakter, sykefraværsprosjekt, personopplysninger, lærlinger, lønnsregulering onshore/offshore.
shutterstock_125822267

Norske kontrakter
NAF og DSO i Noble har hatt sitt første møte den 16.mai. Målet er at de med internasjonale kontrakter får en norsk kontrakt. Dette gjelder stillingene OIM, MSL, STP, TP og TSL.

Utfordringer fra bedriften og de ansattes representanter ble belyst. Alle parter går nå til hvert sitt med mulige oppklaringer frem til neste møte som er bestemt å finne sted den 12.juni.

Sykefraværsprosjekt
NAF har hatt møte med konsulenter som jobber i firmaet Buhr. Disse har fått mandat til å kartlegge alle faktorer omkring det høye sykefraværet. NAF har foreslått en rekke endringer som bør vurderes. Noen av disse endringene er bland annet å innføre helseforsikring for alle ansatte, revurdere «lyseblå resept», tilby reiseforsikring til alle(også fritid), utvide ulykkeforsikringen, tilby økonomisk rådføring til personlig økonomi, rabatterte priser på helsestudio/treningstøy, flotte jule-/sommergaver, tilby psykologisk hjelp, gi tilskudd slik at hytter/leiligheter kan tilbys til sterkt reduserte priser for alle ansatte.
NAF ba dem også om å se på oppfølging av dem som blir sykmeldt. Rutinene dersom man blir syk må også kommuniseres bedre. Finnes det fysiske barrierer som det også skal jobbes med. De sosiale faktorer er viktig, man skal trives på jobb. 

Personopplysninger til ukjent adresse I USA
Noen ansatte i Norge har mottatt mail fra agent som ber om at det oversendes personlige opplysninger/kopi av pass til ukjent adresse. Dette har med nyregistrering av riggene i Marshall Islands. 
Bedriften vil utarbeide informasjon til de ansatte.
NAF ber alle ansatte som ikke føler seg komfortabel med å sende slike opplysninger om å avvente informasjon fra bedriften.

Lærlinger
6 nye lærlinger har takket ja til å starte sin lærlingtid hos oss fra medio august.

Lønnsregulering onshore ansatte
NAF har underskrevet en uenighetsprotokoll omkring lønnsregulering for dem som jobber onshore. Tilbudet, som faktisk ikke var ett tilbud, er alt for lavt. Reelle forhandlinger er ikke gjennomført mener NAF. Så får vi avvente hva Norges Rederiforbund/IE gjør videre i denne saken.

Lønnsforhandlingene offshore
Forhandlingene starter i Oslo på tirsdag den 23.mai kl 11.00. Dette omfatter alle som jobber offshore. Dette er ett mellomoppgjør og vi forhandler da om økonomi, ikke tekniske bestemmelser i tariffavtalen.

20180727-201242394
14.september.2023

NAF INFO SEPTEMBER 23

En info som omhandler bemanningssituasjonen, Integrator i Åmøyfjorden, ”3C observation system”, røykdykkertest, sykemelding, MOB-båt trening, organisasjonskamp, heliport besøk, plasstillitsvalgte, lærlinger og karantenesaken.
Les mer
NAF INFO SEPTEMBER 23
IMG_2300
16.august.2023

NAF info august 23

En info som omhandler lønnsforhandlinger på land, nye medlemmer, internasjonale kontrakter, Employee Focus Group, tidligere stilling innehatt stilling og bruk av Norsk språk.
Les mer
NAF info august 23
Bilde%20l%C3%B8nnstabell
11.juli.2023

Lønnstabell 2023

Nye lønnstabeller finner dere her
Les mer
Lønnstabell 2023
2221A60A-A500-4B20-8B22-1BEC9585B652_1_201_a
28.juni.2023

Lønnoppgjøret 2023 —

Enighet hos Riksmekleren
Les mer
Lønnoppgjøret 2023 —
20150527-102651425
28.juni.2023

Riksmekler 2023

Da starter mekling hos Riksmekleren i Oslo
Les mer
Riksmekler 2023
IMG_1759
21.juni.2023

Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator

Årets lønnsoppgjør er ikke avsluttet, vi er innkalt til Riksmekleren onsdag den 28.juni kl 09.00
Les mer
Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator
}, []);