18.mai.2023

Generell info mai-23

fb

 
En info omkring norske kontrakter, sykefraværsprosjekt, personopplysninger, lærlinger, lønnsregulering onshore/offshore.
shutterstock_125822267

Norske kontrakter
NAF og DSO i Noble har hatt sitt første møte den 16.mai. Målet er at de med internasjonale kontrakter får en norsk kontrakt. Dette gjelder stillingene OIM, MSL, STP, TP og TSL.

Utfordringer fra bedriften og de ansattes representanter ble belyst. Alle parter går nå til hvert sitt med mulige oppklaringer frem til neste møte som er bestemt å finne sted den 12.juni.

Sykefraværsprosjekt
NAF har hatt møte med konsulenter som jobber i firmaet Buhr. Disse har fått mandat til å kartlegge alle faktorer omkring det høye sykefraværet. NAF har foreslått en rekke endringer som bør vurderes. Noen av disse endringene er bland annet å innføre helseforsikring for alle ansatte, revurdere «lyseblå resept», tilby reiseforsikring til alle(også fritid), utvide ulykkeforsikringen, tilby økonomisk rådføring til personlig økonomi, rabatterte priser på helsestudio/treningstøy, flotte jule-/sommergaver, tilby psykologisk hjelp, gi tilskudd slik at hytter/leiligheter kan tilbys til sterkt reduserte priser for alle ansatte.
NAF ba dem også om å se på oppfølging av dem som blir sykmeldt. Rutinene dersom man blir syk må også kommuniseres bedre. Finnes det fysiske barrierer som det også skal jobbes med. De sosiale faktorer er viktig, man skal trives på jobb. 

Personopplysninger til ukjent adresse I USA
Noen ansatte i Norge har mottatt mail fra agent som ber om at det oversendes personlige opplysninger/kopi av pass til ukjent adresse. Dette har med nyregistrering av riggene i Marshall Islands. 
Bedriften vil utarbeide informasjon til de ansatte.
NAF ber alle ansatte som ikke føler seg komfortabel med å sende slike opplysninger om å avvente informasjon fra bedriften.

Lærlinger
6 nye lærlinger har takket ja til å starte sin lærlingtid hos oss fra medio august.

Lønnsregulering onshore ansatte
NAF har underskrevet en uenighetsprotokoll omkring lønnsregulering for dem som jobber onshore. Tilbudet, som faktisk ikke var ett tilbud, er alt for lavt. Reelle forhandlinger er ikke gjennomført mener NAF. Så får vi avvente hva Norges Rederiforbund/IE gjør videre i denne saken.

Lønnsforhandlingene offshore
Forhandlingene starter i Oslo på tirsdag den 23.mai kl 11.00. Dette omfatter alle som jobber offshore. Dette er ett mellomoppgjør og vi forhandler da om økonomi, ikke tekniske bestemmelser i tariffavtalen.

Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
Helikopter
01.mars.2024

1.mars 24

Helikopter ulykken utenfor Sotra
Les mer
1.mars 24
}, []);