23.november.2022

Generell info fra november-22

fb

 
Ikke alt dreier seg om karantene og kompensasjon. Det tar selvfølgelig mye av tiden men her er også litt av det andre som skjer i og rundt NAF.
maersk-drilling-hardware-page

Styremøte og Tillitsvalgtkonferanse

Sist uke så ble det avholdt styremøte og tillitsvalgtkonferanse i Noble Ansattes Forening på Clarion Energy.

De aller fleste tillitsvalgte og styremedlemmene var til stede. Diskusjonene og engasjement var veldig bra, og vi fikk tatt opp mange viktige ting. Det meldes om at stemmingen på riggene er god og det ser ut som at sammenslåingen med Noble har gått greit til nå. Når det er sagt så det veldig mye usikkerhet, hvor de ansatte skal etter at Intrepid går, crew blir splittet opp, opplæring osv.

Så hadde vi flott besøk fra kontoret. Claus Bachmann, VP Operation North Sea and Australia og Erik Evensgård, Operation Manager om rikets tilstand, fremtiden og så ble det stilt mange spørsmål fra deltakerne. 

Vi hadde også innlegg fra KHVO, Anders Blom og de utfordringene som er i vernetjenesten.

Fredrik Løfsgaard fra Arctic hadde vi med på Teams og han gikk gjennom forsikringer og pensjon. Han vil vi også inviter til årsmøte i februar 2022 for å gå grundigere inn i dette.

Under riggenes tilstand så kan vi nevne noen av punktene:

-       Vikarbruk/innleie og overtid

-       PULSE, manglende oppfølging

-       Wifi problemer enkelte steder

-       På Inspirer, opplæring i permitt system osv. (SAP er blant annet i bruk der)

-       Økt arbeidsmengde, mindre folk

-       Velkommen om bord møter, er disse frivillige?

 

Medlemmer med internasjonale kontrakter
NAF har startet å diskutere med bedriften om at det med internasjonale stillinger skal ha lokal ansettelse. Dette har de ikke vært villig til å forhandle om tidligere. 
Det betyr i praksis at om et medlem som hadde en internasjonal ansettelse har blitt oppsagt, så har personen måtte gått til sak for å hevde at de skulle være ansatt i Norge. Det har vist seg å være vanskelig å finne noen som har ville gå til sak mot bedriften. 
Vi har en Tilslutningsavtale fra 12.08.2004 som regulerer dette, og avtalen har ikke vært reforhandlet eller endret siden. Det har kun vært en enighet om at nye rigger som har kommet inn i perioden frem til nå skal være omfattet av denne avtalen. NAF mener at vi ikke nødvendigvis trenger å endre den heller, om vi kan finne en løsning med bedriften.
NAF mener at vi nå har en unik mulighet for å lage en avtale som skal regulere ansettelsesvilkår for de med internasjonale kontrakter.
Hvorfor skal ikke en som er i ledelsen ute på riggene våre ha den samme forutsigbarheten som en som er i junior stilling?? Hvorfor skal ikke ansiennitetsprinsippet gjelde for dem? 
Kreativiteten er stor og argumentene mange. Det skal sies at det selvfølgelig er både «pros and cons» i dette og vi må få komme tilbake med mere om dette senere.  

Bedriften har hørt våre første tanker og vi kommer til å sette mye inn på å få til en avtale.


Månedsmøte med bedriften
Den 22.11.11 hadde vi månedsmøte med bedriften.
Mange hadde nok håpet, etter å ha vært på tillitsvalgtkonferanse i forrige uke at det nå skulle komme en avklaring på hva som skal skje når Invincible skal gå i opplag før den skal ut igjen for AkerBP i april 2023. I denne ligger det mye, og det blir arbeidet med mange forskjellige løsninger. Vi kunne i alle fall ikke gå i noen drøftelser når bemanningen ikke er klar.

NAF avventer hva bedriften kommer med som forslag til bemanning og så får de sannsynliggjøre ovenfor oss at eventuelle permitteringer blir av kortere varighet enn 12 uker, om dette skal bli en rigg vis permittering. Her er reglene greie med tanke på at arbeidsgiver må betale lønn de første 45 dagene, så blir perioden at de ansatte skal være på NAV kortere. 

Bedriften kaller inn NAF når de er klar til drøftelser.
Vi kommer med mere info så snart vi har noe. 

 

Velkommen ombord møter, offshore
Her vil NAF ha en diskusjon på hvordan disse møtene nå blir brukt. De var frivillige tidligere, og mener at dette må de ta en runde på.

 

Utvidet fortrinnsrett
Ellers så arbeider vi på en utvidet fortrinnsrett for de som ble oppsagt tidligere i år. NAF er av den klare oppfatting at alle som ble oppsagt i mars måned og arbeidet på vikarkontakter (6-ukers kontrakter), får mye dårlige vilkår med tanke på gjenansettelse innen 2 år. Å forklare dette så kan man se for seg at en person som ble oppsagt i mars, hadde 2 måneder oppsigelsestid, skulle da vært ferdig og av lønn fra 01.06.22. Da ville gjenansettelsesretten gjelde fra 01.06.22 og i 2 år frem til 01.06.24. Så er det slik at veldig mange har stått på og jobbet helt frem til nå som vikarer, noen få har fått forlenget sin oppsigelsestid, andre har hatt bare en enkelt tur osv, men likevel bidratt til at riggene har vært i drift. Noen har også sluttet helt for de ikke har tatt sjansen på å være vikar. NAF er av den klare oppfatning at her må bedriften komme oss i møte gi ALLE som ble oppsagt i mars måned bedre betingelser. Vi mener at retten til gjenansettelse må gjelde fra en dato etter at Intrepid har gått fra norsk kontinentalsokkel, og i 2 år. Et forslag vil være at om Intrpid går, feks ut den 01.12.22, så skal alle ha en gjenansettelsesrett fra 14.12.22 til 14.12.24.

Offshore bagger kommer
Det vil i løpet av kort tid bli sendt ut nye bagger med den nye logo.
 

20180727-201242394
14.september.2023

NAF INFO SEPTEMBER 23

En info som omhandler bemanningssituasjonen, Integrator i Åmøyfjorden, ”3C observation system”, røykdykkertest, sykemelding, MOB-båt trening, organisasjonskamp, heliport besøk, plasstillitsvalgte, lærlinger og karantenesaken.
Les mer
NAF INFO SEPTEMBER 23
IMG_2300
16.august.2023

NAF info august 23

En info som omhandler lønnsforhandlinger på land, nye medlemmer, internasjonale kontrakter, Employee Focus Group, tidligere stilling innehatt stilling og bruk av Norsk språk.
Les mer
NAF info august 23
Bilde%20l%C3%B8nnstabell
11.juli.2023

Lønnstabell 2023

Nye lønnstabeller finner dere her
Les mer
Lønnstabell 2023
2221A60A-A500-4B20-8B22-1BEC9585B652_1_201_a
28.juni.2023

Lønnoppgjøret 2023 —

Enighet hos Riksmekleren
Les mer
Lønnoppgjøret 2023 —
20150527-102651425
28.juni.2023

Riksmekler 2023

Da starter mekling hos Riksmekleren i Oslo
Les mer
Riksmekler 2023
IMG_1759
21.juni.2023

Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator

Årets lønnsoppgjør er ikke avsluttet, vi er innkalt til Riksmekleren onsdag den 28.juni kl 09.00
Les mer
Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator
}, []);