10.desember.2021

Generell info desember 2021

fb

 
Litt info omkring Fusjon Noble, PTS, Nordea Liv, Pensjonsavtaler, årsmøte MAF, diverse kompensasjoner ifm Covid-19 og MAF styrevalg.
IMG_1746
Fusjon med Noble Drilling.
Vi har haft et nyt møde med bedriften, men som forventet er der ikke kommet noget nyt ud siden offentliggørelsen d. 10 november. Mange spørger om der er grund til bekymring.  Helt grundlæggende kan man jo sige at vi beholder vores arbejde og anciennitet, og vi beholder vores tarifaftale. Endvidere er der også lovgivning på området, som sikrer vores rettigheder ved virksomhedsoverdragelse og fusjon. Udfordringerne kommer nok mere i alle de lokale aftaler vi gennem årene har lavet med bedriften. Men ingen kan på nuværende tidspunkt forudsige hvad den nye ledelse i Noble Drilling vil udfordre os på. 
Vi skal kræve arbejdstagermedvirkning i alt hvad vi finder relevant, og ellers være forberedte på alt. Vi vil komme med nyt så snart vi ved mere.


Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) - efterbetaling.
Som tidligere oplyst, har vi har opnået enighed om en ordning for efterbetaling af PTS, og bedriften skal nu have sendt e-post ud til alle dem som aftalen gælder for. Vi har endvidere fået bekræftet at aftalen også gælder for dem som allerede er begyndt at udtage PTS.  


Nordea Liv Pension.
Dette omhandler en ældre pensionsaftale fra ca. midten af 90'erne, som en del MDN ansatte med udenlandsk bopæl har opsparing i. Men det viser sig nu at ikke alle med bopæl i udlandet, som var ansat den gang har opsparingen.

Vi har efter de første henvendelser tidligere på året bedt bedriften om at forklare hvorfor nogen har denne pensionsopsparing, mens andre ikke har, selvom de var ansat på samme tid og på samme betingelser. Bedriften har endnu ikke kunne forklare hvorfor, og de har i stedet rettet henvendelse til forsikringsmægleren. Vi har efterfølgende snakket med ham, i forbindelse med et møde om pensionsaftalerne generelt. Han vil se på sagen.

Hvis nogen ellers skulle huske noget, eller måske endnu bedre har en gammel kontrakt hvor pensionsaftalen er nævnt, kunne det være en stor hjælp til at få opklaret dette. 


Møde om Pensionsaftaler generelt.
Vi har haft et møde med forsikringsmægleren hvor vi har gennemgået alle de Norske pensionsaftaler. Han opfordrer os til at komme med input til hvordan vores aftaler kan gøres bedre forståelige, og hvordan vi bedre kan få det kommunikeret ud.
Ved samme lejlighed bad vi også om at få opdateret alle vores aftaler på forsikringsportalen. Dette vil han naturligvis også se på.


Årsmøde MAF
Vi planlægger fortsat med Årsmøde i Stavanger regionen d. 28-29 Januar, med styremøde dagen før. Men corona situationen kan komme til at give os udfordringer med at kunne overholde dette.  Hvis vi booker hotel og senere må aflyse, så vil det koste os penge, derfor afventer vi situationen.  Vores holdning er fortsat at vi skal gøre vores bedste for at kunne afholde et fysisk møde, og vi vil i samråd med styret vurdere situationen igen i starten af januar.  


Kompensation for karantæne generelt
Denne sag er nu delt op i to sager, henholdsvis regerings pålagt og firma pålagt karantæne. Desværre er der fortsat ikke meget nyt fra IE, men det som vi ved er at der foregår samtaler på regeringsniveau og som tidligere nævnt blev også statsminister Jonas Gahr Støre konfronteret med spørgsmålet om kompensation, da han for nylig holdt tale på IE's Landsmøde. Spørgsmålet blev dog ikke besvaret, men han vil blive mindet om problemstillingen. 

Læs mere her: https://www.mafsiden.no/nyheter/karantene-kompensasjon-


Kompensation for coronatest inden udrejse
MAF mener at at den tid som den ansatte må bruge på Covid-19 test, skal anses som at være en del at den ansattes opholdsperiode, og kompenseres derefter.
Industri Energi er ikke enige med os, og har derfor afvist vores krav. De mener at test skal sammenlignes med møder og konsultationer, og dermed kompenseres i henhold til tarifaftalens punkt 8, som siger overtid for medgået tid, dog minimum 4 overtimer. Industri Energi har d. 2 december oversendt stævning med nævnte krav, og antager at såfremt de vinder en dom, kan vi benytte den til at opnå det samme i MDN. 


Kompensation for fritidskarantæne som ikke er myndigheds pålagt
MAF har tilbage i August måned, fremmet krav over for bedriften, om kompensation for alt fritidskarantæne offshore gældende fra 24 Juni 2021. Vi mener at det skal kompenseres med tabt fritid, for de timer hvor der ikke arbejdes.
Bedriften har fortsat ikke taget stilling til dette. Men såfremt de de ikke vil kompensere, eller fortsat ikke svarer, så vil vi tage sagen videre. 


Karentæne ophold og retten til permisjon i henhold til tarifaftalens punkt 14,1 a,b og c 
MAF mener at bedriften mange gange i løbet af pandemien har brudt med tarifaftalens punkt 17.3 og 14.1 a, b og c, når de har frataget ansatte muligheden for at at melde sig syge i karantænetiden, uden at det kunne få økonomiske konsekvenser, og når de har frataget ansatte retten til arbeidsgiverbetalte permisjoner, når behovet for permisjonen har ligget helt eller delvist i karantænetiden.
Det skal dog siges at bedriften senere accepterede at ansatte kunne melde sig syge i karantænetiden, uden at det fik nogen konsekvenser. Men dette blev ikke gjort gældende med tilbagevirkende kraft for dem som allerede var blevet berørt på den ene eller anden måde.
Vi har tidligere oversendt alle problemstillingerne her til Industri Energi, men de har ikke taget stilling til dem. Vi har nok haft en formodning om at hvis der kunne komme en retslig afgørelse på hvad en karantænedag egentlig skal defineres som, op imod både tarifaftalen og arbejdsmiljøloven, så ville sagerne her muligvis kunne løses ud fra det.  Men hvis der ikke kommer en egentlig definition på hvad en karantæne dag er rent arbejds/fritids-mæssigt, så må sagen ind igen som en separat sag.  Problemet er nok bare at det kan være vanskeligt at få afgjort, uden at der først ligger en afgørelse i hovedsagen.  Men vi mener ikke at det kan ikke være rigtigt at vi mister både tarifmæssige og lovmæssige rettigheder ved at skulle side i karantæne. Og det må gælde uanset om karantæne opholdet er myndigheds eller firma pålagt. 


Valget til MAF styret er i gang.
Husk at benytte dig af din ret til at stemme. Kontakt MAF hvis du ikke har modtaget en mail med link til valget.
20180727-201242394
14.september.2023

NAF INFO SEPTEMBER 23

En info som omhandler bemanningssituasjonen, Integrator i Åmøyfjorden, ”3C observation system”, røykdykkertest, sykemelding, MOB-båt trening, organisasjonskamp, heliport besøk, plasstillitsvalgte, lærlinger og karantenesaken.
Les mer
NAF INFO SEPTEMBER 23
IMG_2300
16.august.2023

NAF info august 23

En info som omhandler lønnsforhandlinger på land, nye medlemmer, internasjonale kontrakter, Employee Focus Group, tidligere stilling innehatt stilling og bruk av Norsk språk.
Les mer
NAF info august 23
Bilde%20l%C3%B8nnstabell
11.juli.2023

Lønnstabell 2023

Nye lønnstabeller finner dere her
Les mer
Lønnstabell 2023
2221A60A-A500-4B20-8B22-1BEC9585B652_1_201_a
28.juni.2023

Lønnoppgjøret 2023 —

Enighet hos Riksmekleren
Les mer
Lønnoppgjøret 2023 —
20150527-102651425
28.juni.2023

Riksmekler 2023

Da starter mekling hos Riksmekleren i Oslo
Les mer
Riksmekler 2023
IMG_1759
21.juni.2023

Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator

Årets lønnsoppgjør er ikke avsluttet, vi er innkalt til Riksmekleren onsdag den 28.juni kl 09.00
Les mer
Informasjon i forbindelse med mulig streik på Noble Integrator
}, []);