23.november.2022

Generell info fra november-22

fb

 
Ikke alt dreier seg om karantene og kompensasjon. Det tar selvfølgelig mye av tiden men her er også litt av det andre som skjer i og rundt NAF.
maersk-drilling-hardware-page

Styremøte og Tillitsvalgtkonferanse

Sist uke så ble det avholdt styremøte og tillitsvalgtkonferanse i Noble Ansattes Forening på Clarion Energy.

De aller fleste tillitsvalgte og styremedlemmene var til stede. Diskusjonene og engasjement var veldig bra, og vi fikk tatt opp mange viktige ting. Det meldes om at stemmingen på riggene er god og det ser ut som at sammenslåingen med Noble har gått greit til nå. Når det er sagt så det veldig mye usikkerhet, hvor de ansatte skal etter at Intrepid går, crew blir splittet opp, opplæring osv.

Så hadde vi flott besøk fra kontoret. Claus Bachmann, VP Operation North Sea and Australia og Erik Evensgård, Operation Manager om rikets tilstand, fremtiden og så ble det stilt mange spørsmål fra deltakerne. 

Vi hadde også innlegg fra KHVO, Anders Blom og de utfordringene som er i vernetjenesten.

Fredrik Løfsgaard fra Arctic hadde vi med på Teams og han gikk gjennom forsikringer og pensjon. Han vil vi også inviter til årsmøte i februar 2022 for å gå grundigere inn i dette.

Under riggenes tilstand så kan vi nevne noen av punktene:

-       Vikarbruk/innleie og overtid

-       PULSE, manglende oppfølging

-       Wifi problemer enkelte steder

-       På Inspirer, opplæring i permitt system osv. (SAP er blant annet i bruk der)

-       Økt arbeidsmengde, mindre folk

-       Velkommen om bord møter, er disse frivillige?

 

Medlemmer med internasjonale kontrakter
NAF har startet å diskutere med bedriften om at det med internasjonale stillinger skal ha lokal ansettelse. Dette har de ikke vært villig til å forhandle om tidligere. 
Det betyr i praksis at om et medlem som hadde en internasjonal ansettelse har blitt oppsagt, så har personen måtte gått til sak for å hevde at de skulle være ansatt i Norge. Det har vist seg å være vanskelig å finne noen som har ville gå til sak mot bedriften. 
Vi har en Tilslutningsavtale fra 12.08.2004 som regulerer dette, og avtalen har ikke vært reforhandlet eller endret siden. Det har kun vært en enighet om at nye rigger som har kommet inn i perioden frem til nå skal være omfattet av denne avtalen. NAF mener at vi ikke nødvendigvis trenger å endre den heller, om vi kan finne en løsning med bedriften.
NAF mener at vi nå har en unik mulighet for å lage en avtale som skal regulere ansettelsesvilkår for de med internasjonale kontrakter.
Hvorfor skal ikke en som er i ledelsen ute på riggene våre ha den samme forutsigbarheten som en som er i junior stilling?? Hvorfor skal ikke ansiennitetsprinsippet gjelde for dem? 
Kreativiteten er stor og argumentene mange. Det skal sies at det selvfølgelig er både «pros and cons» i dette og vi må få komme tilbake med mere om dette senere.  

Bedriften har hørt våre første tanker og vi kommer til å sette mye inn på å få til en avtale.


Månedsmøte med bedriften
Den 22.11.11 hadde vi månedsmøte med bedriften.
Mange hadde nok håpet, etter å ha vært på tillitsvalgtkonferanse i forrige uke at det nå skulle komme en avklaring på hva som skal skje når Invincible skal gå i opplag før den skal ut igjen for AkerBP i april 2023. I denne ligger det mye, og det blir arbeidet med mange forskjellige løsninger. Vi kunne i alle fall ikke gå i noen drøftelser når bemanningen ikke er klar.

NAF avventer hva bedriften kommer med som forslag til bemanning og så får de sannsynliggjøre ovenfor oss at eventuelle permitteringer blir av kortere varighet enn 12 uker, om dette skal bli en rigg vis permittering. Her er reglene greie med tanke på at arbeidsgiver må betale lønn de første 45 dagene, så blir perioden at de ansatte skal være på NAV kortere. 

Bedriften kaller inn NAF når de er klar til drøftelser.
Vi kommer med mere info så snart vi har noe. 

 

Velkommen ombord møter, offshore
Her vil NAF ha en diskusjon på hvordan disse møtene nå blir brukt. De var frivillige tidligere, og mener at dette må de ta en runde på.

 

Utvidet fortrinnsrett
Ellers så arbeider vi på en utvidet fortrinnsrett for de som ble oppsagt tidligere i år. NAF er av den klare oppfatting at alle som ble oppsagt i mars måned og arbeidet på vikarkontakter (6-ukers kontrakter), får mye dårlige vilkår med tanke på gjenansettelse innen 2 år. Å forklare dette så kan man se for seg at en person som ble oppsagt i mars, hadde 2 måneder oppsigelsestid, skulle da vært ferdig og av lønn fra 01.06.22. Da ville gjenansettelsesretten gjelde fra 01.06.22 og i 2 år frem til 01.06.24. Så er det slik at veldig mange har stått på og jobbet helt frem til nå som vikarer, noen få har fått forlenget sin oppsigelsestid, andre har hatt bare en enkelt tur osv, men likevel bidratt til at riggene har vært i drift. Noen har også sluttet helt for de ikke har tatt sjansen på å være vikar. NAF er av den klare oppfatning at her må bedriften komme oss i møte gi ALLE som ble oppsagt i mars måned bedre betingelser. Vi mener at retten til gjenansettelse må gjelde fra en dato etter at Intrepid har gått fra norsk kontinentalsokkel, og i 2 år. Et forslag vil være at om Intrpid går, feks ut den 01.12.22, så skal alle ha en gjenansettelsesrett fra 14.12.22 til 14.12.24.

Offshore bagger kommer
Det vil i løpet av kort tid bli sendt ut nye bagger med den nye logo.
 

IMG_1758
24.mai.2023

Lønnsoppgjøret 2023- offshore

Brudd i lønnsoppgjøret for offshoreansatte
Les mer
Lønnsoppgjøret 2023- offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
23.mai.2023

Lønnsoppgjøret 2023

Da har tariffoppgjøret for offshore startet
Les mer
Lønnsoppgjøret 2023
shutterstock_125822267
18.mai.2023

Generell info mai-23

En info omkring norske kontrakter, sykefraværsprosjekt, personopplysninger, lærlinger, lønnsregulering onshore/offshore.
Les mer
Generell info mai-23
Nyt%20pas%20forside
12.mai.2023

Opplysninger til Noble USA ---OPPDATERT 16.MAI---

Det har kommet mailer fra agent som ber om personlige opplysninger- BEDRIFTEN VIL INFORMERE-
Les mer
Opplysninger til Noble USA ---OPPDATERT 16.MAI---
IE%20logo%20midt-farge-firkant
11.mai.2023

Medlemsundersøkelse

Delta i Industri Energi´s Medlemsundersøkelse 2023
Les mer
Medlemsundersøkelse
20120116-104534864
26.april.2023

Internasjonale kontrakter

Det skal avholdes forhandlinger omkring overgang fra internasjonale kontrakter til ansettelse i Norge
Les mer
Internasjonale kontrakter
}, []);