10.desember.2021

Generell info desember 2021

fb

 
Litt info omkring Fusjon Noble, PTS, Nordea Liv, Pensjonsavtaler, årsmøte MAF, diverse kompensasjoner ifm Covid-19 og MAF styrevalg.
IMG_1746
Fusjon med Noble Drilling.
Vi har haft et nyt møde med bedriften, men som forventet er der ikke kommet noget nyt ud siden offentliggørelsen d. 10 november. Mange spørger om der er grund til bekymring.  Helt grundlæggende kan man jo sige at vi beholder vores arbejde og anciennitet, og vi beholder vores tarifaftale. Endvidere er der også lovgivning på området, som sikrer vores rettigheder ved virksomhedsoverdragelse og fusjon. Udfordringerne kommer nok mere i alle de lokale aftaler vi gennem årene har lavet med bedriften. Men ingen kan på nuværende tidspunkt forudsige hvad den nye ledelse i Noble Drilling vil udfordre os på. 
Vi skal kræve arbejdstagermedvirkning i alt hvad vi finder relevant, og ellers være forberedte på alt. Vi vil komme med nyt så snart vi ved mere.


Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) - efterbetaling.
Som tidligere oplyst, har vi har opnået enighed om en ordning for efterbetaling af PTS, og bedriften skal nu have sendt e-post ud til alle dem som aftalen gælder for. Vi har endvidere fået bekræftet at aftalen også gælder for dem som allerede er begyndt at udtage PTS.  


Nordea Liv Pension.
Dette omhandler en ældre pensionsaftale fra ca. midten af 90'erne, som en del MDN ansatte med udenlandsk bopæl har opsparing i. Men det viser sig nu at ikke alle med bopæl i udlandet, som var ansat den gang har opsparingen.

Vi har efter de første henvendelser tidligere på året bedt bedriften om at forklare hvorfor nogen har denne pensionsopsparing, mens andre ikke har, selvom de var ansat på samme tid og på samme betingelser. Bedriften har endnu ikke kunne forklare hvorfor, og de har i stedet rettet henvendelse til forsikringsmægleren. Vi har efterfølgende snakket med ham, i forbindelse med et møde om pensionsaftalerne generelt. Han vil se på sagen.

Hvis nogen ellers skulle huske noget, eller måske endnu bedre har en gammel kontrakt hvor pensionsaftalen er nævnt, kunne det være en stor hjælp til at få opklaret dette. 


Møde om Pensionsaftaler generelt.
Vi har haft et møde med forsikringsmægleren hvor vi har gennemgået alle de Norske pensionsaftaler. Han opfordrer os til at komme med input til hvordan vores aftaler kan gøres bedre forståelige, og hvordan vi bedre kan få det kommunikeret ud.
Ved samme lejlighed bad vi også om at få opdateret alle vores aftaler på forsikringsportalen. Dette vil han naturligvis også se på.


Årsmøde MAF
Vi planlægger fortsat med Årsmøde i Stavanger regionen d. 28-29 Januar, med styremøde dagen før. Men corona situationen kan komme til at give os udfordringer med at kunne overholde dette.  Hvis vi booker hotel og senere må aflyse, så vil det koste os penge, derfor afventer vi situationen.  Vores holdning er fortsat at vi skal gøre vores bedste for at kunne afholde et fysisk møde, og vi vil i samråd med styret vurdere situationen igen i starten af januar.  


Kompensation for karantæne generelt
Denne sag er nu delt op i to sager, henholdsvis regerings pålagt og firma pålagt karantæne. Desværre er der fortsat ikke meget nyt fra IE, men det som vi ved er at der foregår samtaler på regeringsniveau og som tidligere nævnt blev også statsminister Jonas Gahr Støre konfronteret med spørgsmålet om kompensation, da han for nylig holdt tale på IE's Landsmøde. Spørgsmålet blev dog ikke besvaret, men han vil blive mindet om problemstillingen. 

Læs mere her: https://www.mafsiden.no/nyheter/karantene-kompensasjon-


Kompensation for coronatest inden udrejse
MAF mener at at den tid som den ansatte må bruge på Covid-19 test, skal anses som at være en del at den ansattes opholdsperiode, og kompenseres derefter.
Industri Energi er ikke enige med os, og har derfor afvist vores krav. De mener at test skal sammenlignes med møder og konsultationer, og dermed kompenseres i henhold til tarifaftalens punkt 8, som siger overtid for medgået tid, dog minimum 4 overtimer. Industri Energi har d. 2 december oversendt stævning med nævnte krav, og antager at såfremt de vinder en dom, kan vi benytte den til at opnå det samme i MDN. 


Kompensation for fritidskarantæne som ikke er myndigheds pålagt
MAF har tilbage i August måned, fremmet krav over for bedriften, om kompensation for alt fritidskarantæne offshore gældende fra 24 Juni 2021. Vi mener at det skal kompenseres med tabt fritid, for de timer hvor der ikke arbejdes.
Bedriften har fortsat ikke taget stilling til dette. Men såfremt de de ikke vil kompensere, eller fortsat ikke svarer, så vil vi tage sagen videre. 


Karentæne ophold og retten til permisjon i henhold til tarifaftalens punkt 14,1 a,b og c 
MAF mener at bedriften mange gange i løbet af pandemien har brudt med tarifaftalens punkt 17.3 og 14.1 a, b og c, når de har frataget ansatte muligheden for at at melde sig syge i karantænetiden, uden at det kunne få økonomiske konsekvenser, og når de har frataget ansatte retten til arbeidsgiverbetalte permisjoner, når behovet for permisjonen har ligget helt eller delvist i karantænetiden.
Det skal dog siges at bedriften senere accepterede at ansatte kunne melde sig syge i karantænetiden, uden at det fik nogen konsekvenser. Men dette blev ikke gjort gældende med tilbagevirkende kraft for dem som allerede var blevet berørt på den ene eller anden måde.
Vi har tidligere oversendt alle problemstillingerne her til Industri Energi, men de har ikke taget stilling til dem. Vi har nok haft en formodning om at hvis der kunne komme en retslig afgørelse på hvad en karantænedag egentlig skal defineres som, op imod både tarifaftalen og arbejdsmiljøloven, så ville sagerne her muligvis kunne løses ud fra det.  Men hvis der ikke kommer en egentlig definition på hvad en karantæne dag er rent arbejds/fritids-mæssigt, så må sagen ind igen som en separat sag.  Problemet er nok bare at det kan være vanskeligt at få afgjort, uden at der først ligger en afgørelse i hovedsagen.  Men vi mener ikke at det kan ikke være rigtigt at vi mister både tarifmæssige og lovmæssige rettigheder ved at skulle side i karantæne. Og det må gælde uanset om karantæne opholdet er myndigheds eller firma pålagt. 


Valget til MAF styret er i gang.
Husk at benytte dig af din ret til at stemme. Kontakt MAF hvis du ikke har modtaget en mail med link til valget.
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
Helikopter
01.mars.2024

1.mars 24

Helikopter ulykken utenfor Sotra
Les mer
1.mars 24
}, []);